Portál Európskych Údajov

Prípady použitia

Prípady použitia

V tejto časti portálu sú uvedené prípady použitia zo strany poskytovateľov údajov, ako aj opakovaných používateľov otvorených dát. Uvedené prípady použitia zhromažďujeme prostredníctvom dotazníka „Povedzte nám svoj príbeh“ dostupného na portáli alebo prostredníctvom iných kontaktov, ktoré sa s nami o tieto príbehy rozhodnú podeliť. Táto časť portálu bude postupom času rásť.

Filter

Portugal
Odvetvie:
Justice, Legal System & Public Safety
Nature:
Platform
Description:

Fogos maps fires in Portugal on a map. Users can see the intensity...

12/07/2019
Switzerland
Odvetvie:
Education, Culture & Sport
Nature:
Application, Website
Description:

Badimeter provides the user with information on all public open...

12/07/2019
United Kingdom
Odvetvie:
Science & Technology
Nature:
Application, Website
Description:

ZapMap shows all charching stations across the United Kingdom and...

12/07/2019
Austria
Odvetvie:
Health
Nature:
Application
Description:

The application provides information on public defibrillators...

13/06/2019
Germany
Odvetvie:
Agriculture, Fisheries, Forestry & Foods
Nature:
Website
Description:

Farmsubsidy provides a detailed overview of payments and...

13/06/2019
Germany
Odvetvie:
Justice, Legal System & Public Safety
Nature:
Website
Description:

All laws of the Federal Republic of Germany are published in the...

13/06/2019
Germany
Odvetvie:
Population & Society
Nature:
Application
Description:

This application shows all holidays of major religious communities...

13/06/2019
Germany
Odvetvie:
Education, Culture & Sport
Nature:
Website
Description:

The platform visualises cultural collections along timelines. For...

13/06/2019
Iceland
Odvetvie:
Environment
Nature:
Application
Description:

Iceland Aurora Alert is an application that allows the user to...

13/06/2019
Netherlands
Odvetvie:
Science & Technology
Nature:
Application
Description:

The application enables users to monitor the flight path of the...

13/06/2019

Pages