Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

EDP for COVID-19

The European Data Portal has run until the end of June 2020 a dedicated section for COVID-19 with the purpose of providing a better understanding of the current global emergency. In this section, we aimed to empower citizens by presenting relevant datasets, data-related initiatives and editorial pieces on the topic. The dedicated section is no longer maintained but is available until the end of July, and will later be moved to the Impact & Studies section of the website. See all COVID-19 related content.

Data

A collection of datasets that are related to COVID-19 have been curated for the benefit of the public by the editorial team.

COVID-19 Specific Categories

Data Story

Data story process key insights
This is the final publication of the European Data Portal for COVID-19 editorial team. In this story, a summary of the insights gained and our key learnings from writing the data stories are discussed.

Ωριμότητα Ανοιχτών Δεδομένων στην Ευρώπη

Η μελέτη ωριμότητας ανοιχτών δεδομένων λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί στον τομέα των ανοιχτών δεδομένων στην Ευρώπη. Η μελέτη αξιολογεί το επίπεδο ωριμότητας βάσει τεσσάρων διαστάσεων: πολιτική, πύλη, αντίκτυπος και ποιότητα. Στο πλαίσιο της μελέτης, οι χώρες κατατάσσονται σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες, trend-setters (χώρες πρότυπο), fast-trackers (προχωρημένες χώρες), followers (χώρες που υστερούν) και beginners (νέες χώρες), από τον μεγαλύτερο έως τον μικρότερο βαθμό ωριμότητας. Παρέχονται συστάσεις προσαρμοσμένες στο επίπεδο ωριμότητας και στα χαρακτηριστικά καθεμιάς από αυτές τις ομάδες. Διαβάστε την τελευταία έκθεση εδώ.

Εικόνα
Open Data Maturity in Europe 2019

Twitter

Τελευταία νέα για τα Ανοιχτά Δεδομένα

Researchers in humanities can study art collections online through access to open data
Read more...

Many companies have an interest in collecting limitless data, but this also raises privacy concerns and shows the importance of GDPR compliance.
Read more...

Politicindex is an open-source platform for political information.
Read more...

Making Australian cities more liveable by using open data and digital literacy in education on city planning and environmental programs.
Read more...