Portál Európskych Údajov

Prípady použitia

Prípady použitia

V tejto časti portálu sú uvedené prípady použitia zo strany poskytovateľov údajov, ako aj opakovaných používateľov otvorených dát. Uvedené prípady použitia zhromažďujeme prostredníctvom dotazníka „Povedzte nám svoj príbeh“ dostupného na portáli alebo prostredníctvom iných kontaktov, ktoré sa s nami o tieto príbehy rozhodnú podeliť. Táto časť portálu bude postupom času rásť.

Filter

United Kingdom
Odvetvie:
Population & Society
Nature:
Website
Description:

Avuxi helps travelers and businesses to make quick decisions when...

07/10/2019
United Kingdom
Odvetvie:
Education, Culture & Sport
Nature:
Application
Description:

Course Match helps students explore their educational options, and...

07/10/2019
United Kingdom
Odvetvie:
Education, Culture & Sport
Nature:
Website
Description:

Culture Everywhere is a platform that helps arts and heritage...

07/10/2019
United Kingdom
Odvetvie:
Education, Culture & Sport
Nature:
Website
Description:

MeathHeritage.com features live information from the National...

07/10/2019
United Kingdom
Odvetvie:
Environment
Nature:
Website
Description:

Curio provides public access to information on local environmental...

07/10/2019
United Kingdom
Odvetvie:
Health
Nature:
Application
Description:

Our Falkirk is an open-source mapping tool that helps people to...

07/10/2019
Belgium
Odvetvie:
Environment
Nature:
Website
Description:

EuroGeographics is an independent international not-for-profit...

04/09/2019
France
Odvetvie:
Environment
Nature:
Website
Description:

MOOSE integrates multiple variables to detect and identify long-...

04/09/2019
Germany
Odvetvie:
Transport
Nature:
Application
Description:

AIPARK provides live parking assistance based on data from...

04/09/2019
Greece
Odvetvie:
Agriculture, Fisheries, Forestry & Foods
Nature:
Platform
Description:

Chloe Irrigation Systems is an artificial intelligence powered...

04/09/2019

Pages