Portál Európskych Údajov

Právne upozornenie

Právne upozornenie

Na informácie na tomto portáli sa vzťahuje vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, upozornenie o autorských právach a pravidlá o ochrane osobných údajov.

Odmietnutie zodpovednosti

Európska komisia poskytuje túto webovú stránku hlavne za účelom zvýšenia verejného prístupu k informáciám o svojich iniciatívach a politikách Európskej únie vo všeobecnosti. Naším cieľom je poskytovať tieto informácie včas a správne. Ak budeme upozornení na chyby, pokúsime sa ich napraviť. Komisia však nenesie žiadnu zodpovednosť, ani nijak inak neručí za informácie uvedené na týchto webových stránkach.

Tieto informácie:

 • majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na žiadne špeciálne fyzické alebo právnické osoby;
 • nemusia byť nevyhnutne úplné, vyčerpávajúce, správne alebo aktuálne;
 • môžu obsahovať prepojenia na externé stránky, ktoré sú mimo kontroly Komisie a za ktoré Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť;
 • nepredstavujú profesionálne ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétne rady, obráťte sa na odborníkov).

Nie je možné zaručiť, aby dokument, ktorý je k dispozícii on-line vždy presne korešpondoval s oficiálne prijatým textom. Len Úradný vestník Európskej únie (tlačená verzia alebo od 1. júla 2013 jeho elektronické vydanie uverejnené na webovej lokalite EUR-Lex) je autentický a má právne následky.

Je naším cieľom minimalizovať technické chyby. Niektoré informácie alebo údaje v tejto lokalite však mohli byť tvorené v chybných súboroch alebo formátoch, preto nemožno zaručiť, že náš servis nebude poškodený alebo iným spôsobom ovplyvnený takýmito problémami. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za podobné chyby, ktoré sa zistia pri používaní tejto lokality, ani za prepojenia na externé lokality.

Toto ustanovenie o odmietnutí zodpovednosti nevylučuje zodpovednosť Komisie, ak je v rozpore s požiadavkami v národnom právnom systéme, ani nevylučuje zodpovednosť za záležitosti, ktoré nemožno z tohto práva vyňať.

Európsky portál dát vytvorila Európska komisia s podporou konzorcia, ktoré vedie spoločnosť Capgemini a na ktorom sa zúčastňujú INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, Open Data Institute, Time.Lex a Univerzita v Southamptone.
Číslo zmluvy: 30-CE-0677290/00-65 Číslo
SMART: 2014-1072

Upozornenie o autorských právach

© Európska únia, 1995 – 2016

Opakované použitie je povolené pod podmienkou uvedenia zdroja. Pravidlá pre opakované použitie dokumentov Európskej komisie sú upravené v jej rozhodnutí z 12. decembra 2011 [745KB] .

Ku všeobecnej zásade sprístupnenia dokumentov Komisie na opakované použitie sa môžu viazať určité podmienky, ktoré môžu byť podrobnejšie upravené v individuálnych upozorneniach o autorských právach. Používatelia by si preto mali pozorne prečítať upozornenia o autorských právach pre jednotlivé webové lokality, ktoré sú súčasťou portálu Europa, a takisto pre samostatné dokumenty. Opakované použitie nie je možné v prípade dokumentov, ku ktorým sa viažu práva duševného vlastníctva tretích strán.

Ochrana osobných údajov

The European Union is committed to user privacy. This website and all services provided through it are provided in accordance with Regulation (EC) N° 45/2001  [234 KB] of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000, as well as the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation).

Although you can browse through this website and use some of its services without directly giving any information about yourself, in some cases, personal information is required in order to provide the e-services you request.

This website and all services provided through it are offered to you on behalf of the European Union, although some information that we provide originates from third parties. For any information or questions in relation to data protection on this website or its e-services, you can contact us via the channels provided on the contact page.

Personal data processed via this website may relate to information you provide to us directly (by creating a user account or by contacting us, including through the contact page), or indirectly (through automated personal data collection via your browser).

In the former case (data that you directly provide to us), the personal data processed by us is limited to the personal data that you choose to provide, which may include your name, contact information, affiliation and any other information you choose to divulge. Such information will solely be used for the following purposes:

 • communicating with you in response to any requests you make;
 • providing you with access to the e-services you wish to use, including through the use of the external ECAS authentication system;
 • customize the information or e-services that are of interest to you
 • creating aggregate and anonymous statistics of user behaviour on our site, specifically with the objective of understanding its use, and improving the site and ensuring its correct functioning;
 • to detect and address any abuses or security issues.

