Skip to main content

Aibíocht Sonraí Oscailte san Eoraip

Feidhmíonn an staidéar ar aibíocht sonraí oscailte mar thagarmharc chun léargas a fháil ar an bhforbairt atá déanta i réimse na sonraí oscailte san Eoraip. Measúnaítear leis an leibhéal aibíochta i gcomparáid le ceithre chritéar: beartas, tairseach, tionchar agus cáilíocht. Sa staidéar, cuirtear tíortha le chéile i gceithre ghrúpa ar leith: ceannródaithe, mearchur ar aghaidh, leantóirí agus tosaitheoirí, ó na cinn is aibí go dtí na cinn is neamhaibí. Cuirtear moltar ar fáil a oireann do leibhéal aibíochta agus saintréithe gach ceann de na grúpaí seo. Léigh an tuarascáil is déanaí anseo.

Image
Open Data Maturity in Europe 2019

Twitter

An Scéala is Déanaí faoi Shonraí Oscailte

Doctena is an application and a website, which are used to book appointments with health specialists
Read more...

Missed the European Data Portal’s research on Enabling Smart Rural? Discover insights to understanding and defining rural open data
Read more...

Explore the European Data Portal’s study on the Economic Impact of Open Data in Europe
Read more...

Discover updates to the EDP website!
Read more...