Skip to main content

EDP for COVID-19

The European Data Portal offers a dedicated section for COVID-19 with the purpose of providing a better understanding of the current global emergency. In this section, we aim to empower citizens by presenting relevant datasets, data-related initiatives and editorial pieces on COVID-19. See all COVID-19 related content.

Data

A collection of datasets that are related to COVID-19 are curated for the benefit of the public by the editorial team.

COVID-19 Specific Categories

Data Story

Food security data story
Insights into how COVID-19 impacts food security worldwide and the challenges posed.

Aibíocht Sonraí Oscailte san Eoraip

Feidhmíonn an staidéar ar aibíocht sonraí oscailte mar thagarmharc chun léargas a fháil ar an bhforbairt atá déanta i réimse na sonraí oscailte san Eoraip. Measúnaítear leis an leibhéal aibíochta i gcomparáid le ceithre chritéar: beartas, tairseach, tionchar agus cáilíocht. Sa staidéar, cuirtear tíortha le chéile i gceithre ghrúpa ar leith: ceannródaithe, mearchur ar aghaidh, leantóirí agus tosaitheoirí, ó na cinn is aibí go dtí na cinn is neamhaibí. Cuirtear moltar ar fáil a oireann do leibhéal aibíochta agus saintréithe gach ceann de na grúpaí seo. Léigh an tuarascáil is déanaí anseo.

Image
Open Data Maturity in Europe 2019

Twitter

An Scéala is Déanaí faoi Shonraí Oscailte

Give your opinion on the EU strategy for data through the online public consultation by 31 May 2020!
Read more...

The European Data Portal has published a new analytical report that dives deep into the top performing open data countries.
Read more...

The European Data Portal attended the online event of the Open Data Hub in Slovenia to talk about the economic value of open data.
Read more...

The British museum publishes one of the most extensive online museum collections in the world and partakes in the growing trend of cultural open data
Read more...