Europejski Portal Danych

Informacja prawna

Informacja prawna

Do informacji na tej stronie internetowej zastosowanie mają: klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności, oświadczenie o prawach autorskich i przepisy odnoszące się do ochrony danych osobowych.

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Celem strony internetowej Komisji Europejskiej jest promocja publicznego dostępu do informacji o inicjatywach i ogólnej polityce Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest jak najszybsze udostępnienie aktualnych i precyzyjnych informacji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów, staramy się wprowadzić potrzebne poprawki. Komisja nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do informacji znajdujących się na tej stronie internetowej.

Informacje te:

 • są wyłącznie ogólne i niewskazujące na specyficzne sytuacje, osoby lub podmioty;
 • są niekoniecznie szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub zaktualizowane;
 • czasami odwołują się do zewnętrznych portali, nad którymi Komisja nie ma żadnej kontroli i za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
 • nie są poradami, ani w sprawach zawodowych czy prawnych (jeżeli istnieje potrzeba specyficznej porady, prosimy się skonsultować z właściwym profesjonalnym doradcą).

Należy podkreślić, iż nie możemy zagwarantować, że tekst dokumentu udostępnionego on-line jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją.Wyłącznie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (jego wydanie papierowe lub od 1 lipca 2013 r. jego wydanie elektroniczne dostępne w portalu EUR-Lex) jest autentyczny i wywołuje skutki prawne.

Naszym zadaniem jest ograniczenie problemów spowodowanych błędami technicznymi. Jednakże, niektóre dane i informacje na naszej stronie internetowej mogą być przygotowane lub zorganizowane w postaci plików lub formatów zawierających błędy, tym samym nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez wymienione problemy. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju problemy, będące wynikiem korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych portali, do których ta strona się odwołuje.

Celem niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności nie jest ograniczenie odpowiedzialności Komisji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązującym ustawodawstwie krajowym lub wyłączenie jej odpowiedzialności w przypadku spraw, które nie mogą zostać wyłączone zgodnie z wymienionym ustawodawstwem.

Europejski Portal Danych jest budowany przez Komisję Europejską z pomocą konsorcjum prowadzonego przez Capgemini Consulting, w skład którego wchodzą INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, Open Data Institute, Time.Lex oraz Uniwersytet w Southampton.
Numer kontraktu: 30-CE-0677290/00-65
Numer SMART:  2014-1072

Oświadczenie o prawach autorskich

© Unia Europejska, 1995-2016

Ponowne wykorzystanie dozwolone pod warunkiem podania źródła. Zasady ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji Europejskiej określono w decyzji z dnia 12 grudnia 2011 r [754KB].

Zasada ogólna może podlegać warunkom przewidzianym w indywidualnych informacjach o prawach autorskich. Dlatego też użytkownicy powinni zapoznać się z informacjami o prawach autorskich zamieszczonymi na poszczególnych stronach internetowych należących do domeny Europa i w indywidualnych dokumentach. Zasady ponownego wykorzystania nie mają zastosowania do dokumentów objętych prawami własności intelektualnej stanowiącymi własność osób trzecich.

Ochrona danych osobowych

The European Union is committed to user privacy. This website and all services provided through it are provided in accordance with Regulation (EC) N° 45/2001  [234 KB] of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000, as well as the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation).

Although you can browse through this website and use some of its services without directly giving any information about yourself, in some cases, personal information is required in order to provide the e-services you request.

This website and all services provided through it are offered to you on behalf of the European Union, although some information that we provide originates from third parties. For any information or questions in relation to data protection on this website or its e-services, you can contact us via the channels provided on the contact page.

Personal data processed via this website may relate to information you provide to us directly (by creating a user account or by contacting us, including through the contact page), or indirectly (through automated personal data collection via your browser).

In the former case (data that you directly provide to us), the personal data processed by us is limited to the personal data that you choose to provide, which may include your name, contact information, affiliation and any other information you choose to divulge. Such information will solely be used for the following purposes:

 • communicating with you in response to any requests you make;
 • providing you with access to the e-services you wish to use, including through the use of the external ECAS authentication system;
 • customize the information or e-services that are of interest to you
 • creating aggregate and anonymous statistics of user behaviour on our site, specifically with the objective of understanding its use, and improving the site and ensuring its correct functioning;
 • to detect and address any abuses or security issues.

