Europees Data Portaal

Juridische mededeling

Juridische mededeling

Voor de informatie op deze website gelden een disclaimer, een auteursrechtelijke verklaring en regels over de bescherming van persoonsgegevens.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De Europese Commissie probeert met deze website het publiek beter te informeren over haar initiatieven en over de beleidsterreinen van de Europese Unie in het algemeen. Zij streeft ernaar dat deze informatie up-to-date en juist is. Als zij opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal zij proberen deze te verbeteren. Zij aanvaardt evenwel geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze site.

Het gaat namelijk om informatie die:

 • van algemene aard en niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is;
 • niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of up-to-date is;
 • soms doorlinkt naar externe sites waarop de Commissie geen invloed heeft en waarvoor zij ook niet verantwoordelijk is;
 • niet als professioneel of rechtskundig advies kan worden gezien (daarvoor dient een deskundige te worden geraadpleegd).

De Europese Commissie kan helaas niet garanderen dat een online document de officieel goedgekeurde tekst nauwkeurig weerspiegelt. Alleen het Publicatieblad van de Europese Unie (de gedrukte versie, of sinds 1 juli 2013 de elektronische versie op de website EUR-Lex) is authentiek en heeft rechtsgevolgen.

De Commisie streeft ernaar technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens op deze site kunnen echter in bestanden of formaten zijn aangemaakt die problemen opleveren. Daarom kunnen wij geen 100% betrouwbare dienstverlening garanderen. De Commissie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen als gevolg van het bezoeken van deze site of van externe sites waarnaar wordt doorgelinkt.

Het is niet de bedoeling met deze verklaring de aansprakelijkheid van de Commissie in strijd met de nationale wetgeving te beperken of uit te sluiten.

Het Europese Data Portaal is ontwikkeld door de Europese Commissie met de steun van een consortium onder leiding van Capgemini Consulting, met inbegrip van INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, het Open Data Institute, Time.Lex en de Universiteit van Southampton.
Contract nummer: 30-CE-0677290 / 00-65
SMART nummer: 2014-1072

Auteursrecht

© Europese Unie, 1995-2016

Overname met bronvermelding is toegestaan. Het beleid van de Europese Commissie op het gebied van hergebruik is vastgelegd in een besluit van 12 december 2011 [730KB] .

Het algemene beginsel van hergebruik kan echter worden beperkt door de individuele auteursrechtelijke mededelingen. Gebruikers dienen daarom de auteursrechtelijke mededelingen van de individuele websites van Europa en van de individuele documenten te raadplegen. Het recht van hergebruik geldt niet voor documenten waarop derden intellectuele eigendomsrechten bezitten.

Bescherming van de privacy

The European Union is committed to user privacy. This website and all services provided through it are provided in accordance with Regulation (EC) N° 45/2001  [234 KB] of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000, as well as the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation).

Although you can browse through this website and use some of its services without directly giving any information about yourself, in some cases, personal information is required in order to provide the e-services you request.

This website and all services provided through it are offered to you on behalf of the European Union, although some information that we provide originates from third parties. For any information or questions in relation to data protection on this website or its e-services, you can contact us via the channels provided on the contact page.

Personal data processed via this website may relate to information you provide to us directly (by creating a user account or by contacting us, including through the contact page), or indirectly (through automated personal data collection via your browser).

In the former case (data that you directly provide to us), the personal data processed by us is limited to the personal data that you choose to provide, which may include your name, contact information, affiliation and any other information you choose to divulge. Such information will solely be used for the following purposes:

 • communicating with you in response to any requests you make;
 • providing you with access to the e-services you wish to use, including through the use of the external ECAS authentication system;
 • customize the information or e-services that are of interest to you
 • creating aggregate and anonymous statistics of user behaviour on our site, specifically with the objective of understanding its use, and improving the site and ensuring its correct functioning;
 • to detect and address any abuses or security issues.

