Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Οι πληροφορίες τις οποίες περιέχει αυτός ο ιστότοπος υπόκεινται σε δήλωση αποποίησης ευθύνης, ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας και κανόνες που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες της και, εν γένει, τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβείς και συνεχώς επικαιροποιημένες πληροφορίες. Σε περίπτωση που μας επισημαίνονται σφάλματα, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να τα διορθώσουμε. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτές οι πληροφορίες:

 • είναι αποκλειστικά γενικού χαρακτήρα και δεν αφορούν ειδικές περιπτώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων,
 • δεν είναι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή επικαιροποιημένες,
 • συνδέονται ορισμένες φορές με εξωτερικούς ιστότοπους, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και για το περιεχόμενο των οποίων η τελευταία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη,
 • δεν αποτελούν συμβουλές επαγγελματικού ή νομικού χαρακτήρα (αν χρειάζεστε ειδικές συμβουλές, πρέπει πάντοτε να συμβουλεύεστε ειδικευμένους επαγγελματίες).

Επισημαίνεται ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα κείμενα που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή αποτελούν ακριβή αντίγραφα των επίσημα εκδοθέντων κειμένων. Μόνο η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η έντυπη έκδοση ή, από την 1η Ιουλίου 2013, η ηλεκτρονική έκδοση στον ιστότοπο EUR-Lex) είναι γνήσια και παράγει έννομα αποτελέσματα

Στόχος μας είναι να περιορίζουμε στο ελάχιστο τα τεχνικά προβλήματα. Εντούτοις, ορισμένα από τα δεδομένα ή τις πληροφορίες του ιστότοπού μας ενδέχεται να έχουν συνταχθεί ή οργανωθεί σε αρχεία ή μορφότυπους που περιέχουν σφάλματα, γι' αυτό δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί από τέτοιου είδους προβλήματα. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοια προβλήματα, τα οποία ανακύπτουν κατά τη χρήση του συγκεκριμένου ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου ιστότοπου.

Αυτή η δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της Επιτροπής κατά παράβαση των απαιτήσεων της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ούτε να την απαλλάξει από την ευθύνη της για θέματα για τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή της δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.

Η Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζεται από μια κοινοπραξία της οποίας ηγείται η Capgemini Consulting και μετέχουν οι: INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, 52 North, the Lisbon Council, Time.Lex και το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον.
Αριθμός συμβολαίου: LC-00644764
Αριθμός διαγωνισμού SMART: 2017-1123

Ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995-2019

Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του υλικού, υπό τον όρο ότι θα αναφέρεται η πηγή. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση εφαρμόζεται μέσω της Απόφασης της 12ης Δεκεμβρίου 2011 [728KB] .

Η γενική αρχή της επαναχρησιμοποίησης μπορεί να υπόκειται σε όρους που ενδεχομένως καθορίζονται σε χωριστές δηλώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στις δηλώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες υπάρχουν στους μεμονωμένους ιστότοπους που διατηρούνται στον Europa καθώς και στα διάφορα έγγραφα. Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση για έγγραφα που υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών Ο παρών ιστότοπος και όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού παρέχονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 45/2001  [234 KB] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000, καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Παρότι μπορείτε να επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε ορισμένες από τις υπηρεσίες του χωρίς να δώσετε άμεσα πληροφορίες για εσάς, σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτούνται προσωπικές πληροφορίες για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητάτε.

Ο παρών ιστότοπος και όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού παρέχονται εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρότι ορισμένες πληροφορίες που παρέχουμε προέρχονται από τρίτους (διαβάστε παρακάτω «Παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τρίτους»). Για πληροφορίες ή απορίες σε σχέση με την προστασία των δεδομένων που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μας μέσω των διαύλων επικοινωνίας που παρέχονται στη  σελίδα επικοινωνίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να αφορούν πληροφορίες που μας παρέχετε άμεσα (δημιουργώντας έναν λογαριασμό χρήστη ή επικοινωνώντας μαζί μας, μεταξύ άλλων απαντώντας σε έρευνες, μέσω της σελίδας επικοινωνίας ή μέσω της εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο μας) ή έμμεσα (μέσω της αυτοματοποιημένης συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε).

