Evropský Datový Portál

Právní upozornění

Právní upozornění

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tyto internetové stránky spravuje Evropská komise, aby zajistila veřejnosti přístup k informacím o svých iniciativách a politikách Evropské unie obecně. Naším cílem je poskytovat přesné, aktualizované informace. Budeme-li upozorněni na chyby, pokusíme se je opravit. Komise však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na těchto internetových stránkách.

Tyto informace:

 • jsou obecného charakteru a nezohledňují situaci konkrétních osob či subjektů
 • nejsou nutně ucelené, úplné, přesné nebo aktuální
 • v některých případech odkazují na informace externích subjektů, nad nimiž útvary Komise nemají kontrolu a za něž Komise nepřebírá odpovědnost
 • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li specifické poradenství, měli byste se vždy obrátit na kvalifikovaného odborníka)

Upozorňujeme, že nelze zaručit, že dokument dostupný online přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie s právními účinky se považuje pouze znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (původně v jeho tištěném vydání a od 1. července 2013 v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex).

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné. My proto nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Komise se vzdává veškeré odpovědnosti za problémy, které nastanou v důsledku používání těchto internetových stránek či jakékoliv jiné externí stránky, na niž se odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Evropské komise v případě porušení platných vnitrostátních právních předpisů ani vyloučit její odpovědnost v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.

Evropský datový portál vytvořila Evropská komise s podporou konsorcia vedeného společností Capgemini Consulting a složeném ze společností INTRASOFT International, Fraunhofer FOKUS, con terra, Sogeti, Open Data Institute, Time.Lex a Southamptonské univerzity.
Kontaktní číslo: 30-CE-0677290/00-65
Číslo SMART:  2014-1072

Upozornění o ochraně autorských práv

© Evropská unie, 1995-2016 

Opakované použití obsahu je povoleno pod podmínkou uvedení zdroje. Politika Komise týkající se opakovaného použití se řídí rozhodnutím ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise [728KB] .

Obecné zásady opakovaného použití materiálů Komise mohou být upřesněny podmínkami, které lze uvést v konkrétním upozornění o ochraně autorských práv. Z tohoto důvodu se uživatelům doporučuje seznámit se vždy s konkrétním upozorněním o ochraně autorských práv, které se vztahuje k dané internetové stránce v rámci portálu Europa či ke konkrétním dokumentům. Pravidla upravující opakované použití dokumentů Evropské komise neplatí pro dokumenty, na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran.

Ochrana osobních údajů

The European Union is committed to user privacy. This website and all services provided through it are provided in accordance with Regulation (EC) N° 45/2001  [234 KB] of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000, as well as the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation).

Although you can browse through this website and use some of its services without directly giving any information about yourself, in some cases, personal information is required in order to provide the e-services you request.

This website and all services provided through it are offered to you on behalf of the European Union, although some information that we provide originates from third parties. For any information or questions in relation to data protection on this website or its e-services, you can contact us via the channels provided on the contact page.

Personal data processed via this website may relate to information you provide to us directly (by creating a user account or by contacting us, including through the contact page), or indirectly (through automated personal data collection via your browser).

In the former case (data that you directly provide to us), the personal data processed by us is limited to the personal data that you choose to provide, which may include your name, contact information, affiliation and any other information you choose to divulge. Such information will solely be used for the following purposes:

 • communicating with you in response to any requests you make;
 • providing you with access to the e-services you wish to use, including through the use of the external ECAS authentication system;
 • customize the information or e-services that are of interest to you
 • creating aggregate and anonymous statistics of user behaviour on our site, specifically with the objective of understanding its use, and improving the site and ensuring its correct functioning;
 • to detect and address any abuses or security issues.

