Euroopan Dataportaali

Oikeudellinen ilmoitus

Oikeudellinen ilmoitus

Tällä sivustolla esitettävät tiedot ovat vastuuvapauslausekkeen, tekijänoikeusilmoituksen ja henkilötietojen suojaamiseen liittyvien sääntöjen alaisia.

Vastuuvapauslauseke

Euroopan komissio ylläpitää tätä verkkosivustoa parantaakseen kansalaisten mahdollisuuksia saada tietoja sen toiminnasta ja Euroopan unionin yleisistä toimintapolitiikoista. Komissio pyrkii siihen, että sivuston tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Se myös pyrkii korjaamaan tietoonsa tulleet virheet. Komissio ei kuitenkaan voi olla vastuussa sivuston tiedoista.

Sivustolla olevat tiedot

 • ovat yleisiä eivätkä koske yksittäisten henkilöiden tai yhteisöjen erityisolosuhteita
 • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä eivätkä ajantasaisia
 • saattavat sisältää linkkejä komission ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole komission valvonnassa ja joista komissio ei ota vastuuta
 • eivät sisällä ammatillista tai oikeudellista neuvontaa (jos tarvitset erityistä apua, ota aina yhteyttä pätevään asiantuntijaan).

On syytä huomata, ettei voida taata sitä, että verkossa oleva asiakirja täydellisesti vastaisi virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Ainoastaan Euroopan unionin virallinen lehti (sen painettu laitos ja 1.7.2013 alkaen sen EUR-Lex-sivustolla julkaistu sähköinen versio) on todistusvoimainen.

Komissio pyrkii minimoimaan teknisistä ongelmista aiheutuvat häiriöt. Sivusto voi kuitenkin sisältää tietoja, jotka on voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, eikä komissio voi taata, ettei palvelu keskeydy ja etteivät nämä ongelmat muuten vaikuta palveluun. Komissio ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai ulkopuolisiin sivustoihin tehtyjen linkkien käyttämisestä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa komission vastuuta tavalla, joka on ristiriidassa sovellettavan kansallisen lainsäädännön kanssa, eikä vapauttaa komissiota vastuusta tapauksissa, joissa vastuusta vapauttaminen ei kansallisen lainsäädännön mukaan ole mahdollista.

Euroopan komissio on kehittänyt Euroopan dataportaalin yhteistyössä Capgemini Consultingin johtaman konsortion kanssa, johon kuuluvat mm. INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, 52 North, the Lisbon Council, Time.Lex ja Southamptonin yliopisto.
Sopimusnumero: LC-00644764
SMART-numero: 2017-1123

Tekijänoikeusilmoitus

© Euroopan unioni, 1995-2019

Uudelleenkäyttö sallitaan, kunhan lähde mainitaan. Euroopan komission soveltamasta asiakirjojen uudelleenkäyttöpolitiikasta säädetään 12.12.2011 annetussa päätöksessä 2011/833/EU [728KB] .

Uudelleenkäyttöä koskeviin yleisperiaatteisiin voidaan soveltaa ehtoja, jotka täsmennetään erillisissä tekijänoikeusilmoituksissa. Sen vuoksi käyttäjien on syytä perehtyä Europa-palvelimella ylläpidettävien verkkosivustojen ja yksittäisten asiakirjojen omiin tekijänoikeusilmoituksiin. Uudelleenkäyttöperiaatteita ei sovelleta asiakirjoihin, joiden tekijänoikeudet ovat kolmansilla osapuolilla.

Henkilötietojen suojaaminen

Euroopan unioni on sitoutunut käyttäjien yksityisyyden suojaamiseen. Tämä verkkosivusto ja sen kautta tarjotut palvelut on tuotettu noudattaen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta  (EY) N:o 45/2001  [234 kt], annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016 (yleinen tietosuoja-asetus).

Vaikka voit selata tätä sivustoa ja käyttää joitain sen palveluja luovuttamatta suoraan henkilötietoja, joissain tapauksissa henkilötietoja tarvitaan haluamiesi sähköisten palveluiden tarjoamiseksi.

Tämä verkkosivusto ja sen kautta tarjotut palvelut toimitetaan sinulle Euroopan unionin puolesta, vaikkakin toimitamme myös joitakin kolmansilta osapuolilta peräisin olevia tietoja (katso ”kolmansien osapuolien toimittamat henkilötiedot”, alempana). Mikäli sinulla on tämän sivuston sähköisiin palveluihin tai tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä  yhteydenottosivulta löytyviä kanavia.

Tämän sivuston kautta käsitellyt henkilötiedot voivat olla tietoja, jotka olet toimittanut meille suoraan (luomalla käyttäjätilin tai ottamalla meihin yhteyttä, esimerkiksi kyselyihin vastaamalla, yhteydenottosivun kautta tai tilaamalla uutiskirjeemme) tai epäsuorasti (selaimesi automaattisen henkilötietojen keräystoiminnon kautta).