Στην πρώτη περίπτωση (δεδομένα που μας παρέχετε άμεσα), τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε περιορίζονται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επιλέγετε να παράσχετε όπως το ονοματεπώνυμό σας, στοιχεία επικοινωνίας, συμμετοχή σε φορείς και κάθε άλλη πληροφορία που θα επιλέξετε να κοινοποιήσετε. Ορισμένες πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για την επικοινωνία μαζί σας κατά την παροχή απάντησης στα αιτήματα που έχετε υποβάλει,
 • για την παροχή πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης του εξωτερικού συστήματος ελέγχου ταυτότητας EU-Login,
 • για την εξατομίκευση των πληροφοριών ή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν,
 • για τη δημιουργία συγκεντρωτικών και ανώνυμων στατιστικών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπό μας, ειδικότερα με σκοπό την κατανόηση της χρήσης του, τη βελτίωση του ιστότοπου και την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του,
 • για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση κάθε κατάχρησης ή θεμάτων ασφάλειας,
 • για τους σκοπούς που θα σας κοινοποιηθούν κατά τη συλλογή δεδομένων, π.χ. ανάλυση έρευνας ή παροχή ενημερωτικών δελτίων.

Στη δεύτερη περίπτωση (αυτόματη συλλογή δεδομένων), τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιορίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών:

 • cookies, όπως περιγράφονται εδώ,
 • είδος λογισμικού του προγράμματος περιήγησης web που χρησιμοποιείτε,
 • ονομασία του τομέα από τον οποίο έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο,
 • διεύθυνση Internet του ιστότοπου από την οποία συνδέεστε απευθείας στην ιστοσελίδα,
 • ημερομηνία και ώρα σύνδεσης στον ιστότοπο,
 • σελίδες που έχετε επισκεφτεί στον ιστότοπο.

Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τη δημιουργία συγκεντρωτικών και ανώνυμων στατιστικών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπό μας, ειδικότερα με σκοπό τη βελτίωση του ιστότοπου και την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του, για την εξατομίκευση των πληροφοριών ή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν, καθώς και για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση κάθε κατάχρησης ή θεμάτων ασφάλειας.

Εφόσον επιλέξετε να μας παράσχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η νομική βάση για τις δραστηριότητες επεξεργασίας συνίσταται στη συναίνεσή σας. Επιπλέον, όσον αφορά τα δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα, η νομική βάση για την επεξεργασία σε σχέση με τα cookies είναι η συναίνεσή σας. Για άλλα είδη δεδομένων που συλλέγονται αυτόματα, η νομική βάση είναι επίσης το έννομο συμφέρον μας να διατηρήσουμε τον ιστότοπο σε πλήρη και άριστη λειτουργική κατάσταση.

Τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς τη συναίνεσή σας, εξαιρουμένων των τρίτων που έχουμε προσλάβει για τη λειτουργία και την υποστήριξη του παρόντος ιστότοπου. Αυτοί οι τρίτοι δεσμεύονται από συμφωνίες που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από κάθε απώλεια, κατάχρηση, άνευ αδείας πρόσβαση, κοινολόγηση, μεταβολή ή καταστροφή. Ωστόσο, θα πρέπει να θυμάστε ότι καμία διαβίβαση μέσω διαδικτύου δεν είναι ποτέ 100% ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα.

Θα διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις σχετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων διατηρώντας λογαριασμό στον παρόντα ιστότοπο, ή για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τη διαχείριση των νομικών ευθυνών μας. Δεν θα διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται αυτόματα για περισσότερο από ένα έτος από την τελευταία επίσκεψή σας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των πληροφοριών σας, ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των πληροφοριών σας, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους (μεταξύ άλλων, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας, κατά περίπτωση), καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα ή να λάβετε πληροφορίες για τις ισχύουσες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία. Επισημαίνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, για παράδειγμα προκειμένου να μας επιτρέψετε να συμμορφωθούμε με ισχύοντες νόμους ή να προστατεύσουμε τα δικαιώματα τρίτων στην προστασία των δεδομένων τους. Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στη δική σας αρχή προστασίας δεδομένων.

Παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τρίτους

Επισημαίνεται ότι ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων και πόρους που παρέχονται από τρίτους (κυρίως μέσω της ενσωμάτωσης σε αποθετήρια ανοικτών δεδομένων και μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Επιπλέον, ο ιστότοπός μας δημοσιεύει συγκεκριμένα μεταδεδομένα σε σχέση με αυτούς τους πόρους, τα οποία λαμβάνονται άμεσα από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς τους πόρους. Αυτά τα μεταδεδομένα ενδέχεται να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που ασχολούνται με τη δημιουργία ή τη διαχείριση αυτών των πόρων.

