Europski Portal Podataka

Pravna obavijest

Pravna obavijest

Informacije na ovom web-mjestu podliježu izjavi o ograničenju odgovornosti, obavijesti o autorskom pravu i pravilima o zaštiti osobnih podataka.

Izjava o ograničenju odgovornosti

Europska komisija održava ovo internetsko mjesto kako bi unaprijedila javni pristup informacijama o svojim inicijativama i politikama Europske unije općenito. Naš je cilj da te informacije budu pravovremene i točne. Ako nam se ukaže na pogreške, pokušat ćemo ih ispraviti.
Komisija, međutim, ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s informacijama na ovom internetskom mjestu.

Te su informacije:

 • isključivo općenite i ne bave se specifičnim okolnostima bilo koje osobe ili tijela;
 • ne moraju biti sveobuhvatne, potpune, točne ili ažurne;
 • ponekad su vezane na vanjska internetska mjesta nad kojima službe Komisije nemaju kontrolu i za koje Komisija ne preuzima odgovornost;
 • ne sadrže profesionalne ni pravne savjete (ako vam je potreban specifičan savjet, uvijek se trebate obratiti kvalificiranom stručnjaku).

Napominjemo da se ne može jamčiti da je dokument, koji je dostupan putem interneta, točna reprodukcija službeno prihvaćenog teksta. Vjerodostojan je samo Službeni list Europske unije (tiskano izdanje ili, od 1. srpnja 2013., elektroničko izdanje dostupno na web-stranicama EUR-Lexa) i samo on ima pravni učinak.

Naš je cilj smanjiti prekide prouzročene tehničkim pogreškama. Neki podaci ili informacije na našem internetskom mjestu možda su stvoreni ili izrađeni u datotekama ili formatima koji nisu bez pogrešaka pa ne možemo jamčiti da naša usluga neće biti prekinuta ili da na nju neće utjecati takvi problemi. Komisija ne prihvaća odgovornost u vezi s problemima koji nastanu kao posljedica korištenja internetskog mjesta ili bilo kojih povezanih vanjskih internetskih mjesta.

Europski portal podataka razvila je Europska komisija u suradnji s konzorcija kojeg vode Capgemini Consulting, uključujući INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, Institut otvorenih podataka, Time.Lex i Sveučilište u Southamptonu
Broj ugovora: 30-CE-0677290/00-65
SMART broj: nbsp;2014-1072

Obavijest o autorskim pravima

© Europska unija, 1995-2016 

Ponovna upotreba je dopuštena uz uvjet da bude naveden izvor podataka. Politika ponovne upotrebe podataka Europske komisije primjenjuje se na temelju Odluke od 12. prosinca 2011. godine [728KB] .

Opća načela ponovne upotrebe mogu podlijegati uvjetima koji mogu biti navedeni u pojedinim obavijestima o autorskim pravima. Stoga se korisnicima savjetuje da provjere obavijesti o autorskim pravima pojedinih dokumenata i internetskih stranica koje se održavaju u okviru internetskog mjesta Europa. Ponovna upotreba se ne odnosi na dokumente koji podliježu intelektualnim pravima trećih strana.

Zaštita osobnih podataka

Europska unija posvećena je zaštiti privatnosti korisnika.
Politika "zaštite pojedinaca u smislu obrade osobnih podataka od strane institucija Zajednice" temelji se na Uredbi (EZ) br. 45/2001 [234 KB] Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. godine.
Ta opća politika obuhvaća niz institucionalnih internetskih mjesta Europske unije u okviru eu domene.
Premda većinu tih internetskih mjesta možete pregledavati bez dostavljanja bilo kakvih podataka o sebi, u nekim su slučajevima osobni podaci potrebni kako bi se izvršile e-usluge koje zahtijevate.
Internetska mjesta koja zahtijevaju takve informacije tretiraju ih u skladu s politikom opisanom u gore navedenoj Uredbi i pružaju informacije o korištenju vaših podataka u svojim specifičnim izjavama o politici zaštite privatnosti.

