Európai Adatportál

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Az ezen a webhelyen közzétett információk a felelősségi nyilatkozat, a szerzői jogvédelmi nyilatkozat és a személyes adatok védelmével kapcsolatos szabályok hatálya alá tartoznak.

Felelősségi nyilatkozat

Az Európai Bizottság e-weblapjának az a célja, hogy tájékoztasson a Bizottság törekvéseiről és az Európai Unió politikáiról. Szándékunk az, hogy pontos és naprakész információkat nyújtsunk. Mindent megteszünk azért, hogy a felénk jelzett hibákat kijavítsuk.
Mindamellett a Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az oldalon megjelent információkért.

Ezek az információk:

 • általános jellegűek és nem vonatkoznak egyetlen természetes vagy jogi személy konkrét helyzetére sem;
 • nem feltétlenül teljes, átfogó, pontos vagy naprakész információk;
 • időnként olyan külső honlapok felé irányíthatnak tovább, melyek felett a Bizottság szolgálatai nem rendelkeznek ellenőrzési joggal és melyeket illetően a Bizottság semmiféle felelősséget nem vállal;
 • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak (ha szakmai véleményre van szüksége, azt tanácsoljuk, hogy forduljon megfelelően képzett szakemberhez).

Kérjük vegye figyelembe: lehetetlen biztosítani azt, hogy egy on-line dokumentum pontosan tükrözzön egy hivatalosan elfogadott jogszabályt. Kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapja (annak nyomtatott kiadása, illetve 2013. július 1-jétől az EUR-Lex webhelyen közzétett elektronikus változata) hiteles és vált ki joghatást.

Mindent elkövetünk, hogy csökkentsük a technikai hibákból eredő kellemetlenségeket. Előfordulhat azonban, hogy a honlapunkon megjelent egyes adatokat vagy információkat nem hibamentes fájlban vagy formátumban hozták létre vagy szerkesztették, így nem tudjuk biztosítani, hogy ilyen jellegű problémák miatt ne kelljen megszakítani szolgáltatásunkat vagy, hogy e problémák más módon ne befolyásolják azt. A Bizottság semmiféle, az e honlap használatából vagy más, e honlap által javasolt külső honlap használatából eredő ilyen jellegű problémák iránt felelősséget nem vállal.

E felelősségi nyilatkozatnak nem célja, hogy a hatályos nemzeti jogszabályok által előírtaktól eltérő módon korlátozza a Bizottság felelősségét vagy, hogy kizárja annak felelősségét olyan ügyekben, melyekért az említett jogszabályok értelmében felelősségre vonható.

Az európai adatportál az Európai Bizottság fejlesztésében, egy többtagú, a Capgemini által vezetett konzorcium bevonásával készült. A konzorcium tagjai: INTRASOFT International, Fraunhofer Fokus, con terra, Sogeti, az Open Data Institute, Time.Lex, valamint a Southamptoni Egyetem.
Szerződés száma: 30-CE-0677290/00-65
SMART-szám: 2014-1072

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat

© Európai Unió, 1995-2016 

A további felhasználás a forrás feltüntetése esetén engedélyezett. Az Európai Bizottság által a dokumentumok további felhasználása tekintetében alkalmazott politikát a 2011. december 12-i 2011/833/EU határozat [743KB] .

A további felhasználás alapelvei az egyes szerzői jogvédelmi nyilatkozatokban meghatározott feltételek függvényében módosulhatnak. Ezért azt tanácsoljuk a felhasználóknak, hogy nézzenek utána a vonatkozó feltételeknek az EUROPA portál égisze alatt működő webhelyekre és az egyes dokumentumokra vonatkozó egyedi szerzői jogvédelmi nyilatkozatokban. A további felhasználást szabályozó politika hatálya nem terjed ki a harmadik felek szellemi tulajdonát képező dokumentumokra.

Személyes adatok védelme

Az Európai Unió számára a magánélet tiszteletben tartása kiemelt fontosságú.
Az Európai Unió "A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő kezelése tekintetében az egyének védelmével" kapcsolatos politikai állásfoglalása a 2000. december 18-i45/2001/EK parlamenti és tanácsi rendeleten [242 KB] alapul, mely állásfoglalás az Európai Unió minden eu domainnévvel ellátott intézményi honlapjára érvényes.
Habár e weboldalak nagy részét személyes információk megadása nélkül is lehet használni, a kért e-szolgáltatások igénybevételéhez esetenként személyes információk megadása szükséges.
Azon weboldalak, melyek kérnek ilyen jellegű információt, a fent említett rendeletnek megfelelően kezelik azt, továbbá adatvédelmi nyilatkozatukban tájékoztatják Önt adatainak felhasználásáról.

