Portalul European De Date

Aviz juridic

Aviz juridic

Informațiile de pe acest site fac obiectul unei declinări a responsabilității, unui aviz privind drepturile de autor și normelor privind protecția datelor cu caracter personal.

Disclaimer

Comisia Europeană administrează acest site pentru a facilita accesul publicului la informații legate de activitățile sale și de politicile Uniunii Europene, în general. Ne-am propus să furnizăm la timp informații cât mai exacte. Dacă ni se semnalează erori, vom încerca să le corectăm. Cu toate acestea, Comisia nu își asumă nicio răspundere sau obligație în legătură cu informațiile publicate pe acest site.

Aceste informații:

 • au doar caracter general și nu vizează situația particulară a unei persoane sau entități
 • nu sunt, în mod obligatoriu, complete, exacte sau actualizate
 • fac trimitere, uneori, la site-uri externe care nu intră în sfera de control și nici în responsabilitatea Comisiei
 • nu se constituie în consultanță profesională sau juridică (dacă aveți nevoie de consiliere într-un anumit domeniu, adresați-vă întotdeauna unei persoane calificate).

Nu putem garanta că un document disponibil on-line reproduce cu fidelitate un text adoptat oficial. Numai Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (ediția tipărită sau, începând cu 1 iulie 2013, ediția electronică de pe site-ul EUR-Lex) este autentic și produce efecte juridice.

Încercăm să reducem la minimum efectul erorilor tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informații de pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fișiere sau formate care pot prezenta erori. Prin urmare, nu putem garanta că serviciile noastre nu vor fi întrerupte sau afectate de asemenea probleme. Comisia nu își asumă răspunderea cu privire problemele întâlnite ca urmare a utilizării acestui site sau a site-urilor externe la care se face trimitere.

Această denegare de responsabilitate nu este destinată să limiteze răspunderea Comisiei într-un mod care contravine condițiilor prevăzute de legislația internă aplicabilă și nu exclude răspunderea sa în situații în care, potrivit legislației respective, această răspundere nu poate fi exclusă.

Portalul european de date este dezvoltat de Comisia Europeană cu sprijinul unui consorțiu condus de Capgemini, din care fac parte INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, 52 North, the Lisbon Council, Time.Lex și Universitatea din Southampton.
Număr de contract: LC-00644764
Număr SMART: 2017-1123

Copyright notice

© Uniunea Europeană, 1995-2019

Reutilizarea documentelor Comisiei este autorizată cu condiția menționării sursei. Politica de reutilizare a Comisiei este pusă în aplicare prin Decizia din 12 decembrie 2011 privind reutilizarea documentelor Comisiei [728KB] .

Principiul general al reutilizării poate face obiectul condițiilor prevăzute de avize individuale privind drepturile de autor. Prin urmare, le recomandăm utilizatorilor să consulte avizele privind drepturile de autor de pe paginile site-ului Europa și pe cele incluse în documente individuale. Documentele care intră sub incidența drepturilor de proprietate intelectuală ale terților nu pot fi reutilizate.

Protecția datelor cu caracter personal

Uniunea Europeană se angajează să respecte confidențialitatea datelor utilizatorilor. Acest site web și toate serviciile oferite prin intermediul site-lui sunt furnizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001  [234 KB] al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000, precum și cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (Regulamentul general privind protecția datelor).

Deși puteți naviga pe acest site web și utiliza unele servicii ale site-ului fără a oferi în mod direct informații despre dumneavoastră, în unele cazuri, informațiile cu caracter personal sunt necesare pentru a vă putea furniza serviciile electronice solicitate.

Acest site web și toate serviciile furnizate prin intermediul site-ului vă sunt oferite în numele Uniunii Europene, deși unele informații pe care le furnizăm provin de la părți terțe (a se vedea secțiunea „Datele cu caracter personal furnizate de părți terțe” de mai jos). Pentru orice informații sau întrebări referitoare la protecția datelor de pe acest site web sau din serviciile electronice ale site-ului, ne puteți contacta prin intermediul canalelor menționate la pagina de contact.

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site web se pot referi la informații pe care dumneavoastră ni le furnizați direct (prin crearea unui cont de utilizator sau contactându-ne, inclusiv prin răspunsurile la sondaje, prin pagina de contact sau prin abonarea la buletinul nostru informativ) sau indirect (prin colectarea automată a datelor cu caracter personal prin intermediul browserului folosit de dumneavoastră).