U tom smislu:

 • Za svaku specifičnu e-uslugu Regulator će odrediti svrhu i načine obrade osobnih podataka te osigurati sukladnost specifične e-usluge s politikom privatnosti;
 • U svakoj instituciji službenik zadužen za zaštitu podataka osigurat će primjenu odredaba Uredbe i savjetovati regulatore u vezi s izvršenjem njihovih obveza (pogledajte čl. 24 Uredbe);
 • Europski regulator zaštite podataka u odnosu na sve institucije postupat će kao neovisno savjetodavno tijelo (pogledajte čl. 41 do 45 Uredbe).

Skup institucionalnih internetskih mjesta Europske unije u okviru eu domene osigurava veze na internetska mjesta trećih strana. Budući da ih ne nadziremo, preporučujemo vam da pregledate njihova pravila za zaštitu privatnosti.

Što je e-usluga?

 1. Usluge informiranja koje građanima, medijima, tvrtkama, upravama i drugim donositeljima odluka osiguravaju jednostavan i učinkovit pristup informacijama te time povećavaju transparentnost i razumijevanje politika i aktivnosti EU-a;
 2. Interaktivne komunikacijske usluge koje omogućuju bolje kontakte s građanima, tvrtkama, civilnim društvom i javnim akterima te time olakšavaju rasprave o politikama i mehanizme davanja povratnih informacija radi pružanja doprinosa oblikovanju politika, aktivnosti i usluga EU-a;
 3. Transakcijske usluge koje omogućuju pristup svim osnovnim oblicima transakcija s EU-om, npr. nabavi, financijskim operacijama, zapošljavanju, organizaciji događaja, kupnji ili nabavi dokumenata itd.

Informacije sadržane u određenoj izjavi o zaštiti privatnosti.

Određene izjave o zaštiti privatnosti sadržavat će sljedeće informacije o korištenju vaših podataka:

 • Koje se informacije prikupljaju i u koju svrhu te s pomoću kojih tehničkih sredstava EU prikuplja osobne informacije isključivo u mjeri potrebnoj za ispunjenje određene svrhe. Podaci se neće ponovno upotrebljavati u neodgovarajuće svrhe;
 • Kome se otkrivaju vaši podaci. EU će podatke otkrivati samo trećim stranama ako to bude potrebno za ispunjenje gore navedene(ih) svrhe(a) i samo spomenutim primateljima (kategorijama primatelja). EU neće objavljivati vaše osobne podatke u svrhe direktnog marketinga;
 • Kako možete pristupiti svojim podacima, provjeriti njihovu točnost i, prema potrebi, unositi ispravke. Kao osoba na koju se podaci odnose također imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka na zakonitoj i obvezujućoj osnovi, osim kada se oni prikupljaju radi poštovanja zakonske obveze ili ako je to potrebno radi izvršenja ugovora u kojem ste vi ugovorna strana ili ako se podaci trebaju upotrijebiti u svrhu za koju ste dali nedvojbenu suglasnost;
 • Trajanje čuvanja podataka. EU će podatke čuvati samo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja ili daljnje obrade;
 • Koje se sigurnosne mjere poduzimaju za čuvanje vaših informacija od moguće zloupotrebe ili neovlaštenog pristupa;
 • Kome se trebate obratiti ako imate pitanja ili pritužbi.

Kako tretiramo e-poštu koju nam šaljete?

Kada pošaljete takvu poruku, vaši se osobni podaci prikupljaju samo do one mjere do koje je to potrebno za slanje odgovora. Ako tim koji je zadužen za upravljanje poštanskim pretincem ne bude mogao odgovoriti na vaše pitanje, proslijedit će ga drugoj službi. Vi ćete e-poštom dobiti obavijest o tome kojoj je službi proslijeđeno vaše pitanje.

Ako imate bilo kakvih pitanja o obradi vaše e-pošte i povezanih osobnih podataka, slobodno ih uključite u poruku.

Karata

Primijenjene oznake i prezentacija materijala na ovoj mapi ne impliciraju izražavanje bilo kojeg mišljenja u ime Europske unije vezano uz pravni status bilo koje zemlje, teritorija, grada ili područja ili njihovih nadležnih tijela ili vezano uz razgraničenje svojih granica. Kosovo*: Ova oznaka ne dovodi u pitanje položajima o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/1999 i ICJ Mišljenjem o Kosovskoj deklaraciji neovisnosti. Palestina*: Ova se oznaka neće tumačiti kao priznavanje Države Palestine i ne dovodi u pitanje pojedinačna stajališta država članica o pitanju.