Europeiska Data Portalen

Rättsligt meddelande

Rättsligt meddelande

Informationen på den här webbplatsen omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett meddelande om upphovsrätt och regler om skydd av personuppgifter.

Ansvarsfriskrivning

Europeiska kommissionen har skapat denna webbplats för att ge allmänheten bättre tillgång till information om kommissionens initiativ och om EU-politik i allmänhet. Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt.
Om felaktigheter kommer till vår kännedom, försöker vi rätta till dem. Kommissionen frånsäger sig dock allt ansvar för uppgifterna på webbplatsen.

Följande bör påpekas om innehållet :

 • det rör sig endast om allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person;
 • informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell;
 • informationen är ibland länkad till externa webbplatser;
 • informationen skall inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver särskilda upplysningar bör du vända dig till en kvalificerad fackman).

Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast Europeiska unionens officiella tidning (den tryckta utgåvan eller sedan den 1 juli 2013 den elektroniska utgåvan på webbplatsen EUR-Lex) är giltig och har rättslig verkan.

Vi strävar efter att så långt som möjligt undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på vår sida kan dock ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria. Vi kan inte garantera att den service vi tillhandahåller kommer att vara fri från avbrott eller andra störningar som har att göra med sådana problem. Kommissionen frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå till följd av att denna webbplats eller någon av dess länkar har använts.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att inskränka kommissionens ansvar i strid med tillämplig nationell lagstiftning eller att utesluta ansvar för kommissionen i de fall där friskrivning inte får ske enligt sådan lagstiftning.

Den europeiska dataportalen utvecklas av EU-kommissionen med stöd av ett konsortium som leds av Capgemini Consulting, inklusive INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, Open Data Institute, Time.Lex och universitetet i Southampton.
Kontraktsnummer: 30-CE-0677290/00-65
SMART-nummer: 2014-1072

Upphovsrättsskydd

© Europeiska unionen, 1995-2016

Vidareutnyttjande är tillåtet om källan anges. Kommissionens policy för detta fastställs i ett beslut av den 12 december 2011 [729KB].

Vidareutnyttjandet kan i vissa fall omfattas av villkor, som framgår av särskilda meddelanden om upphovsrätt. Läs därför alltid meddelandet om upphovsrätt för varje enskild webbplats på europa.eu och för varje enskilt dokument. Vidareutnyttjanderätten gäller inte material som omfattas av en tredje parts immateriella rättigheter.

Skydd för personuppgifter

The European Union is committed to user privacy. This website and all services provided through it are provided in accordance with Regulation (EC) N° 45/2001  [234 KB] of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000, as well as the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation).

Although you can browse through this website and use some of its services without directly giving any information about yourself, in some cases, personal information is required in order to provide the e-services you request.

This website and all services provided through it are offered to you on behalf of the European Union, although some information that we provide originates from third parties. For any information or questions in relation to data protection on this website or its e-services, you can contact us via the channels provided on the contact page.

Personal data processed via this website may relate to information you provide to us directly (by creating a user account or by contacting us, including through the contact page), or indirectly (through automated personal data collection via your browser).

In the former case (data that you directly provide to us), the personal data processed by us is limited to the personal data that you choose to provide, which may include your name, contact information, affiliation and any other information you choose to divulge. Such information will solely be used for the following purposes:

 • communicating with you in response to any requests you make;
 • providing you with access to the e-services you wish to use, including through the use of the external ECAS authentication system;
 • customize the information or e-services that are of interest to you
 • creating aggregate and anonymous statistics of user behaviour on our site, specifically with the objective of understanding its use, and improving the site and ensuring its correct functioning;
 • to detect and address any abuses or security issues.

