Skip to main content

Åpne datamodenhet i Europa

Studien for Åpne datamodenhet fungerer som en standard for måling av oppnådd utvikling i feltet for åpne data i Europa. Den evaluerer nivået av modenhet mot fire dimensjoner: politikk, portal, påvirkning og kvalitet. Studien grupperer landene i fire forskjellige grupper: trendsettere, hurtige utviklere, følgere og nybegynnere, fra den mest modne til den minst modne. Skreddersydde anbefalinger for nivået av modenhet og karakteristikker for hver av disse gruppene er tilgjengelig. Les den nyeste rapporten her.

Image
Open Data Maturity 2020

Twitter

Siste nyheter om åpne data

Global and resilient recovery with data
Les mer...

Recap on the Data Talks webinar with Mozilla’s Julia Reinhardt
Les mer...

From 2021 to 2027 this council will develop and expand breakthrough innovations
Les mer...

Have a look at the presentations from this year’s conference on reference data and semantics
Les mer...