Ο ιστότοπός μας δημοσιεύει αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός μας να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται από την αρχική πηγή δεδομένων αποτυπώνονται με ακρίβεια στο αποθετήριο μας και ότι οι τρίτοι θα είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με τα αντίστοιχα πρόσωπα με τον τρόπο που επιθυμεί η αρχική πηγή δεδομένων. Υποβάλλονται σε επεξεργασία με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας και της δυνατότητας χρήσης των αποθετηρίων ανοικτών δεδομένων που είναι ανιχνεύσιμα μέσω αυτού του ιστότοπου.

Ωστόσο, επειδή δεν ελέγχουμε τους πόρους των τρίτων ή τα αρχικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε αυτούς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια, την αρτιότητα ή τη συνάφειά τους, ούτε μπορούμε να ανιχνεύσουμε πότε είναι εμπιστευτικά ή δημοσιεύονται κατά λάθος. Αυτοί οι πόροι παρέχονται χωρίς διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) για τη νομιμότητά τους ή την καταλληλότητά τους για τους σκοπούς σας. Συνιστούμε σε κάθε χρήστη του ιστότοπού μας να εξετάσει και να τηρεί τις σχετικές πολιτικές των αρχικών πηγών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, καθώς και να απευθύνει στην αρχική πηγή κάθε σχετικό αίτημα για δικαιώματα προστασίας δεδομένων που αφορά τους πόρους τρίτων, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την έγκαιρη αυτόματη διόρθωση των δεδομένων μας.

Εάν το ζήτημά σας δεν επιλυθεί μετά την υποβολή του στις αρχικές πηγές ή εάν πιστεύετε ότι η εκ μέρους μας χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν συνάδει με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από τη νομιμότητα της αρχικής πηγής, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία και θα εξετάσουμε τον προβληματισμό σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα ίδια δικαιώματα και διαδικασίες ισχύουν για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει ο ιστότοπός μας. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για τη συμμόρφωση τρίτων με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων και ότι, σε κάθε περίπτωση, είστε και παραμένετε απολύτως υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων για κάθε δραστηριότητα επεξεργασίας που αναλαμβάνετε σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκτώνται μέσω αυτού του ιστότοπου και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Τι είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες;

 1. υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες παρέχουν στους πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης, τις επιχειρήσεις, τις διοικητικές αρχές και σε άλλους φορείς λήψης αποφάσεων εύκολη και αποτελεσματική πρόσβαση στην πληροφόρηση, αυξάνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη διαφάνεια και την κατανόηση των πολιτικών και δραστηριοτήτων της ΕΕ,
 2. διαδραστικές υπηρεσίες επικοινωνίας, οι οποίες επιτρέπουν την καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους δημόσιους φορείς, προκειμένου να διευκολύνουν τις διαβουλεύσεις σε θέματα πολιτικής και τη διατύπωση παρατηρήσεων, με στόχο να συντελέσουν στη διαμόρφωση των πολιτικών, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της ΕΕ,
 3. υπηρεσίες συναλλαγών, οι οποίες παρέχουν δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις βασικές μορφές συναλλαγών με την ΕΕ, π.χ. δημόσιες συμβάσεις, χρηματοοικονομικές πράξεις, προσλήψεις, εγγραφή σε εκδηλώσεις, απόκτηση ή αγορά εγγράφων κ.λπ.

Πώς μεταχειριζόμαστε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας αποστέλλετε;

Όταν αποστέλλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο για την παροχή απάντησης. Εάν η ομάδα διαχείρισης της ταχυδρομικής θυρίδας δεν είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτησή σας, θα προωθήσει το μήνυμά σας σε άλλη υπηρεσία. Θα ενημερωθείτε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την υπηρεσία στην οποία έχει διαβιβαστεί η ερώτησή σας.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την επεξεργασία του μηνύματός σας και των συναφών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μη διστάσετε να τις αναφέρετε στο μήνυμά σας.

Χάρτες

Οι ονομασίες που χρησιμοποιούνται και η παρουσίαση υλικού σε δεδομένα ή χάρτες που παρέχονται μέσω του παρόντος ιστότοπου δεν υπονοούν την έκφραση οποιασδήποτε άποψης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το νομικό καθεστώς οποιασδήποτε χώρας, επικράτειας, πόλης ή περιοχής ή των αρχών της, ή σχετικά με την οριοθέτηση των συνόρων ή τη χάραξη των ορίων της. Κόσοβο*: Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη Διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου. Παλαιστίνη: Η ονομασία αυτή δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης και δεν θίγει τις επιμέρους θέσεις των κρατών μελών σχετικά με το θέμα αυτό.