Przejdź do treści

Opowiedz swoją historię

Opowiedz, jak korzystasz z otwartych danych.

Jesteś przedsiębiorcą? Reprezentujesz organizację pozarządową? Jesteś urzędnikiem odpowiedzialnym za publikowanie danych? Reprezentujesz samorząd terytorialny?

Opowiedz swoją historię!

Zebranie tych przykładów ma na celu przedstawienie interesujących historii o korzyściach i przyroście wydajności, jakie wynikają z korzystania z otwartych danych.

For an overview of the use cases already collected, please follow this link.

Ważna uwaga: Informacje mogą zostać upublicznione, dlatego należy koniecznie zaznaczyć, czy przedstawiona historia ma być zanonimizowana.

Nazwa organizacji
Zaznacz, czy historia ma być zanonimizowana
Podaj URL witryny swojej organizacji
Opis organizacji
Powód rozpoczęcia korzystania z otwartych danych (5-10 wierszy)
Konkretny typ otwartych danych, z jakich organizacji sektora publicznego, jakie zbiory danych?
Czy otwarte dane są łączone z innymi danymi?
dowolny tekst
Wartość dodana otwartych danych dla twojej organizacji
Korzyści pod względem wydajności oraz zysków społecznych i politycznych
Korzyści pod względem oszczędności, dodatkowych dochodów w euro
Czy planowane jest poszerzenie zakresu korzystania z otwartych danych lub objęcie tą inicjatywą innych przedsiębiorstw/krajów
Czy wyrażasz zgodę na kontakt ze strony zespołu Europejskiego Portalu Danych?
Czy chcesz otrzymywać biuletyn Europejskiego Portalu Danych?
CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.