In the latter case (data that is automatically collected), the personal data is limited to the following categories of information:

 • cookies, as described here
 • the type of web browser software you use
 • the name of the domain from which you access the Internet
 • the Internet address of the website from which you linked directly to the site
 • the date and time you access the Site
 • which pages you have visited on the Site

Such information will be used exclusively for the purposes of creating aggregate and anonymous statistics of user behaviour on our site, specifically with the objective of improving the site and ensuring its correct functioning; customizing the information or e-services that are of interest to you; and to detect and address any abuses or security issues.

The legal basis of our processing activities is, insofar as you choose to provide personal data to us, your consent. Furthermore, in relation to data that is automatically collected by us, the legal basis for processing in relation to cookies is your consent. For other types of data which are automatically collected, the legal basis is also our legitimate interest in keeping the website fully operational and optimally functional.

Your data will not be divulged to third parties without your consent, with the exception of third parties engaged by us to operate and support this site. These third parties are bound by agreements that ensure compliance with this policy. Your personal data will not be transferred to a third country or international organisation.

We take reasonable steps to protect your personal data from loss, misuse, and unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction. You should however keep in mind that no Internet transmission is ever 100% secure or error-free.

Your personal data will be retained by us for as long as you continue to use the site and any e-services related to the site, including by maintaining an account on this website, or for as long as required for us to manage our legal responsibilities. Personal data that is automatically collected will not be retained by us for more than a year after your most recent visit.

You have the right to request access to and rectification or erasure of your information, or to restrict the processing of your information, and to object to its processing (including by withdrawing your consent, as applicable), as well as the right to data portability. In order to exercise these rights or to obtain information on the applicable modalities, please contact us using the information above. Please note that the exercise of your rights may be subject to restrictions, e.g. in order to allow us to comply with applicable laws or to protect the data protection rights of third parties. You have the right to lodge a complaint with your data protection authority.

Please note that our website contains links to third party sites and resources provided by third parties (notably via open data repositories). Since we do not control them, we encourage you to review their privacy policies and to adhere to them. Such resources are provided without assurances (explicit or implied) of their lawfulness or fitness for your purposes. Note that you are responsible for complying with data protection law for any processing activities you undertake in relation to personal data obtained via this site and via the e-services.

Vad är en e-tjänst?

 1. Informationstjänster som förser medborgare, media, näringsliv, förvaltningar och andra beslutsfattare med lätt och effektiv tillgång till information och som därmed ökar insynen i och förståelsen för EU:s politik och verksamhet;
 2. Interaktiva kommunikationstjänster som möjliggör en bättre kontakt med medborgarna, det civila samhället, näringslivet och offentliga aktörer och som därmed underlättar samråd om EU:s politik på olika områden och gör det möjligt att ge feedback och påverka utformningen av EU:s politik, verksamhet och tjänster;
 3. Förmedlingstjänster som kan användas för de vanligaste kontakterna med EU, t.ex. upphandling, finansiella transaktioner, rekrytering, anmälan till olika evenemang och tillgång till eller köp av dokument.

Hur behandlar vi inkomna e-postmeddelanden?

När du skickar ett e-postmeddelande registreras dina personuppgifter endast i den omfattning som behövs för att svara på meddelandet. Om de som ansvarar för e-brevlådan inte kan besvara din fråga, vidarebefordrar de ditt meddelande till en annan avdelning. Du underrättas sedan via e-post om vart det har skickats.

Om du har några frågor om hur ditt e-postmeddelande och dina personuppgifter behandlas går det bra att skicka dem tillsammans med meddelandet.

Kartor

Beteckningarna som används och presentationen av material på denna karta innebär inte uttryck för någon åsikt av Europeiska unionen om den rättsliga ställningen för något land, territorium, stad eller område eller dess myndigheter, eller om avgränsningen av dess gränser eller gränslinjer. Kosovo *: Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i linje med säkerhetsrådets resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring. Palestina *: Denna beteckning ska inte tolkas som ett erkännande av en palestinsk stat och påverkar inte de enskilda ståndpunkter medlemsstaterna i denna fråga.