Ensimmäisessä tapauksessa (tiedot, jotka olet toimittanut meille suoraan), käsittelemämme henkilötiedot rajoittuvat henkilötietoihin, jotka olet vapaaehtoisesti antanut. Näihin kuuluvat esimerkiksi nimesi, yhteystietosi, kytköksesi yhteisöihin sekä muut mahdollisesti vapaehtoisesti antamasi tiedot. Kyseisiä tietoja tullaan käyttämään ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:

 • yhteydenottoon vastauksena tekemiisi pyyntöihin
 • käyttöoikeuden tarjoamiseen haluamiisi sähköisiin palveluihin, myös ulkoisen EU Login -käyttäjäntodennuspalvelun avulla
 • sinua kiinnostavien tietojen tai sähköisten palveluiden räätälöintiin
 • yhdistelmätietojen ja tilastotietojen luomiseen käyttäjien käyttäytymisestä sivustollamme, erityisesti sivuston käyttötapojen selvittämiseksi sekä sivuston kehittämiseksi ja sen oikean toiminnan varmistamiseksi
 • väärinkäytön tai turvallisuusongelmien havaitsemiseksi ja korjaamiseksi
 • tarkoituksiin, jotka kerrotaan sinulle tietojen keräämisen aikana, esimerkiksi uutiskirjeen tilaamisen tai kyselytutkimuksien yhteydessä.

Myöhemmässä tapauksessa (automaattisesti kerätyt tiedot), henkilötiedot rajoittuvat seuraaviin tietoluokkiin:

 • evästeet, jotka kuvaillaan täällä
 • käyttämäsi verkkoselainohjelmisto
 • verkkotunnus, josta olet yhteydessä internetiin
 • sen verkkosivun internetosoite, jonka linkistä olet päätynyt sivustolle
 • päivämäärä ja aika, jolloin käytät sivustoa
 • mitä sivuja olet käyttänyt sivustolla.

Kyseisiä tietoja käytetään ainoastaan yhdistelmätietojen ja nimettömien tilastotietojen kokoamiseen käyttäjien käyttäytymisestä sivustollamme, nimenomaisesti sivuston kehittämiseksi ja sen oikean toiminnan varmistamiseksi; sinua kiinnostavien tietojen tai sähköisten palveluiden räätälöimiseksi; ja väärinkäytön tai turvallisuusongelmien havaitsemiseksi ja korjaamiseksi.

Tietojenkäsittelytoimintamme laillisena perustana on, mikäli toimitat meille henkilötietojasi, oma suostumuksesi. Lisäksi, automaattisesti kerättyjen tietojen osalta evästetietojen käsittelyn laillisena perustana on hyväksyntäsi evästeiden keräämiseen. Muunlaisten automaattisesti kerättyjen tietojen laillisena perusteena on myös perusteltu intressimme pitää sivustomme täysin toimivana ja toiminnallisuudeltaan mahdollisimman hyvänä.

Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman suostumustasi, poikkeuksena ne kolmannet osapuolet, jotka tuottavat sivuston palvelut ja tukipalvelut. Kyseisiä kolmansia osapuolia sitovat sopimukset, jotka varmistavat tämän tietosuojakäytännön noudattamisen. Henkilötietojasi ei siirretä kolmannen valtion tai kansainvälisen järjestön haltuun.

Suojelemme kohtuullisin toimin henkilötietojasi niiden häviämiseltä ja väärinkäytöltä sekä luvattomalta pääsyltä, levittämiseltä, muuttamiselta tai tuhoamiselta. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että mikään internetsiirto ei ole 100-prosenttisesti turvattu tai virheetön.

Tallennamme henkilötietojasi niin kauan kuin jatkat sivuston tai siihen liittyvien sähköisten palvelujen käyttöä, mukaan lukien tällä sivustolla olevan käyttäjätilin pitäminen, tai niin pitkään kuin meiltä edellytetään laillisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi. Automaattisesti keräämiämme henkilötietoja ei tallenneta yhtä vuotta pidempään viimeisimmästä vierailustasi.

Sinulla on oikeus saada nähtäväksesi, oikaista tai poistaa tietojasi, tai rajoittaa tietojesi käsittelyä ja vastustaa sen käsittelyä (myös perumalla aiemmin antamasi suostumus, soveltuvilta osin), sekä oikeus tietojen siirtoon. Käyttääksesi näitä oikeuksia tai saadaksesi soveltuvat tiedot haltuusi, ota meihin yhteyttä yllä mainituin keinoin. Huomaathan, että oikeuksiesi käyttämisellä voi olla muita rajoituksia, esimerkiksi jotta voimme noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä tai suojella kolmansien osapuolten tietosuojaoikeuksia. Sinulla on oikeus jättää valitus tietosuojavaltuutetulle.

Kolmansien osapuolten toimittamat henkilötiedot

Huomaathan, että verkkosivustomme sisältää linkkejä kolmansien osapuolten tarjoamiin resursseihin ja sivustoihin (erityisesti avoimien tietovarastojen ja sosiaalisen median integraatioiden kautta). Lisäksi verkkosivustomme julkaisee tiettyjä näihin resursseihin liittyviä metatietoja, jotka saadaan suoraan kyseisiin resursseihin sisältyvistä tiedoista. Näihin metatietoihin voi sisältyä henkilötietoja, kuten näiden resurssien luomiseen tai käsittelyyn liittyvien henkilöiden nimiä tai yhteystietoja.

