Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

EDP for COVID-19

The European Data Portal offers a dedicated section for COVID-19 with the purpose of providing a better understanding of the current global emergency. In this section, we aim to empower citizens by presenting relevant datasets, data-related initiatives and editorial pieces on COVID-19. See all COVID-19 related content.

Data

A collection of datasets that are related to COVID-19 are curated for the benefit of the public by the editorial team.

COVID-19 Specific Categories

Data Story

EDP for COVID
Discover the EDP's new section on COVID-19. Explore the available open datasets and initiatives on COVID-19 on the portal and across Europe and share your insights on the pandemic with us.

Ωριμότητα Ανοιχτών Δεδομένων στην Ευρώπη

Η μελέτη ωριμότητας ανοιχτών δεδομένων λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί στον τομέα των ανοιχτών δεδομένων στην Ευρώπη. Η μελέτη αξιολογεί το επίπεδο ωριμότητας βάσει τεσσάρων διαστάσεων: πολιτική, πύλη, αντίκτυπος και ποιότητα. Στο πλαίσιο της μελέτης, οι χώρες κατατάσσονται σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες, trend-setters (χώρες πρότυπο), fast-trackers (προχωρημένες χώρες), followers (χώρες που υστερούν) και beginners (νέες χώρες), από τον μεγαλύτερο έως τον μικρότερο βαθμό ωριμότητας. Παρέχονται συστάσεις προσαρμοσμένες στο επίπεδο ωριμότητας και στα χαρακτηριστικά καθεμιάς από αυτές τις ομάδες. Διαβάστε την τελευταία έκθεση εδώ.

Εικόνα
Open Data Maturity in Europe 2019

Twitter

Τελευταία νέα για τα Ανοιχτά Δεδομένα

The EDP team will be publishing news focusing on open data insights on COVID-19
Read more...

Takeaway.com is an application and website that delivers meals from restaurants in your area
Read more...

GDPR still applies while mobile phone operators are urged to share their data to help curb the spread of COVID-19
Read more...

Innovating with EU open data during the 18th European Week of Regions and Cities
Read more...