Skip to main content

Zrelost odprtih podatkov v Evropi

Študija na temo zrelosti odprtih podatkov je merilo za vpogled v razvoj na področju odprtih podatkov v Evropi. V študiji je stopnja zrelosti ocenjena glede na štiri dimenzije: politika, portal, učinek in kakovost. V študiji so države razvrščene v štiri različne skupine: države, ki postavljajo trende (ang. »trend-setters«), hitro napredujoče države (ang. »fast-trackers«), države sledilke (ang. »followers«) in države začetnice (ang. »beginners«), od najbolj do najmanj zrele. Za vsako od omenjenih skupin so pripravljena priporočila, ki so oblikovana glede na stopnjo zrelosti in značilnosti vsake od omenjenih skupin. Najnovejše poročilo lahko preberete tu.

Slika
Open Data Maturity in Europe 2019

Twitter

Najnovejše novice na temo odprtih podatkov

Analytical report by the Ministry of Digital Transformation for the State Architectural and Construction Inspectorate
Preberi več...

Building the Kaggle community: How we created a data science ecosystem with Julia Elliott
Preberi več...

Discover the John Hopkins and Centre for Humanitarian Data’s model for Covid-19
Preberi več...

Discover insights into GoogleAI from Natasha Noy in the EDP’s “The Future of Open Data Portal series”
Preberi več...