Európai Adatportál

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Az ezen a webhelyen szereplő információkra felelősség kizárása, szerzői jogi nyilatkozat, valamint személyes adatok védelmével kapcsolatos szabályok vonatkoznak.

Felelősségi nyilatkozat

Az Európai Bizottság e-weblapjának az a célja, hogy tájékoztasson a Bizottság törekvéseiről és az Európai Unió politikáiról. Szándékunk az, hogy pontos és naprakész információkat nyújtsunk. Mindent megteszünk azért, hogy a felénk jelzett hibákat kijavítsuk.
Mindamellett a Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az oldalon megjelent információkért.

Ezek az információk:

 • általános jellegűek és nem vonatkoznak egyetlen természetes vagy jogi személy konkrét helyzetére sem;
 • nem feltétlenül teljes, átfogó, pontos vagy naprakész információk;
 • időnként olyan külső honlapok felé irányíthatnak tovább, melyek felett a Bizottság szolgálatai nem rendelkeznek ellenőrzési joggal és melyeket illetően a Bizottság semmiféle felelősséget nem vállal;
 • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak (ha szakmai véleményre van szüksége, azt tanácsoljuk, hogy forduljon megfelelően képzett szakemberhez).

Kérjük vegye figyelembe: lehetetlen biztosítani azt, hogy egy on-line dokumentum pontosan tükrözzön egy hivatalosan elfogadott jogszabályt. Kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapja (annak nyomtatott kiadása, illetve 2013. július 1-jétől az EUR-Lex webhelyen közzétett elektronikus változata) hiteles és vált ki joghatást.

Mindent elkövetünk, hogy csökkentsük a technikai hibákból eredő kellemetlenségeket. Előfordulhat azonban, hogy a honlapunkon megjelent egyes adatokat vagy információkat nem hibamentes fájlban vagy formátumban hozták létre vagy szerkesztették, így nem tudjuk biztosítani, hogy ilyen jellegű problémák miatt ne kelljen megszakítani szolgáltatásunkat vagy, hogy e problémák más módon ne befolyásolják azt. A Bizottság semmiféle, az e honlap használatából vagy más, e honlap által javasolt külső honlap használatából eredő ilyen jellegű problémák iránt felelősséget nem vállal.

E felelősségi nyilatkozatnak nem célja, hogy a hatályos nemzeti jogszabályok által előírtaktól eltérő módon korlátozza a Bizottság felelősségét vagy, hogy kizárja annak felelősségét olyan ügyekben, melyekért az említett jogszabályok értelmében felelősségre vonható.

Az európai adatportál az Európai Bizottság fejlesztésében, egy többtagú, a Capgemini által vezetett konzorcium bevonásával készült. A konzorcium tagjai: INTRASOFT International, Fraunhofer Fokus, con terra, Sogeti, 52 North, the Lisbon Council, Time.Lex, valamint a Southamptoni Egyetem.
Szerződés száma: LC-00644764
SMART-szám: 2017-1123

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat

© Európai Unió, 1995-2019

A további felhasználás a forrás feltüntetése esetén engedélyezett. Az Európai Bizottság által a dokumentumok további felhasználása tekintetében alkalmazott politikát a 2011. december 12-i 2011/833/EU határozat [743KB] .

A további felhasználás alapelvei az egyes szerzői jogvédelmi nyilatkozatokban meghatározott feltételek függvényében módosulhatnak. Ezért azt tanácsoljuk a felhasználóknak, hogy nézzenek utána a vonatkozó feltételeknek az EUROPA portál égisze alatt működő webhelyekre és az egyes dokumentumokra vonatkozó egyedi szerzői jogvédelmi nyilatkozatokban. A további felhasználást szabályozó politika hatálya nem terjed ki a harmadik felek szellemi tulajdonát képező dokumentumokra.

Személyes adatok védelme

Az Európai Unió elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelme mellett. Ezt a webhelyet és az összes rajta keresztül nyújtott szolgáltatást az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i  45/2001/EK rendeletével  [234 KB], valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (általános adatvédelmi rendeletével összhangban biztosítjuk).

