Skip to main content

Aibíocht Sonraí Oscailte san Eoraip

Feidhmíonn an staidéar ar aibíocht sonraí oscailte mar thagarmharc chun léargas a fháil ar an bhforbairt atá déanta i réimse na sonraí oscailte san Eoraip. Measúnaítear leis an leibhéal aibíochta i gcomparáid le ceithre chritéar: beartas, tairseach, tionchar agus cáilíocht. Sa staidéar, cuirtear tíortha le chéile i gceithre ghrúpa ar leith: ceannródaithe, mearchur ar aghaidh, leantóirí agus tosaitheoirí, ó na cinn is aibí go dtí na cinn is neamhaibí. Cuirtear moltar ar fáil a oireann do leibhéal aibíochta agus saintréithe gach ceann de na grúpaí seo. Léigh an tuarascáil is déanaí anseo.

Image
Open Data Maturity in Europe 2019

Twitter

An Scéala is Déanaí faoi Shonraí Oscailte

On 13 October, the EDP and SCDS team participated and shared insights in a session and workshop at the 18th edition of the European Week of Regions and Cities.
Read more...

The JRC want to hear your opinion on the cost of non-interoperability
Read more...

A unique application of geospatial technology utilised to advance farming in a developing economy
Read more...

Join our next Data Talk session on “eGovernment that works for the people” to learn more about DG CNECT’s annual benchmark on eGovernance
Read more...