In the latter case (data that is automatically collected), the personal data is limited to the following categories of information:

 • cookies, as described here
 • the type of web browser software you use
 • the name of the domain from which you access the Internet
 • the Internet address of the website from which you linked directly to the site
 • the date and time you access the Site
 • which pages you have visited on the Site

Such information will be used exclusively for the purposes of creating aggregate and anonymous statistics of user behaviour on our site, specifically with the objective of improving the site and ensuring its correct functioning; customizing the information or e-services that are of interest to you; and to detect and address any abuses or security issues.

The legal basis of our processing activities is, insofar as you choose to provide personal data to us, your consent. Furthermore, in relation to data that is automatically collected by us, the legal basis for processing in relation to cookies is your consent. For other types of data which are automatically collected, the legal basis is also our legitimate interest in keeping the website fully operational and optimally functional.

Your data will not be divulged to third parties without your consent, with the exception of third parties engaged by us to operate and support this site. These third parties are bound by agreements that ensure compliance with this policy. Your personal data will not be transferred to a third country or international organisation.

We take reasonable steps to protect your personal data from loss, misuse, and unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction. You should however keep in mind that no Internet transmission is ever 100% secure or error-free.

Your personal data will be retained by us for as long as you continue to use the site and any e-services related to the site, including by maintaining an account on this website, or for as long as required for us to manage our legal responsibilities. Personal data that is automatically collected will not be retained by us for more than a year after your most recent visit.

You have the right to request access to and rectification or erasure of your information, or to restrict the processing of your information, and to object to its processing (including by withdrawing your consent, as applicable), as well as the right to data portability. In order to exercise these rights or to obtain information on the applicable modalities, please contact us using the information above. Please note that the exercise of your rights may be subject to restrictions, e.g. in order to allow us to comply with applicable laws or to protect the data protection rights of third parties. You have the right to lodge a complaint with your data protection authority.

Please note that our website contains links to third party sites and resources provided by third parties (notably via open data repositories). Since we do not control them, we encourage you to review their privacy policies and to adhere to them. Such resources are provided without assurances (explicit or implied) of their lawfulness or fitness for your purposes. Note that you are responsible for complying with data protection law for any processing activities you undertake in relation to personal data obtained via this site and via the e-services.

Wat is een e-dienst?

 1. informatiediensten, die burgers, media, bedrijven, overheidsinstanties en andere besluitvormers gemakkelijk en efficiënt toegang tot informatie bieden, om het beleid en de activiteiten van de EU inzichtelijker en begrijpelijker te maken;
 2. interactieve communicatiediensten, die het contact met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en openbare personen verbeteren om raadplegingen over nieuw beleid te houden en een feedbackmechanisme te bieden. Dit moet een bijdrage leveren tot de beleidsvorming, de activiteiten en de diensten van de EU;
 3. transactiediensten, die toegang geven tot alle basistransacties met de EU, zoals overheidsopdrachten, financiële operaties, aanwerving, inschrijving voor evenementen, aanschaf van documenten, enz.

Hoe verwerken wij uw e-mailberichten?

Wanneer u een dergelijk bericht zendt, worden uw persoonsgegevens alleen bewaard voor zover dat nodig is om u te kunnen antwoorden. Als het team dat de mailbox beheert uw vraag niet kan beantwoorden, wordt het uw bericht naar een andere dienst doorgestuurd. U krijgt dan per e-mail te horen aan welke dienst uw vraag is toegezonden.
Als u vragen heeft over de verwerking van uw e-mail en de hiermee verband houdende persoonsgegevens, kunt u die in uw bericht opnemen.

Kaarten

De presentatievorm en de benaming op deze kaart zijn vrij van elk oordeel of opinie van de Europese Commissie m. b. t. de wettelijke status van een land, territorium, stad of gebied; zijn instanties of de begrenzingen. Kosovo*:   Deze verwijzing laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. Palestina*:  Deze benaming mag niet worden uitgelegd als een erkenning van de staat Palestina en laat de afzonderlijke standpunten van de lidstaten ter zake onverlet.