Bár anélkül is böngészhet a webhelyen, és használhatja néhány szolgáltatását, hogy megadna néhány konkrét információt magáról, bizonyos esetekben személyes információkra van szükség az igényelt elektronikus szolgáltatás biztosításához.

Ezt a webhelyet és a rajta keresztül biztosított összes szolgáltatást az Európai Unió nyújtja, bár néhány általunk megadott információ harmadik felektől származik (lásd az alábbi „Harmadik felek által nyújtott személyes adatok” részt). Ha az ezen a webhelyen vagy az elektronikus szolgáltatásain biztosított adatvédelemmel kapcsolatban bármilyen információra van szüksége, vagy bármilyen kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot az elérhetőségek oldalon megadott kapcsolatfelvételi módok valamelyikén.

A webhelyen feldolgozott személyes adatok lehetek Ön által nekünk közvetlenül megadott adatok (felhasználói fiók létrehozása vagy kapcsolatba lépés velünk, beleértve a felmérések megválaszolását is, az elérhetőségek oldal használata vagy a hírlevelünkre való feliratkozás) vagy közvetetten megadott adatok (a személyes adatinak a webböngészője által végzett automatikus gyűjtése).

Az előbbi esetben (a nekünk közvetlenül megadott adatoknál) az általunk feldolgozott személyes adatok csak az Ön által megadni kívánt személyes adatokra korlátozódnak, ami lehet a neve, a kapcsolattartási adatai, a munkahelye és minden más olyan információ, amelyről úgy dönt, hogy megosztja velünk. Az ilyen információkat kizárólag arra használjuk fel, hogy:

 • kommunikálni tudjunk Önnel az Ön által megfogalmazott bármilyen kéréssel kapcsolatban;
 • hozzáférést tudjunk nyújtani az Ön által használni kívánt elektronikus szolgáltatáshoz, beleértve azt is, amikor külső uniós bejelentkezés-hitelesítési rendszert használ;
 • személyre szabjuk az Önt érdeklő információkat vagy elektronikus szolgáltatásokat;
 • összesített vagy névtelen statisztikai adatokat hozzunk létre a webhelyünkön a felhasználói viselkedésről, különösen abból a célból, hogy megértsük a webhely használatát, rajta javításokat végezzünk, és gondoskodjunk a megfelelő működéséről;
 • észlelni tudjunk bármilyen visszaélést vagy biztonsági problémát, és ezekre reagálni tudjunk;
 • elvégezzük azt, amit Önnek az adatgyűjtéskor okként megadtunk, például felméréselemzést vagy hírlevelek küldését.

Az utóbbi esetben (az automatikusan összegyűjtött adatoknál) a személyes adatok a következő információkategóriákra korlátozódnak:

 • sütik, az  itt leírtak szerint;
 • az Ön által használt webböngésző típusa;
 • a tartomány neve, ahonnan az internetet eléri;
 • annak a webhelynek az internetcíme, amelyről közvetlenül erre a webhelyre érkezett;
 • a webhely elérésének dátuma és ideje;
 • melyik oldalakat látogatta meg a webhelyen.

Az ilyen információkat kizárólag a webhelyünkön jelentkező felhasználói viselkedés összesített és névtelen statisztikai elemzéséhez használjuk fel, kifejezetten azért, hogy ezek révén javítani tudjuk a webhelyet, és biztosítani tudjuk a megfelelő működését; testre tudjuk szabni az Önt érdeklő információkat vagy elektronikus szolgáltatásokat; és hogy észlelni és kezelni tudjunk bármilyen visszaélést vagy biztonsági problémát.

Az adatfeldolgozó tevékenységünk jogalapja – amennyiben úgy dönt, hogy megoszt velünk személyes adatokat – az Ön beleegyezése. Ezenfelül az általunk automatikusan összegyűjtött adatoknál a sütikkel kapcsolatos adatfeldolgozás jogalapja az Ön beleegyezése. Más, automatikusan gyűjtött adattípusoknál a jogalap azon jogos érdekünk, hogy biztosítsuk a webhely teljes, optimális működését.

