Portalul European De Date

Aviz juridic

Aviz juridic

Informațiile de pe acest site fac obiectul unei denegări de responsabilitate, al unui aviz privind drepturile de autor și al regulilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Disclaimer

Comisia Europeană administrează acest site pentru a facilita accesul publicului la informații legate de activitățile sale și de politicile Uniunii Europene, în general. Ne-am propus să furnizăm la timp informații cât mai exacte. Dacă ni se semnalează erori, vom încerca să le corectăm. Cu toate acestea, Comisia nu își asumă nicio răspundere sau obligație în legătură cu informațiile publicate pe acest site.

Aceste informații:

 • au doar caracter general și nu vizează situația particulară a unei persoane sau entități
 • nu sunt, în mod obligatoriu, complete, exacte sau actualizate
 • fac trimitere, uneori, la site-uri externe care nu intră în sfera de control și nici în responsabilitatea Comisiei
 • nu se constituie în consultanță profesională sau juridică (dacă aveți nevoie de consiliere într-un anumit domeniu, adresați-vă întotdeauna unei persoane calificate).

Nu putem garanta că un document disponibil on-line reproduce cu fidelitate un text adoptat oficial. Numai Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (ediția tipărită sau, începând cu 1 iulie 2013, ediția electronică de pe site-ul EUR-Lex) este autentic și produce efecte juridice.

Încercăm să reducem la minimum efectul erorilor tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informații de pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fișiere sau formate care pot prezenta erori. Prin urmare, nu putem garanta că serviciile noastre nu vor fi întrerupte sau afectate de asemenea probleme. Comisia nu își asumă răspunderea cu privire problemele întâlnite ca urmare a utilizării acestui site sau a site-urilor externe la care se face trimitere.

Această denegare de responsabilitate nu este destinată să limiteze răspunderea Comisiei într-un mod care contravine condițiilor prevăzute de legislația internă aplicabilă și nu exclude răspunderea sa în situații în care, potrivit legislației respective, această răspundere nu poate fi exclusă.

Portalul european de date este dezvoltat de Comisia Europeană cu sprijinul unui consorțiu condus de Capgemini, din care fac parte INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, Open Data Institute, Time.Lex și Universitatea din Southampton.
Număr de contract: 30-CE-0677290/00-65
Număr SMART:  2014-1072

Copyright notice

© Uniunea Europeană, 1995-2016 

Reutilizarea documentelor Comisiei este autorizată cu condiția menționării sursei. Politica de reutilizare a Comisiei este pusă în aplicare prin Decizia din 12 decembrie 2011 privind reutilizarea documentelor Comisiei [728KB] .

Principiul general al reutilizării poate face obiectul condițiilor prevăzute de avize individuale privind drepturile de autor. Prin urmare, le recomandăm utilizatorilor să consulte avizele privind drepturile de autor de pe paginile site-ului Europa și pe cele incluse în documente individuale. Documentele care intră sub incidența drepturilor de proprietate intelectuală ale terților nu pot fi reutilizate.

Personal Data Protection

Uniunea Europeană s-a angajat să respecte viața privată a utilizatorilor.
Politica de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește procesarea de către instituțiile europene a datelor cu caracter personal se bazează pe Regulamentul (CE) nr. 45/2001 [234 KB] al Parlamentului European și al Consiliului, din 18 decembrie 2000.
Această politică generală se aplică site-urilor instituționale ale UE, găzduite de domeniul „.eu”.
Puteți naviga pe majoritatea acestor site-uri fără a furniza date personale. Cu toate acestea, în unele cazuri avem nevoie de date cu caracter personal pentru a vă putea oferi serviciile on-line solicitate.

Site-urile care solicită astfel de informații le prelucrează în conformitate cu prevederile regulamentului menționat mai sus și oferă informații despre cum vă vor utiliza datele în declarațiile lor de confidențialitate.

În acest sens:

 • pentru fiecare serviciu on-line specific, există un operator care stabilește scopul și mijloacele de procesare a datelor cu caracter personal și care asigură respectarea, de către serviciul respectiv, a politicii de protecție a vieții private.
 • în cadrul fiecărei instituții, un responsabil cu protecția datelor asigură aplicarea dispozițiilor regulamentului și le oferă consiliere operatorilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor (a se vedea articolul 24 din regulament).
 • pentru toate instituțiile, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor va acționa în calitate de autoritate de control independentă (a se vedea articolele 41-45 din regulament).