In the latter case (data that is automatically collected), the personal data is limited to the following categories of information:

 • cookies, as described here
 • the type of web browser software you use
 • the name of the domain from which you access the Internet
 • the Internet address of the website from which you linked directly to the site
 • the date and time you access the Site
 • which pages you have visited on the Site

Such information will be used exclusively for the purposes of creating aggregate and anonymous statistics of user behaviour on our site, specifically with the objective of improving the site and ensuring its correct functioning; customizing the information or e-services that are of interest to you; and to detect and address any abuses or security issues.

The legal basis of our processing activities is, insofar as you choose to provide personal data to us, your consent. Furthermore, in relation to data that is automatically collected by us, the legal basis for processing in relation to cookies is your consent. For other types of data which are automatically collected, the legal basis is also our legitimate interest in keeping the website fully operational and optimally functional.

Your data will not be divulged to third parties without your consent, with the exception of third parties engaged by us to operate and support this site. These third parties are bound by agreements that ensure compliance with this policy. Your personal data will not be transferred to a third country or international organisation.

We take reasonable steps to protect your personal data from loss, misuse, and unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction. You should however keep in mind that no Internet transmission is ever 100% secure or error-free.

Your personal data will be retained by us for as long as you continue to use the site and any e-services related to the site, including by maintaining an account on this website, or for as long as required for us to manage our legal responsibilities. Personal data that is automatically collected will not be retained by us for more than a year after your most recent visit.

You have the right to request access to and rectification or erasure of your information, or to restrict the processing of your information, and to object to its processing (including by withdrawing your consent, as applicable), as well as the right to data portability. In order to exercise these rights or to obtain information on the applicable modalities, please contact us using the information above. Please note that the exercise of your rights may be subject to restrictions, e.g. in order to allow us to comply with applicable laws or to protect the data protection rights of third parties. You have the right to lodge a complaint with your data protection authority.

Please note that our website contains links to third party sites and resources provided by third parties (notably via open data repositories). Since we do not control them, we encourage you to review their privacy policies and to adhere to them. Such resources are provided without assurances (explicit or implied) of their lawfulness or fitness for your purposes. Note that you are responsible for complying with data protection law for any processing activities you undertake in relation to personal data obtained via this site and via the e-services.

Co to jest e-usługa?

 1. Informacja: umożliwia obywatelom, mediom, przedsiębiorstwom i innym decydentom łatwy i skuteczny dostęp do informacji, zapewniając tym samym jawność polityki i działań UE oraz lepsze ich zrozumienie;
 2. Komunikacja interaktywna: zapewnia lepszy kontakt z obywatelami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami publicznymi, ułatwiając tym samym konsultacje polityczne i procesy "informacji zwrotnej" w celu określenia polityki, działań i usług UE;
 3. Transakcje: umożliwiają dostęp do wszystkich podstawowych rodzajów transakcji z UE, np.: zawieranie umów, operacje finansowe, rekrutacja, zapisy, nabywanie lub zakup dokumentów itd.

Co dzieje się z pocztą elektroniczną, którą dostajemy?

Gdy taka wiadomość zostaje wysłana, dane osobowe są gromadzone wyłącznie w celu odpowiedzi na tę wiadomość. Jeżeli grupa osób zarządzających skrzynką poczty elektronicznej nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, przesyła je dalej do innego oddziału. Nadawca zostanie poinformowany, droga elektroniczną, do którego oddziału zostało przesłane jego pytanie.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania poczty elektronicznej w odniesieniu do danych osobowych, należy przesłać drogą elektroniczną.

Mapy

Zastosowane oznaczenia oraz sposób prezentowania materiałów na mapie nie oznaczają wyrażenia jakiejkolwiek opinii przez Unię Europejską w sprawie statusu prawnego któregokolwiek z krajów, terytoriów, miast czy obszarów bądź ich władz, ani też w sprawie wyznaczenia ich granic. Kosowo*: Oznaczenie to stosowane jest bez uszczerbku dla stanowisk dotyczących statusu i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ (UNSCR) 1244/1999 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat deklaracji niepodległości Kosowa. Palestyna*: Oznaczenie to nie może być interpretowane jako uznanie Państwa Palestyńskiego i stosowane jest bez uszczerbku dla stanowisk poszczególnych Państw Członkowskich w tej sprawie.