Skip to main content

Zrelost odprtih podatkov v Evropi

Študija na temo zrelosti odprtih podatkov je merilo za vpogled v razvoj na področju odprtih podatkov v Evropi. V študiji je stopnja zrelosti ocenjena glede na štiri dimenzije: politika, portal, učinek in kakovost. V študiji so države razvrščene v štiri različne skupine: države, ki postavljajo trende (ang. »trend-setters«), hitro napredujoče države (ang. »fast-trackers«), države sledilke (ang. »followers«) in države začetnice (ang. »beginners«), od najbolj do najmanj zrele. Za vsako od omenjenih skupin so pripravljena priporočila, ki so oblikovana glede na stopnjo zrelosti in značilnosti vsake od omenjenih skupin. Najnovejše poročilo lahko preberete tu.

Slika
Open Data Maturity in Europe 2019

Twitter

Najnovejše novice na temo odprtih podatkov

ePaństwo Foundation believes that open data can help solve problems and facilitate the functioning of cities.
Read more...

Research papers on COVID-19 are published in an unprecedented rate, but sometimes need to be retracted due to issues with the data quality.
Read more...

The National Institute of Health (NIH) made genomic data about COVID-19 openly available to help researchers understand the virus.
Read more...

Save the date and join our next Data Talks session to learn more about Asedie!
Read more...