Portál Európskych Údajov

Prípady použitia

Prípady použitia

V tejto časti portálu sú uvedené prípady použitia zo strany poskytovateľov údajov, ako aj opakovaných používateľov otvorených dát. Uvedené prípady použitia zhromažďujeme prostredníctvom dotazníka „Povedzte nám svoj príbeh“ dostupného na portáli alebo prostredníctvom iných kontaktov, ktoré sa s nami o tieto príbehy rozhodnú podeliť. Táto časť portálu bude postupom času rásť.

Filter

Netherlands
Odvetvie:
Energy
Nature:
Website
Description:

GreenHome is a website that offers independent advice on how to...

11/04/2019
Netherlands
Odvetvie:
Education, Culture & Sport
Nature:
Platform
Description:

LocalFocus is an online platform that provides data and data...

11/04/2019
Netherlands
Odvetvie:
Transport
Nature:
Application
Description:

P-route is a Dutch application that shows users where they can...

11/04/2019
Spain
Odvetvie:
Science & Technology
Nature:
Company
Description:

Betterplace is a technology company that specialises in ‘Location...

11/04/2019
Spain
Odvetvie:
Science & Technology
Nature:
Platform
Description:

Visuagic is a platform that transforms data into interactive SVG...

11/04/2019
United Kingdom
Odvetvie:
Government & Public Sector
Nature:
Platform
Description:

TheyWorkForYou is a parliamentary monitoring website that aims to...

11/04/2019
United States
Odvetvie:
Health, Science & Technology
Nature:
Company
Description:

LexaGene is a biotechnology company developing a fully automated...

11/04/2019
France
Odvetvie:
Science & Technology, Transport
Nature:
Platform
Description:

Destygo is an A.I platform that builds, deploys and trains smart...

15/03/2019
Israel
Odvetvie:
Transport
Nature:
Application
Description:

SoMo is a ride planning and sharing application that is part of...

15/03/2019
Spain
Odvetvie:
Education, Culture & Sport
Nature:
Company
Description:

Datadista focuses on investigative and data journalism and the use...

15/03/2019

Pages