EVROPSKI PODATKOVNI PORTAL

Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Za informacije na tej strani veljajo izjava o omejitvi odgovornosti, obvestilo o avtorskih pravicah in pravila v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Evropska komisija vzdržuje to spletno stran, da bi izboljšala dostop javnosti do informacij o svojih pobudah in politikah Evropske unije na splošno. Naš cilj je zagotoviti, da so te informacije pravočasne in pravilne. Če opazimo napake, jih bomo poskušali odpraviti.
Vendar pa Evropska komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami na tej spletni strani.

Te informacije:

 • so samo splošne narave in niso namenjene obravnavanju posebnih okoliščin posameznega posameznika ali subjekta,
 • niso nujno celovite, popolne, točne ali posodobljene,
 • so včasih povezane z zunanjimi spletnimi stranmi, nad katerimi službe Evropske komisije nimajo nadzora in za katere Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti,
 • niso strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete poseben nasvet, se posvetujte z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

Upoštevajte, da ni mogoče zagotoviti, da dokument, ki je na voljo na spletu, natančno povzema uradno sprejeto besedilo. Samo Uradni list Evropske unije (tiskana izdaja ali od 1. julija 2013 tudi njegova elektronska izdaja na spletni strani EUR-Lex) je pristen in ima pravne učinke.

Naš cilj je zmanjšati motnje zaradi tehničnih napak. Vendar pa so lahko nekateri podatki ali informacije na naši spletni strani ustvarjeni ali strukturirani v datotekah ali oblikah, ki niso brez napak, in ne moremo jamčiti, da te težave ne bodo prekinile naših storitev ali kako drugače vplivale nanje. Komisija ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s takšnimi težavami, ki nastanejo zaradi uporabe te spletne strani ali povezanih zunanjih spletnih strani.

Ta izjava o omejitvi odgovornosti ni namenjena omejevanju odgovornosti Komisije v nasprotju z zahtevami, določenimi v veljavnem nacionalnem pravu, niti izključevanju njene odgovornosti za zadeve, ki po tem zakonu morda niso izključene.

Evropska komisija je razvila Evropski podatkovni portal s podporo konzorcija, ki ga vodi podjetje Capgemini Consulting, vključno z INTRASOFT International, inštitutom Fraunhofer FOKUS, družbo con terra, Sogeti, 52 North, the Lisbon Council, odvetniško družbo Time.Lex in Univerzo Southampton.
Številka pogodbe: LC-00644764
Številka SMART: 2017-1123

Obvestilo o avtorskih pravicah

© Evropska unija, 1995-2019

Ponovna uporaba je dovoljena le z navedbo vira. Politika Evropske komisije o ponovni uporabi se izvaja s sklepom z dne 12. 12. 2011 [728KB] .

Splošno načelo ponovne uporabe je lahko predmet pogojev, ki so lahko določeni v posameznih obvestilih o avtorskih pravicah. Zato naj se uprabniki sklicujejo na obvestila o avtorskih pravicah posameznih spletnih strani, ki jih vzdržuje Europa, in posameznih dokumentov. Ponovna uporaba ne velja za dokumente, za katere veljajo pravice intelektualne lastnine tretjih oseb.

Varstvo osebnih podatkov

Evropska unija se zavzema za zasebnost uporabnikov. Ta spletna stran in vse storitve, ki se zagotavljajo prek nje, so zagotovljene v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001  [234 KB] Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 ter Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Čeprav lahko brskate po tej spletni strani in uporabljate nekatere njene storitve, ne da bi neposredno posredovali kakršne koli svoje informacije, so v nekaterih primerih potrebni osebni podatki za zagotavljanje e-storitev, ki jih zahtevate.

Ta spletna stran in vse storitve, ki se zagotavljajo prek nje, so vam na voljo v imenu Evropske unije, čeprav nekatere informacije, ki jih posredujemo, izvirajo od tretjih oseb (glej »Osebni podatki, ki jih posredujejo tretje osebe« v nadaljevanju). Za vse informacije ali vprašanja v zvezi z varstvom podatkov na tej spletni strani ali v njenih e-storitvah lahko z nami stopite v stik prek kanalov, ki so navedeni na strani za stik.

Osebni podatki, ki se obdelujejo prek te spletne strani, se lahko nanašajo na informacije, ki nam jih posredujete neposredno (ko ustvarite uporabniški račun ali stopite v stik z nami, vključno z odgovarjanjem na ankete prek strani za stik ali z naročanjem na naš novičnik) ali posredno (z avtomatiziranim zbiranjem osebnih podatkov prek vašega brskalnika).