În primul caz (datele pe care dumneavoastră ni le furnizați în mod direct), datele cu caracter personal prelucrate de noi sunt limitate la datele cu caracter personal pe care alegeți să ni le furnizați, care pot include numele dumneavoastră, datele de contact, afilierea și orice alte informații pe care alegeți să le divulgați. Aceste informații vor fi utilizate exclusiv în următoarele scopuri:

 • comunicarea cu dumneavoastră ca răspuns la orice solicitări transmise;
 • asigurarea accesului dumneavoastră la serviciile electronice pe care doriți să le utilizați, inclusiv prin utilizarea sistemului extern de autentificare EU-Login;
 • personalizarea informațiilor sau a serviciilor electronice de interes pentru dumneavoastră;
 • crearea de statistici agregate și anonime despre comportamentul utilizatorilor pe site-ul nostru, și anume cu scopul de a înțelege utilizarea acestuia, de a-l îmbunătăți și de a asigura buna sa funcționare;
 • identificarea și tratarea oricăror abuzuri sau probleme de securitate;
 • scopurile comunicate dumneavoastră în momentul colectării datelor, de exemplu, analiza sondajelor sau furnizarea de buletine informative.

În cel de-al doilea caz (datele care sunt colectate automat), datele cu caracter personal sunt limitate la următoarele categorii de informații:

 • cookie-uri, astfel cum sunt descrise aici;
 • tipul de browser web pe care îl utilizați;
 • numele domeniului de pe care accesați internetul;
 • adresa de internet a site-ului web de la care ați accesat direct site-ul;
 • data și ora la care accesați site-ul;
 • paginile pe care le-ați vizitat pe site.

Aceste informații vor fi utilizate exclusiv în următoarele scopuri: crearea de statistici agregate și anonime despre comportamentul utilizatorilor pe site-ul nostru, și anume cu scopul de a îmbunătăți site-ul și de a asigura buna sa funcționare; personalizarea informațiilor sau a serviciilor electronice de interes pentru dumneavoastră; identificarea și tratarea oricăror abuzuri sau probleme de securitate.

În măsura în care alegeți să ne furnizați date cu caracter personal, temeiul juridic al activităților noastre de prelucrare este consimțământul dumneavoastră. De asemenea, în ceea ce privește datele pe care le colectăm automat, temeiul juridic pentru prelucrarea în legătură cu cookie-urile este consimțământul dumneavoastră. Pentru alte tipuri de date care sunt colectate automat, temeiul juridic este, de asemenea, interesul nostru legitim de a păstra site-ul web pe deplin operațional și funcțional la un nivel optim.

Datele dumneavoastră nu vor fi divulgate părților terțe fără consimțământul dumneavoastră, cu excepția părților terțe angajate de noi să opereze și să asigure asistența pentru acest site. Aceste părți terțe sunt supuse unor obligații contractuale de asigurare a respectării acestei politici. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate în țări terțe și nici către organizații internaționale.

Luăm măsuri rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării abuzive și accesului neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii. Totuși, ar trebui să țineți seama de faptul că nicio transmitere prin internet nu este niciodată 100 % sigură sau lipsită de erori.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât continuați să utilizați site-ul și orice servicii electronice legate de acest site, inclusiv prin păstrarea unui cont pe acest site web, sau atât timp cât este necesar pentru a ne putea achita de responsabilitățile noastre legale. Nu vom păstra datele cu caracter personal care sunt colectate automat mai mult de un an de la cea mai recentă vizită a dumneavoastră.

Aveți dreptul să solicitați accesul la informațiile dumneavoastră și rectificarea sau ștergerea lor, să restricționați prelucrarea lor și să vă opuneți prelucrării lor (inclusiv prin retragerea consimțământului dumneavoastră, dacă este cazul), precum și dreptul la portabilitatea datelor. Pentru a vă exercita aceste drepturi sau pentru a obține informații despre modalitățile aplicabile, vă rugăm să ne contactați utilizând informațiile de mai sus. Vă rugăm să rețineți că exercitarea drepturilor dumneavoastră poate face obiectul unor restricții, de exemplu, pentru a ne permite să ne conformăm legislației aplicabile sau să protejăm drepturile părților terțe la protecția datelor. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea dumneavoastră de protecție a datelor.

Datele cu caracter personal furnizate de părți terțe

Vă rugăm să țineți seama de faptul că site-ul nostru web conține linkuri către site-uri ale părților terțe și resurse furnizate de părți terțe (în special prin registre de date deschise și integrarea platformelor de comunicare socială). De asemenea, site-ul nostru web publică metadate specifice referitoare la aceste resurse, care sunt obținute direct din informațiile incluse în aceste resurse. Aceste metadate pot conține date cu caracter personal, cum ar fi numele și datele de contact ale persoanelor implicate în crearea sau gestionarea acestor resurse.