In the latter case (data that is automatically collected), the personal data is limited to the following categories of information:

 • cookies, as described here
 • the type of web browser software you use
 • the name of the domain from which you access the Internet
 • the Internet address of the website from which you linked directly to the site
 • the date and time you access the Site
 • which pages you have visited on the Site

Such information will be used exclusively for the purposes of creating aggregate and anonymous statistics of user behaviour on our site, specifically with the objective of improving the site and ensuring its correct functioning; customizing the information or e-services that are of interest to you; and to detect and address any abuses or security issues.

The legal basis of our processing activities is, insofar as you choose to provide personal data to us, your consent. Furthermore, in relation to data that is automatically collected by us, the legal basis for processing in relation to cookies is your consent. For other types of data which are automatically collected, the legal basis is also our legitimate interest in keeping the website fully operational and optimally functional.

Your data will not be divulged to third parties without your consent, with the exception of third parties engaged by us to operate and support this site. These third parties are bound by agreements that ensure compliance with this policy. Your personal data will not be transferred to a third country or international organisation.

We take reasonable steps to protect your personal data from loss, misuse, and unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction. You should however keep in mind that no Internet transmission is ever 100% secure or error-free.

Your personal data will be retained by us for as long as you continue to use the site and any e-services related to the site, including by maintaining an account on this website, or for as long as required for us to manage our legal responsibilities. Personal data that is automatically collected will not be retained by us for more than a year after your most recent visit.

You have the right to request access to and rectification or erasure of your information, or to restrict the processing of your information, and to object to its processing (including by withdrawing your consent, as applicable), as well as the right to data portability. In order to exercise these rights or to obtain information on the applicable modalities, please contact us using the information above. Please note that the exercise of your rights may be subject to restrictions, e.g. in order to allow us to comply with applicable laws or to protect the data protection rights of third parties. You have the right to lodge a complaint with your data protection authority.

Please note that our website contains links to third party sites and resources provided by third parties (notably via open data repositories). Since we do not control them, we encourage you to review their privacy policies and to adhere to them. Such resources are provided without assurances (explicit or implied) of their lawfulness or fitness for your purposes. Note that you are responsible for complying with data protection law for any processing activities you undertake in relation to personal data obtained via this site and via the e-services.

Co je to elektronická služba?

 1. informační služby, které poskytují občanům, sdělovacím prostředkům, podnikům, státní správě a jiným subjektům s rozhodovací pravomocí snadný a efektivní přístup k informacím, čímž pomáhají zvyšovat transparentnost a srozumitelnost politik a činností EU
 2. služby interaktivní komunikace, které umožňují snazší kontakt s občany, podniky, občanskou společností a veřejnými činiteli a usnadňují tak proces veřejných konzultací a fungování mechanismů zpětné vazby, čímž přispívají ke tvorbě politik, činností a služeb EU
 3. transakční služby, které umožňují přístup ke všem základním formám transakcí s EU, jako např. zadávání veřejných zakázek, finančním operacím, náboru pracovníků, registraci k akcím, získávání či koupi dokumentů atd.

Jak nakládáme s e-maily, které nám zasíláte?

Adresát vaší zprávy shromáždí vaše osobní údaje pouze v rozsahu nutném k zodpovězení dotazu. Pokud tým, který danou e-mailovou schránku spravuje, nemůže dotaz zodpovědět, předá váš e-mail jinému útvaru. E-mailem budete informováni, kterému útvaru byl váš dotaz přeposlán.

Máte-li jakékoli otázky týkající se zpracování vašeho e-mailu a souvisejících osobních údajů, uveďte je ve své zprávě.

Mapy

Označení použitá v této mapě a prezentace zobrazených materiálů nevyjadřují žádný názor ze strany Evropské unie, pokud jde o právní status jakékoli země, území, města, oblasti nebo jejich správy nebo vymezení jejich hranic. Kosovo*: Tímto označením nejsou dotčeny postoje ke statusu a je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244/1999 a stanoviskem MSD k deklaraci nezávislosti Kosova. Palestina*: Toto označení nesmí být chápáno jako uznání státu Palestina a nejsou jím dotčeny individuální postoje členských států k tomuto tématu.