V prvem primeru (podatki, ki nam jih neposredno posredujete) so osebni podatki, ki jih obdelujemo, omejeni na osebne podatke, ki se jih sami odločite posredovati in ki lahko vključujejo vaše ime, podatke za stik, podatke o vaši pripadnosti in vse druge informacije, ki jih želite razkriti. Takšni podatki se bodo uporabljali samo za naslednje namene:

 • komunikacija z vami v zvezi s kakršno koli vašo zahtevo,
 • zagotavljanje dostopa do e-storitev, ki jih želite uporabljati, vključno z uporabo zunanjega sistema EU za preverjanje pristnosti,
 • prilagajanje informacij ali e-storitev, ki vas zanimajo,
 • ustvarjanje skupnih in anonimnih statističnih podatkov o vedenju uporabnikov na naši spletni strani, zlasti z namenom razumevanja uporabe in izboljšanja spletne strani ter zagotavljanja pravilnega delovanja,
 • zaznavanje in obravnavanje kakršnih koli zlorab ali varnostnih vprašanj,
 • namene, ki so vam bili posredovani v času zbiranja podatkov, npr. za analizo raziskav ali pošiljanje novičnikov.

V slednjem primeru (podatki, ki se zbirajo samodejno) so osebni podatki omejeni na naslednje kategorije podatkov:

 • piškotki, kot je opisano tukaj,
 • vrsta programske opreme spletnega brskalnika, ki ga uporabljate,
 • ime domene, s katere dostopate do spleta,
 • naslov spletne strani, s katere ste neposredno povezani na spletno mesto,
 • datum in čas dostopa do spletnega mesta,
 • katere strani ste obiskali na spletnem mestu.

Takšni podatki bodo uporabljeni izključno za namene ustvarjanja združenih in anonimnih statističnih podatkov o vedenju uporabnikov na naši spletni strani, zlasti z namenom izboljšanja spletnega mesta in zagotavljanja njegovega pravilnega delovanja, prilagajanja informacij ali e-storitev, ki vas zanimajo, ter zaznavanja in obravnavanja morebitnih zlorab ali varnostnih vprašanj.

Če se odločite, da nam posredujete osebne podatke, vaša privolitev predstavlja pravno podlago naših dejavnosti obdelovanja. Poleg tega je v povezavi s podatki, ki jih samodejno zbiramo, vaša privolitev pravna podlaga za obdelavo podatkov v zvezi s piškotki. Za druge vrste podatkov, ki se samodejno zbirajo, je pravna podlaga tudi naš upravičen interes, da spletna stran deluje v celoti in optimalno.

Vaših podatkov ne bomo razkrili tretjim osebam brez vaše privolitve, z izjemo tretjih oseb, ki v našem imenu upravljajo in vzdržujejo to spletno stran. Tretje osebe so zavezane s sporazumi, ki zagotavljajo skladnost s to politiko. Vaših osebnih podatkov ne bomo prenesli v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Sprejemamo razumne ukrepe za zagotavljanje varstva vaših osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo in nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Kljub temu ne pozabite, da noben internetni prenos ni vedno 100% varen ali brez napak.

Vaše osebne podatke bomo hranili, dokler boste uporabljali spletno mesto in vse e-storitve, povezane z njim, vključno z vzdrževanjem računa na tej spletni strani, ali tako dolgo, kot je potrebno, da bomo lahko upravljali svoje pravne obveznosti. Osebnih podatkov, ki se zbirajo samodejno, ne bomo hranili več kot eno leto po vašem zadnjem obisku.

Imate pravico zahtevati dostop do vaših podatkov, njihovo popravljanje ali izbris ali omejiti obdelavo vaših podatkov in ugovarjati njihovi obdelavi (vključno s preklicem vaše privolitve, če je to ustrezno) ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za uveljavljanje teh pravic ali za pridobitev informacij o ustreznih načinih se na nas obrnite prek zgornjih podatkov za stik. Upoštevajte, da lahko za uveljavljanje vaših pravic veljajo omejitve, npr. da omogočimo spoštovanje veljavnih zakonov ali zaščito pravic do varstva podatkov tretjih oseb. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri svojem organu za varstvo podatkov.