Verkkosivustomme julkaisee näitä henkilötietoja, koska oikeutettu etumme on varmistaa, että alkuperäisen tietolähteen julkaisijan julkiseksi saattama tieto on paikkansapitävää myös meidän tietovarastossamme, ja että kolmannet osapuolet voivat ottaa yhteyttä oikeisiin henkilöihin alkuperäisen tietolähteen toivomalla tavalla. Näitä tietoja käsitellään ainoastaan tämän verkkosivuston kautta löydettävien avoimien tietovarastojen saavutettavuuden ja käytettävyyden helpottamiseksi.

Mutta koska emme hallinnoi kolmannen osapuolen resursseja tai niiden sisältämiä alkuperäisiä henkilötietoja, emme voi vakuuttaa niiden virheettömyyttä, täydellisyyttä tai asiaankuuluvuutta, emmekä havaitsemaan, mikäli ne ovat luottamuksellisia tai julkaistu vahingossa. Kyseiset resurssit tarjotaan käyttöön ilman vakuutusta (nimenomaista tai hiljaista) niiden laillisuudesta tai soveltuvuudesta tarkoituksiisi. Kehotamme verkkosivujemme käyttäjää tarkastelemaan alkuperäisten lähteiden tietosuojakäytäntöjä ja noudattamaan niitä, sekä osoittamaan mahdolliset kyseisiin kolmannen osapuolen resursseihin liittyvät tietosuojaoikeuspyynnöt suoraan alkuperäisille lähteille, mikä johtaa itseäsi koskevien tietojen korjaantumiseen automaattisesti aikanaan.

Mikäli yhteydenotto alkuperäisiin lähteisiin ei ratkaise ongelmaasi, tai jos tunnet, että henkilötietojesi käyttömme ei noudata tietosuojalainsäädäntöä riippumatta alkuperäisen lähteen laillisuudesta, ota yhteyttä meihin yllä olevia keinoja käyttäen, niin käsittelemme asiasi parhaan kykymme mukaan. Noudatamme niihin samoja käsittelytapoja ja oikeuksia kuin itse keräämiimme henkilötietoihin. Huomio kuitenkin, että emme voi ottaa vastuuta kolmannen osapuolen tietosuojalainsäädännön noudattamisesta, ja että joka tapauksessa olet ja tulet olemaan täysin vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta kaikessa tämän sivuston ja sähköisten palvelujen kautta saamiesi henkilötietojen käsittelytoimissa.

Mitä verkkopalvelulla tarkoitetaan?

 1. tietopalvelut, joiden avulla kansalaiset, tiedotusvälineet, yritykset, viranomaiset ja muut päättäjät saavat tietoja vaivattomasti ja tehokkaasti – näin parannetaan EU:n avoimuutta ja EU:n politiikan ja toiminnan tuntemusta
 2. vuorovaikutteiset viestintäpalvelut, joilla pyritään helpottamaan EU:n yhteydenpitoa kansalaisiin, yrityksiin sekä kansalaisyhteiskunnan ja julkishallinnon edustajiin – näin edistetään eri alojen politiikkaa koskevaa mielipidevaihtoa, kehitetään palautekanavia ja helpotetaan osallistumista EU:n politiikan, toiminnan ja palveluiden suunnitteluun
 3. asiointipalvelut, joiden välityksellä voidaan hoitaa mm. EU:n hankintoihin, rahaliikenteeseen tai rekrytointiin liittyviä asioita, ilmoittautua EU:n järjestämiin tapahtumiin ja hankkia asiakirjoja.

Miten komissio käsittelee sille lähetettyjä sähköposteja?

Monilla Europa-sivustoilla on Yhteystiedot-linkki, joka avaa sähköpostiohjelman ja jonka avulla voi lähettää kommentteja tiettyyn sähköpostilaatikkoon.

Kun lähetät tällaisen viestin, henkilötietojasi kerätään ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen vastaamisen kannalta. Jos sähköpostilaatikosta vastaava tiimi ei pysty vastaamaan kysymykseen, se lähettää viestisi edelleen toiseen yksikköön. Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse, mihin yksikköön viestisi on toimitettu.

Jos sinulla on kysyttävää sähköpostiviestisi ja siihen liittyvien henkilötietojen käsittelystä, voit sisällyttää kysymykset viestiisi.

Kartat

Käytetyt nimitykset ja tämän verkkosivuston tarjoamien tietojen tai karttojen aineiston esittäminen eivät tarkoita sitä, että Euroopan unioni ilmaisi minkäänlaista mielipidettä minkään maan, alueen tai kaupungin tai sen viranomaisten oikeudellisesta asemasta, tai sen rajojen kulusta. Kosovo*: Tämä nimeäminen ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin ja on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen. Palestiina*: Tätä nimeämistä ei tule tulkita Palestiinan valtion tunnustamiseksi eikä se rajoita yksittäisten jäsenvaltioiden kantoja tätä asiaa koskien.