Ezért:

 • Minden egyes e-szolgáltatás esetében egy ellenőr megállapítja a személyes adatok kezelésével kapcsolatos célokat és eszközöket, és gondoskodik arról, hogy az említett szolgáltatás az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal összhangban működjön.
 • Minden egyes intézményen belül egy adatvédelmi tisztviselő felügyeli a fenti rendelet rendelkezéseinek alkalmazását és az ellenőröket tanácsokkal látja el kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban (lásd a rendelet 24. cikke.)
 • Az Európai Adatvédelmi Biztos

Az Európai Unió eu domainnévvel ellátott intézményi weboldalai tartalmaznak külső weboldalakra irányító linkeket is. Mivel e weboldalakat nem ellenőrizzük, kérjük figyelmesen olvassa el az adott weblap adatvédelmi nyilatkozatát.

Mi is az az e-szolgáltatás?

 1. Információs szolgáltatások, melyek az állampolgárok, a média szereplői, a vállalatok és közintézmények vezetői, illetve más döntéshozók számára könnyű és hatékony hozzáférést nyújtanak az információkhoz, lehetővé téve így az EU politikáinak és tevékenységének jobb megértését és azok átláthatóságának javítását.
 2. Interaktív kommunikációs szolgáltatások, melyek megkönnyítik az állampolgárokkal, a vállalatokkal, a civil társadalommal és a közszereplőkkel való kapcsolattartást. Mindez megkönnyíti a politikai párbeszédet és az információ-visszacsatolást, és ily módon hozzájárul a közösségi politikák, az EU tevékenységének és szolgáltatásainak kidolgozásához.
 3. Tranzakciós szolgáltatások, melyek lehetővé teszik az EU-val való főbb tranzakciótípusokhoz való hozzáférést, például közbeszerzések, pénzügyi műveletek, munkaerő felvétel, feliratkozás eseményekre, dokumentumok beszerzése vagy vétele stb. kapcsán.

Az adatvédelmi nyilatkozatban feltüntetett információk

A magánélet tiszteletben tartásáról szóló nyilatkozatnak a következő információkat kell tartalmaznia az Önt érintő adatok felhasználásával kapcsolatban:

 • A begyűjtött információk természete, az adatgyűjtés célja és technikai eszközei. Az EU csak egy konkrét cél eléréséhez szükséges mértékben gyűjt információkat. Az információt e konkrét céltól eltérő célból nem lehet újból felhasználni.
 • Kinek adják ki az információt. Az EU csak a fent említett cél(ok) elérése érdekében és kizárólag az említett célszemélyeknek (célszemélyek csoportjának) ad ki információt. Az EU nem adja ki az Ön személyes információit direkt marketing célokra;
 • Hogyan juthat hozzá az Önt érintő információhoz, hogyan tudja ellenőrizni annak pontosságát, illetve amennyiben szükséges, hogyan tudja pontosítani azt. Önnek érintett személyként joga van személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, amennyiben arra jogszerű indoka van, kivéve ha ezen adatokat valamely törvényben előírt kötelezettségnek eleget téve gyűjtik be, vagy ha egy olyan megállapodás végrehajtásához van szükség rájuk, melyben Ön az egyik fél, vagy amennyiben azokat olyan célra használják fel, melyre Ön határozott beleegyezését adta.
 • Milyen hosszú ideig őrzik meg az adatokat. Az EU csak az adatgyűjtés céljának eléréshez, vagy az adatok későbbi kezeléséhez szükséges ideig tárolja az adatokat;
 • Melyek azok a biztonsági intézkedések, melyek lehetővé teszik, hogy az Önt érintő információk ne váljanak esetleges visszaélés vagy engedély nélküli hozzáférés tárgyává.
 • Kihez forduljon, ha kérdése vagy panasza van.

Hogyan kezeljük a hozzánk beérkező emaileket?

Amikor Ön üzenetet küld, személyes adatait csak a válaszadáshoz szükséges mértékben rögzítjük. Amennyiben az elektronikus postaláda kezeléséért felelős személyzet nem tud válaszolni az Ön kérdésére, továbbítja azt az illetékesekhez. Hogy pontosan melyik illetékes szolgálatunkhoz, arról e-mailben értesítjük Önt.

Amennyiben bármilyen kérdése van e-mailjeinek, illetve személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük üzenetében tegye fel azokat.

Térképek

A használt megnevezések és a térképen megjelenített anyagok nem minősülnek az Európai Unió véleménynyilvánításának egyetlen ország, terület, város vagy térség vagy ezek hatóságai jogállásával vagy határvonalaival kapcsolatban. Koszovó*: Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244/1999 ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével. Palesztina*: Ez a megnevezés nem értelmezhető úgy, mint amely elismerné a palesztin államot, valamint nem sérti a tagállamok egyéni álláspontját ebben a kérdésben.