Osebni podatki, ki jih posredujejo tretje osebe

Upoštevajte, da naša spletna stran vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb in virov, ki jih zagotavljajo tretje osebe (predvsem prek odprtih repozitorijev podatkov in vključevanja v družbene medije). Poleg tega naša spletna stran objavlja posebne metapodatke v povezavi s temi viri, ki so pridobljeni neposredno iz podatkov, vključenih v te vire. Ti metapodatki lahko vsebujejo osebne podatke, kot so imena in podatki za stik oseb, ki sodelujejo pri ustvarjanju ali upravljanju teh virov.

Naša spletna stran objavlja takšne osebne podatke na podlagi našega upravičenega interesa, da zagotovimo, da so informacije, ki so javno dostopne v izvirnem viru podatkov, natančno izražene v našem repozitoriju, in da lahko tretje osebe stopijo v stik z ustreznimi osebami na način, s katerim želi stopiti v stik prvotni vir podatkov. Podatki so obdelani izključno za namene lažje dostopnosti in uporabnosti odprtih repozitorijev podatkov, ki jih je mogoče odkriti prek te spletne strani.

Ker pa ne nadzorujemo virov tretjih oseb ali izvirnih osebnih podatkov, ki jih vsebujejo, ne moremo jamčiti za njihovo točnost, popolnost ali ustreznost, niti ne moremo zaznati, kdaj je informacija zaupna ali objavljena po pomoti. Takšni viri so zagotovljeni brez zagotovila (izrecno ali implicitno) o njihovi zakonitosti ali primernosti za vaše namene. Vsakega uporabnika naše spletne strani spodbujamo, da pregleda ustrezne politike varovanja zasebnosti prvotnih virov in da jih spoštuje ter da obravnava vse pomembne zahteve glede pravic do varstva podatkov, ki se nanašajo na te vire tretjih oseb iz izvirnega vira, zaradi česar se bodo naši podatki čez čas samodejno popravili.

Če reševanje zadeve z izvirnimi viri ne reši vaše težave ali če menite, da naša uporaba osebnih podatkov ni v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov ne glede na zakonitost izvirnega vira, se obrnite na nas prek zgornjih podatkov za stik in vaš pomislek bomo skrbno obravnavali po svojih najboljših močeh. Enaki postopki in pravice veljajo za osebne podatke, ki jih zbiramo sami. Upoštevajte pa, da ne moremo prevzeti odgovornosti za spoštovanje zakonodaje o varstvu podatkov s strani tretjih oseb in da ste v vsakem primeru v celoti odgovorni za spoštovanje zakonodaje o varstvu podatkov za vse dejavnosti obdelovanja, ki jih opravljate v zvezi z osebnimi podatki, pridobljenimi prek tega spletnega mesta in prek e-storitev.

Kaj je e-storitev?

 1. Informacijske storitve, ki državljanom, medijem, podjetjem, upravam in drugim nosilcem odločanja zagotavljajo enostaven in učinkovit dostop do podatkov, s čimer se povečuje preglednost in razumevanje politik in dejavnosti EU.
 2. Interaktivne komunikacijske storitve, ki omogočajo boljše stike z državljani, podjetji, civilno družbo in javnimi akterji, s čimer se olajšajo politična posvetovanja in mehanizmi povratnih informacij, da bi prispevali k oblikovanju politik, dejavnosti in storitev EU.
 3. Transakcijske storitve, ki omogočajo dostop do vseh osnovnih oblik transakcij z EU, npr. nabava, finančno poslovanje, zaposlovanje, vpis dogodkov, pridobitev ali nakup dokumentov itd.

Kako obravnavamo e-pošto, ki nam jo pošljete?

Ko pošljete takšno sporočilo, se vaši osebni podatki zbirajo le v obsegu, ki je potreben za odgovor. Če skupina, ki upravlja nabiralnik, ne more odgovoriti na vaše vprašanje, bo vašo e-pošto posredovala drugi službi. Po elektronski pošti boste obveščeni o tem, kateri službi je bilo posredovano vaše vprašanje.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z obdelavo e-pošte in povezanih osebnih podatkov, jih brez obotavljanja vključite v svoje sporočilo.

Zemljevidi

Uporabljena poimenovanja in predstavitev gradiva v podatkih ali zemljevidih, ponujenih prek te spletne strani, ne pomenijo izražanja kakršnega koli mnenja Evropske unije o pravnem statusu katere koli države, ozemlja, mesta ali območja ali njenih organov, ali o razmejitvi njenih meja ali omejitev. Kosovo*: To poimenovanje ne posega v stališča o statusu in je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova. Palestina*: Tega poimenovanja se ne razume kot priznanje države Palestine in ne posega v posamezna stališča držav članic v zvezi s tem vprašanjem.