Site-ul nostru web publică astfel de date cu caracter personal pe baza interesului nostru legitim de a ne asigura că informațiile puse la dispoziția publicului de sursa originală a datelor sunt reflectate cu acuratețe în registrul nostru de date, precum și că părțile terțe sunt în măsură să contacteze persoanele relevante în modul dorit de sursa originală a datelor. Acestea sunt prelucrate exclusiv cu scopul de a facilita accesibilitatea și posibilitatea de utilizare a registrelor de date deschise care pot fi descoperite prin intermediul acestui site web.

Totuși, întrucât nu controlăm resursele părților terțe sau datele originale cu caracter personal conținute în acestea, nu putem garanta exactitatea, caracterul complet sau relevanța lor și nici nu putem detecta dacă acestea sunt confidențiale sau publicate din greșeală. Astfel de resurse sunt furnizate fără asigurări (explicite sau implicite) ale legalității sau adecvării lor la scopurile dumneavoastră. Încurajăm orice utilizator al site-ului nostru să examineze politicile de confidențialitate relevante ale surselor originale și să adere la ele, precum și să abordeze la sursa originală orice solicitări relevante privind drepturile la protecția datelor referitoare la resursele părților terțe în cauză, ceea ce va duce la corectarea automată și promptă a propriilor noastre date.

Dacă abordarea problemei la sursele originale nu vă rezolvă problema sau în cazul în care considerați că utilizarea de către noi a datelor cu caracter personal nu respectă legislația privind protecția datelor, indiferent de legalitatea sursei originale, vă rugăm să ne contactați utilizând informațiile de mai sus și vom face toate eforturile posibile pentru a da curs preocupării dumneavoastră. Aceleași proceduri și drepturi se aplică și datelor cu caracter personal pe care le colectăm noi înșine. A se reține totuși că nu ne putem asuma responsabilitatea pentru respectarea legislației privind protecția datelor de către părțile terțe și că, în orice caz, dumneavoastră aveți deplina responsabilitate pentru respectarea legislației privind protecția datelor pentru orice activități de prelucrare pe care le întreprindeți în legătură cu datele cu caracter personal obținute prin intermediul acestui site sau al serviciilor electronice aferente.

Ce este un serviciu on-line?

 1. Servicii de informare prin care cetățenii, mass-media, întreprinderile, administrațiile și alți factori de decizie pot consulta informații în mod ușor și eficient. Aceste servicii sporesc gradul de transparență și înțelegere a politicilor și activităților UE
 2. Servicii de comunicare interactivă, care permit ameliorarea contactului cu cetățenii, întreprinderile, societatea civilă și actorii publici și facilitează consultările în materie de politici și mecanismele de feedback, în vederea participării la elaborarea politicilor, la activitățile și serviciile UE
 3. Servicii de tranzacționare, care oferă acces la toate tipurile principale de tranzacții cu UE, de exemplu la achiziții publice, operațiuni financiare, recrutare, înscriere la evenimente, obținere sau cumpărare de documente etc.

Cum prelucrăm e-mailurile pe care ni le trimiteți

Pe numeroase pagini de pe portalul Europa există un buton de „Contact” prin care puteți trimite e-mailuri și care vă invită să trimiteți comentariile dvs. către o anumită căsuță poștală electronică funcțională.

Când trimiteți mesajul, destinatarul colectează doar datele cu caracter personal de care are nevoie pentru a vă răspunde. Dacă echipa care răspunde de gestionarea mesajelor primite nu vă poate răspunde la întrebare, va trimite e-mailul dumneavoastră altui serviciu. Veți fi informat prin e-mail care este acest serviciu.

Dacă aveți întrebări în legătură cu prelucrarea corespondenței dumneavoastră și a datelor cu caracter personal, le puteți include în mesajul pe care ni-l adresați.

Hărţi

Denumirile folosite și prezentarea materialelor în date sau hărți oferite prin intermediul acestui site nu implică exprimarea niciunei opinii a Uniunii Europene cu privire la situația juridică a vreunei țări, a vreunui teritoriu, a vreunui oraș, a vreunei zone sau a autorităților sale și nici cu privire la delimitarea frontierelor sau granițelor sale. Kosovo*: Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este în concordanță cu RCSONU 1244/1999 și cu Avizul CIJ privind declararea independenței de către Kosovo. Palestina*: Această desemnare nu trebuie considerată o recunoaștere a Statului Palestinian și nu aduce atingere pozițiilor individuale ale statelor membre în această privință.