Portál Európskych Údajov

Prípady použitia

Prípady použitia

V tejto časti portálu sú uvedené prípady použitia zo strany poskytovateľov údajov, ako aj opakovaných používateľov otvorených dát. Uvedené prípady použitia zhromažďujeme prostredníctvom dotazníka „Povedzte nám svoj príbeh“ dostupného na portáli alebo prostredníctvom iných kontaktov, ktoré sa s nami o tieto príbehy rozhodnú podeliť. Táto časť portálu bude postupom času rásť.

Filter

Netherlands
Odvetvie:
Science & Technology
Nature:
Application
Description:

The application enables users to monitor the flight path of the...

13/06/2019
Netherlands
Odvetvie:
Population & Society
Nature:
Application
Description:

This application supports parents-to-be with their search for baby...

13/06/2019
Switzerland
Odvetvie:
Transport
Nature:
Application, Website
Description:

This real-time tool shows all running trains in the Swiss Federal...

13/06/2019
United Kingdom
Odvetvie:
Transport
Nature:
Website
Description:

Users can find a real-time map of the London Underground tubes on...

13/06/2019
United States
Odvetvie:
Environment
Nature:
Application, Website
Description:

Windy App gives users detailed maritime weather forecast for...

13/06/2019
Austria
Odvetvie:
Transport
Nature:
Application
Description:

Bikecitizens is an Austrian company that provide navigations...

21/05/2019
Belgium
Odvetvie:
Science & Technology
Nature:
Platform
Description:

C4P.io is a platform that generates intelligence about the EU...

21/05/2019
Germany
Odvetvie:
Science & Technology
Nature:
Website
Description:

The goal of DBpedia is to make the information on Wikipedia...

21/05/2019
Ireland
Odvetvie:
Government & Public Sector
Nature:
Website
Description:

Dublinked is the open data portal for the city of Dublin. At the...

21/05/2019
Italy
Odvetvie:
Regions & Cities
Nature:
Website
Description:

My SnowMaps takes in input the data coming from the meteorologcal...

21/05/2019

Pages