Az Ön adatait az Ön beleegyezése nélkül nem fedjük fel harmadik feleknek, kivéve azokat a harmadik feleket, akiket megbíztunk ennek a webhelynek a működtetésével és támogatásával. Ezeket a harmadik feleket olyan megállapodások kötik, amelyek biztosítják ennek a szabályzatnak a betartását. Az Ön személyes adatait nem küldjük el harmadik országokba vagy nemzetközi szervezeteknek.

Ésszerű keretek között lépéseket teszünk azért, hogy védjük az Ön személyes adatait az adatvesztéstől, a visszaélésektől, a jogosulatlan hozzáféréstől, a felfedéstől, a módosítástól vagy a megsemmisítéstől szemben. Ennek ellenére tisztában kell lennie azzal, hogy az interneten az adatok továbbítása soha nem 100%-osan biztonságos vagy hibamentes.

A személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg tovább használja a webhelyet, vagy a webhelyhez kapcsolódó bármilyen elektronikus szolgáltatást, beleértve azt is, ha egy fiókot tart fenn ezen a webhelyen, illetve ameddig arra szükségünk van ahhoz, hogy eleget tudjunk tenni a jogszabályi kötelezettségeinknek. Az automatikusan összegyűjtött személyes adatait nem őrizzük az utolsó látogatásától számított egy évnél tovább.

Önnek joga van arra, hogy az adataihoz hozzáférjen, azokat helyesbítse vagy töröltesse, korlátozza azok feldolgozását, illetve hogy tiltakozzon a feldolgozásukkal szemben (amely, amennyiben az alkalmazható, a hozzájárulása visszavonását is jelentheti), valamint joga van az adatai hordozására. Ahhoz, hogy ezeket a jogokat gyakorolni tudja, vagy hogy tájékoztatást kapjon a különféle intézkedési lehetőségekről, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti kapcsolattartási lehetőségek valamelyikén keresztül. Felhívjuk a figyelmét, hogy a jogai gyakorlása korlátozások alá eshet, például hogy eleget tudjunk tenni a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, vagy védjük harmadik felek adatvédelmi jogait. Önnek joga van arra, hogy panaszt nyújtson be az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

Harmadik felek által nyújtott személyes adatok

Felhívjuk a figyelmét, hogy a webhelyünk harmadik felek webhelyeihez és harmadik felek által biztosított erőforrásokhoz (nevezetesen nyílt adattárakhoz és integrált közösségi médiához) is tartalmaz hivatkozásokat. Ezenfelül a webhelyünk ezekkel az erőforrásokkal kapcsolatban meghatározott metaadatokat tesz közzé, amelyeket közvetlenül az ezekben az erőforrásokban lévő információkból nyerünk ki. Ezek a metaadatok személyes adatokat is tartalmazhatnak, például olyan személyek neveit és kapcsolattartási adatait, akik részt vettek ezeknek az erőforrásoknak a létrehozásában és a kezelésében.

A webhelyünk az ilyen személyes adatokat azon jogos érdekünk alapján teszi közzé, hogy az eredeti adatforrás által nyilvánosan elérhetővé tett információkat az adattárunk pontosan tükrözze, és hogy harmadik felek fel tudják venni az eredeti adatforrás által kívánt módon a vonatkozó személyekkel a kapcsolatot. Az ilyen adatokat kizárólag az ezen a webhelyen keresztül megtalálható nyílt adattárak elérhetőségének és használhatóságnak a megkönnyítéséhez dolgozzuk fel.

