Portál Európskych Údajov

Prípady použitia

Prípady použitia

V tejto časti portálu sú uvedené prípady použitia zo strany poskytovateľov údajov, ako aj opakovaných používateľov otvorených dát. Uvedené prípady použitia zhromažďujeme prostredníctvom dotazníka „Povedzte nám svoj príbeh“ dostupného na portáli alebo prostredníctvom iných kontaktov, ktoré sa s nami o tieto príbehy rozhodnú podeliť. Táto časť portálu bude postupom času rásť.

Filter

United Kingdom
Odvetvie:
Education, Culture & Sport
Nature:
Website
Description:

Find a Race provides an overview of public sports events in...

18/11/2019
United Kingdom
Odvetvie:
Health
Nature:
Website
Description:

FoodTrade Menu helps small restaurants and caterers to create...

18/11/2019
United States
Odvetvie:
Energy, Transport
Nature:
Application, Website
Description:

Using the current location or entering a custom location, with...

18/11/2019
United States
Odvetvie:
Economy & Finance
Nature:
Platform
Description:

Enigma is a platform that provides big public data about companies...

18/11/2019
Belgium
Odvetvie:
Education, Culture & Sport
Nature:
Website
Description:

The FRIS Onderzoeksportaal offers a perspective on publicly funded...

07/10/2019
Belgium
Odvetvie:
Population & Society
Nature:
Website
Description:

Euromaps visualizes life updates about a variety of sectors, such...

07/10/2019
France
Odvetvie:
Population & Society
Nature:
Application
Description:

OnDijon wants to optimise and pool urban equipment to facilitate...

07/10/2019
Germany
Odvetvie:
Population & Society
Nature:
Application, Website
Description:

Ask Helmut helps urbanites and tourists to discover the best...

07/10/2019
Netherlands
Odvetvie:
Environment
Nature:
Website
Description:

Informatiehuis Marien offers a global overview of the chemical and...

07/10/2019
Netherlands
Odvetvie:
Education, Culture & Sport
Nature:
Application
Description:

Meesterwerken contains more than 111,000 descriptions of objects...

07/10/2019

Pages