Премини към основното съдържание

Зрялост на свободно достъпните данни в Европа

Изследването на зрелостта на свободно достъпните данни служи като сравнителен анализ за събиране на задълбочени данни относно развитието в областта на свободно достъпните данни в Европа. В него се извърша оценка на нивото на зрялост по четири измерения: политика, портал, въздействие и качество. В проучването държавите са разпределени в четири различни групи: държави, определящи тенденциите (trend-setters), бурно развиващи се (fast-trackers), догонващи (followers) и начинаещи (beginners) – съответно от най-готовите към най-неподготвените. Предоставени са препоръки, съобразени с нивото на зрялост и особеностите на всяка от тези групи. Прочетете най-новите доклади тук.

Снимка
Open Data Maturity in Europe 2019

Twitter

Последни новини за свободно достъпните данни

Vektis improves efficiency in the insurance and healthcare sector while collecting valuable data
Read more...

We want to share our EDP community book recommendations with you!
Read more...

Researchers in humanities can study art collections online through access to open data
Read more...

Many companies have an interest in collecting limitless data, but this also raises privacy concerns and shows the importance of GDPR compliance.
Read more...