Przejdź do treści

Dojrzałość otwartych danych w Europie

Badanie dojrzałości otwartych danych służy za punkt odniesienia osiągniętego rozwoju w dziedzinie otwartych danych w Europie. Ocenia dojrzałość według czterech kryteriów: polityka, portal. oddziaływanie i jakość. W ramach badań państwa są grupowane w czterech kategoriach: wyznaczające trendy, dynamicznie podążające, naśladujące i początkujące – od najwyższego do najniższego stopnia zaawansowania. Przedstawiane są zalecenia dostosowane do poziomu dojrzałości i cech charakterystycznych każdej z tych grup. Zapoznaj się z najnowszym sprawozdaniem tutaj.

Obraz
Open Data Maturity in Europe 2019

Twitter

Najnowsze wiadomości nt. otwartych danych

On 13 October, the EDP and SCDS team participated and shared insights in a session and workshop at the 18th edition of the European Week of Regions and Cities.
Read more...

The JRC want to hear your opinion on the cost of non-interoperability
Read more...

A unique application of geospatial technology utilised to advance farming in a developing economy
Read more...

Join our next Data Talk session on “eGovernment that works for the people” to learn more about DG CNECT’s annual benchmark on eGovernance
Read more...