Mivel azonban nem szabályozzuk harmadik felek erőforrásait vagy az ott tartalmazott eredeti személyes adatokat, nem tudjuk megállapítani, hogy ezek az adatok mennyire pontosak, hiánytalanok vagy relevánsak, és azt sem, hogy mikor bizalmas jellegűek, illetve hogy mikor eredményezhette pusztán valamilyen hiba a közzétételüket. Az ilyen erőforrásokat a jogszerűségükre vagy adott célnak való megfelelőségükre vonatkozó minden (kifejezett vagy hallgatólagos) garancia nélkül biztosítjuk. A webhelyünk minden felhasználóját bátorítjuk arra, hogy tekintsék át az eredeti források vonatkozó adatvédelmi szabályzatait, és tartsák be őket, valamint e harmadik felektől származó forrásokkal kapcsolatos minden vonatkozó, adatvédelmi jogi kérdést az eredeti forrásánál tisztázzanak, melynek következtében idővel a saját adataink is automatikusan javításra kerülnek.

Ha nem tudja megoldani a problémát úgy, hogy az eredeti forrásokhoz fordul, vagy ha úgy véli, hogy az, ahogy a személyes adatokat használjuk, nem tesz eleget az adatvédelmi jogszabályoknak, tekintet nélkül az eredeti forrás jogszerűségére, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségi lehetőségek valamelyikén keresztül, és a legjobb tudásunk szerint kezelni fogjuk a problémát. Ezekre a személyes adatokra ugyanazok az eljárások és jogok vonatkoznak, mint amelyeket magunk gyűjtünk össze. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy nem vállalhatjuk a felelősséget azért, hogy egy harmadik fél betartja-e az adatvédelmi jogszabályokat, és hogy Ön minden körülmények között teljes felelősséggel tartozik azért, ha a jelen webhelyen vagy az elektronikus szolgáltatásokon keresztül megszerzett személyes adatokon bármilyen feldolgozást végez.

Mi is az az e-szolgáltatás?

 1. Információs szolgáltatások, melyek az állampolgárok, a média szereplői, a vállalatok és közintézmények vezetői, illetve más döntéshozók számára könnyű és hatékony hozzáférést nyújtanak az információkhoz, lehetővé téve így az EU politikáinak és tevékenységének jobb megértését és azok átláthatóságának javítását.
 2. Interaktív kommunikációs szolgáltatások, melyek megkönnyítik az állampolgárokkal, a vállalatokkal, a civil társadalommal és a közszereplőkkel való kapcsolattartást. Mindez megkönnyíti a politikai párbeszédet és az információ-visszacsatolást, és ily módon hozzájárul a közösségi politikák, az EU tevékenységének és szolgáltatásainak kidolgozásához.
 3. Tranzakciós szolgáltatások, melyek lehetővé teszik az EU-val való főbb tranzakciótípusokhoz való hozzáférést, például közbeszerzések, pénzügyi műveletek, munkaerő felvétel, feliratkozás eseményekre, dokumentumok beszerzése vagy vétele stb. kapcsán.

Hogyan kezeljük a hozzánk beérkező emaileket?

Amikor Ön üzenetet küld, személyes adatait csak a válaszadáshoz szükséges mértékben rögzítjük. Amennyiben az elektronikus postaláda kezeléséért felelős személyzet nem tud válaszolni az Ön kérdésére, továbbítja azt az illetékesekhez. Hogy pontosan melyik illetékes szolgálatunkhoz, arról e-mailben értesítjük Önt.

Amennyiben bármilyen kérdése van e-mailjeinek, illetve személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük üzenetében tegye fel azokat.

Térképek

Az ezen a webhelyen lévő adatokban vagy térképeken alkalmazott megnevezések és anyagbemutatások nem jelentik, hogy ezek bármilyen módon is az Európai Unió álláspontját jelenítik meg az adott ország, terület, város, térség vagy a hatóságai jogi státusza, illetve az EU határianak vagy kereteinek a megállapítása vonatkozásában. Koszovó*: Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244/1999 ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével. Palesztina*: Ez a megnevezés nem értelmezhető úgy, mint amely elismerné a palesztin államot, valamint nem sérti a tagállamok egyéni álláspontját ebben a kérdésben.