In the latter case (data that is automatically collected), the personal data is limited to the following categories of information:

 • cookies, as described here
 • the type of web browser software you use
 • the name of the domain from which you access the Internet
 • the Internet address of the website from which you linked directly to the site
 • the date and time you access the Site
 • which pages you have visited on the Site

Such information will be used exclusively for the purposes of creating aggregate and anonymous statistics of user behaviour on our site, specifically with the objective of improving the site and ensuring its correct functioning; customizing the information or e-services that are of interest to you; and to detect and address any abuses or security issues.

The legal basis of our processing activities is, insofar as you choose to provide personal data to us, your consent. Furthermore, in relation to data that is automatically collected by us, the legal basis for processing in relation to cookies is your consent. For other types of data which are automatically collected, the legal basis is also our legitimate interest in keeping the website fully operational and optimally functional.

Your data will not be divulged to third parties without your consent, with the exception of third parties engaged by us to operate and support this site. These third parties are bound by agreements that ensure compliance with this policy. Your personal data will not be transferred to a third country or international organisation.

We take reasonable steps to protect your personal data from loss, misuse, and unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction. You should however keep in mind that no Internet transmission is ever 100% secure or error-free.

Your personal data will be retained by us for as long as you continue to use the site and any e-services related to the site, including by maintaining an account on this website, or for as long as required for us to manage our legal responsibilities. Personal data that is automatically collected will not be retained by us for more than a year after your most recent visit.

You have the right to request access to and rectification or erasure of your information, or to restrict the processing of your information, and to object to its processing (including by withdrawing your consent, as applicable), as well as the right to data portability. In order to exercise these rights or to obtain information on the applicable modalities, please contact us using the information above. Please note that the exercise of your rights may be subject to restrictions, e.g. in order to allow us to comply with applicable laws or to protect the data protection rights of third parties. You have the right to lodge a complaint with your data protection authority.

Please note that our website contains links to third party sites and resources provided by third parties (notably via open data repositories). Since we do not control them, we encourage you to review their privacy policies and to adhere to them. Such resources are provided without assurances (explicit or implied) of their lawfulness or fitness for your purposes. Note that you are responsible for complying with data protection law for any processing activities you undertake in relation to personal data obtained via this site and via the e-services.

Čo je to e-služba?

 1. Informačné služby poskytujú občanom, médiám, obchodnej a administratívnej sfére, či iným rozhodujúcim aktérom jednoduchý a efektívny prístup k informáciám, čím sa zvyšuje transparentnosť a pochopenie politík a aktivít EÚ;
 2. Interaktívne komunikačné služby uľahčujú styk a konzultácie s občanmi, obchodným sektorom, občianskou spoločnosťou a verejnými činiteľmi, umožňujú spätnú väzbu a prispievajú tak k formovaniu politík, aktivít a služieb EÚ;
 3. Transakčné služby umožňujú všetky základné formy transakcií s EÚ, napr. obstarávanie, finančné operácie, prijímanie nových zamestnancov, oznámenia o konaní podujatia, získanie alebo nákup dokumentov, atď.

Ako sa zaobchádza s vašimi e-mailami?

Ak pošlete tento druh správy, uchováme len osobné údaje potrebné na zaslanie odpovede. V prípade, že daný manažment elektronickej schránky nie je schopný odpovedať, vaša správa sa posúva ďalšej službe. Prostredníctvom elektronickej pošty vás oboznámia, kam bola vaša správa odoslaná.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vášho e-mailu a s tým spojených osobných údajov, neváhajte a zaraďte ich do svojej správy.

Mapy

Použité názvoslovie a materiál prezentovaný na tejto mape nepredstavujú vyjadrenie akéhokoľvek názoru zo strany Európskej únie týkajúce sa právneho postavenia ktorejkoľvek krajiny, územia, mesta alebo oblasti alebo ich orgánov, či týkajúce sa vymedzenia ich hraníc. Kosovo *: Týmto označením nie sú dotknuté stanoviská týkajúce sa štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 1244/1999 ako aj so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova. Palestína *: Toto označenie sa nesmie vykladať ako uznanie palestínskeho štátu a netýka sa individuálnych postojov členských štátov na túto problematiku.