Przejdź do treści

Dojrzałość otwartych danych w Europie

Badanie dojrzałości otwartych danych służy za punkt odniesienia osiągniętego rozwoju w dziedzinie otwartych danych w Europie. Ocenia dojrzałość według czterech kryteriów: polityka, portal. oddziaływanie i jakość. W ramach badań państwa są grupowane w czterech kategoriach: wyznaczające trendy, dynamicznie podążające, naśladujące i początkujące – od najwyższego do najniższego stopnia zaawansowania. Przedstawiane są zalecenia dostosowane do poziomu dojrzałości i cech charakterystycznych każdej z tych grup. Zapoznaj się z najnowszym sprawozdaniem tutaj.

Obraz
Open Data Maturity in Europe 2019

Twitter

Najnowsze wiadomości nt. otwartych danych

Doctena is an application and a website, which are used to book appointments with health specialists
Read more...

Missed the European Data Portal’s research on Enabling Smart Rural? Discover insights to understanding and defining rural open data
Read more...

Explore the European Data Portal’s study on the Economic Impact of Open Data in Europe
Read more...

Discover updates to the EDP website!
Read more...