Skip to main content

Zrelost odprtih podatkov v Evropi

Študija na temo zrelosti odprtih podatkov je merilo za vpogled v razvoj na področju odprtih podatkov v Evropi. V študiji je stopnja zrelosti ocenjena glede na štiri dimenzije: politika, portal, učinek in kakovost. V študiji so države razvrščene v štiri različne skupine: države, ki postavljajo trende (ang. »trend-setters«), hitro napredujoče države (ang. »fast-trackers«), države sledilke (ang. »followers«) in države začetnice (ang. »beginners«), od najbolj do najmanj zrele. Za vsako od omenjenih skupin so pripravljena priporočila, ki so oblikovana glede na stopnjo zrelosti in značilnosti vsake od omenjenih skupin. Najnovejše poročilo lahko preberete tu.

Slika
Open Data Maturity 2020

Twitter

Najnovejše novice na temo odprtih podatkov

The new EU Cybersecurity Strategy aims to safeguard citizens from cyber attacks
Preberi več...

The 2021 edition of the global event promoting open data re-use!
Preberi več...

Save the date and join the next Data Talks on recommended contract terms for data sharing in six sectors
Preberi več...

Discussing the report with its lead author, Laura van Knippenberg
Preberi več...