Премини към основното съдържание

EDP for COVID-19

The European Data Portal offers a dedicated section for COVID-19 with the purpose of providing a better understanding of the current global emergency. In this section, we aim to empower citizens by presenting relevant datasets, data-related initiatives and editorial pieces on COVID-19. See all COVID-19 related content.

Data

A collection of datasets that are related to COVID-19 are curated for the benefit of the public by the editorial team.

COVID-19 Specific Categories

Data Story

Food security data story
Insights into how COVID-19 impacts food security worldwide and the challenges posed.

Зрялост на свободно достъпните данни в Европа

Изследването на зрелостта на свободно достъпните данни служи като сравнителен анализ за събиране на задълбочени данни относно развитието в областта на свободно достъпните данни в Европа. В него се извърша оценка на нивото на зрялост по четири измерения: политика, портал, въздействие и качество. В проучването държавите са разпределени в четири различни групи: държави, определящи тенденциите (trend-setters), бурно развиващи се (fast-trackers), догонващи (followers) и начинаещи (beginners) – съответно от най-готовите към най-неподготвените. Предоставени са препоръки, съобразени с нивото на зрялост и особеностите на всяка от тези групи. Прочетете най-новите доклади тук.

Снимка
Open Data Maturity in Europe 2019

Twitter

Последни новини за свободно достъпните данни

Give your opinion on the EU strategy for data through the online public consultation by 31 May 2020!
Read more...

The European Data Portal has published a new analytical report that dives deep into the top performing open data countries.
Read more...

The European Data Portal attended the online event of the Open Data Hub in Slovenia to talk about the economic value of open data.
Read more...

The British museum publishes one of the most extensive online museum collections in the world and partakes in the growing trend of cultural open data
Read more...