Site-urile instituționale ale Uniunii Europene din cadrul domeniului „.eu” furnizează linkuri către site-uri terțe. Deoarece nu deținem controlul asupra acestora, vă recomandăm să le verificați politica privind protecția vieții private.

Ce este un serviciu on-line?

 1. Servicii de informare prin care cetățenii, mass-media, întreprinderile, administrațiile și alți factori de decizie pot consulta informații în mod ușor și eficient. Aceste servicii sporesc gradul de transparență și înțelegere a politicilor și activităților UE
 2. Servicii de comunicare interactivă, care permit ameliorarea contactului cu cetățenii, întreprinderile, societatea civilă și actorii publici și facilitează consultările în materie de politici și mecanismele de feedback, în vederea participării la elaborarea politicilor, la activitățile și serviciile UE
 3. Servicii de tranzacționare, care oferă acces la toate tipurile principale de tranzacții cu UE, de exemplu la achiziții publice, operațiuni financiare, recrutare, înscriere la evenimente, obținere sau cumpărare de documente etc.

Informațiile care figurează într-o declarație specifică de confidențialitate

O declarație specifică de confidențialitate conține următoarele informații privind utilizarea datelor dvs. cu caracter personal:

 • tipul de informații colectate, scopul și mijloacele tehnice folosite de UE pentru a colecta date cu caracter personal, numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru utilizarea într-un scop precis. Informațiile nu vor fi reutilizate în scopuri necorespunzătoare.
 • cui se divulgă informațiile. UE va divulga informații terților doar în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului/scopurilor identificat/e mai sus și doar destinatarilor/categoriilor de destinatari menționați/menționate. UE nu va divulga datele dvs. cu caracter personal pentru a fi utilizate în scopuri de marketing direct.
 • cum puteți accesa, verifica și, dacă este necesar, corecta datele dumneavoastră cu caracter personal. În calitate de subiect al prelucrării datelor, aveți și dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care informațiile sunt colectate pentru a respecta o obligație legală, atunci când acest lucru este necesar pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau atunci când informațiile vor fi folosite într-un scop pentru care v-ați dat acordul irevocabil.
 • cât timp vă sunt păstrate datele. UE păstrează datele doar până la îndeplinirea scopului pentru care acestea au fost colectate sau pentru o prelucrare ulterioară.
 • ce măsuri de securitate se iau pentru a proteja informațiile împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau a unui acces neautorizat.
 • pe cine puteți contacta dacă aveți întrebări sau reclamații.

Cum prelucrăm e-mailurile pe care ni le trimiteți

Pe numeroase pagini de pe portalul Europa există un buton de „Contact” prin care puteți trimite e-mailuri și care vă invită să trimiteți comentariile dvs. către o anumită căsuță poștală electronică funcțională.

Când trimiteți mesajul, destinatarul colectează doar datele cu caracter personal de care are nevoie pentru a vă răspunde. Dacă echipa care răspunde de gestionarea mesajelor primite nu vă poate răspunde la întrebare, va trimite e-mailul dumneavoastră altui serviciu. Veți fi informat prin e-mail care este acest serviciu.

Dacă aveți întrebări în legătură cu prelucrarea corespondenței dumneavoastră și a datelor cu caracter personal, le puteți include în mesajul pe care ni-l adresați.

Hărţi

Denumirile utilizate și prezentarea materialelor pe această hartă nu implică exprimarea vreunei opinii din partea Uniunii Europene referitoare la statutul juridic al oricărei țări sau regiuni, al oricărui teritoriu sau oraș sau al autorităților sale ori referitoare la delimitarea frontierelor sau limitelor sale. Kosovo*: Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este în concordanță cu RCSONU 1244/1999 și cu Avizul CIJ privind declararea independenței de către Kosovo. Palestina*: Această desemnare nu trebuie considerată o recunoaștere a Statului Palestinian și nu aduce atingere pozițiilor individuale ale statelor membre în această privință.