Przejdź do treści

Dojrzałość otwartych danych w Europie

Badanie dojrzałości otwartych danych służy za punkt odniesienia osiągniętego rozwoju w dziedzinie otwartych danych w Europie. Ocenia dojrzałość według czterech kryteriów: polityka, portal. oddziaływanie i jakość. W ramach badań państwa są grupowane w czterech kategoriach: wyznaczające trendy, dynamicznie podążające, naśladujące i początkujące – od najwyższego do najniższego stopnia zaawansowania. Przedstawiane są zalecenia dostosowane do poziomu dojrzałości i cech charakterystycznych każdej z tych grup. Zapoznaj się z najnowszym sprawozdaniem tutaj.

Obraz
Open Data Maturity in Europe 2019

Twitter

Najnowsze wiadomości nt. otwartych danych

GDPR still applies while mobile phone operators are urged to share their data to help curb the spread of COVID-19
Read more...

Innovating with EU open data during the 18th European Week of Regions and Cities
Read more...

The Spanish Infomediary Sector grows by 7% according to the latest ASEDIE report
Read more...

Doctena is an application and a website, which are used to book appointments with health specialists
Read more...