Skočiť na hlavný obsah

Povedzte nám svoj príbeh

Podeľte sa o svoj príbeh o tom, ako využívate otvorené dáta.

Ste podnikateľ? Alebo mimovládna organizácia? Štátny zamestnanec zodpovedný za zverejňovanie údajov? Miestny orgán?

Tell us your story!

Rozpovedzte nám svoj príbeh!

Cieľom zhromažďovania prípadov použitia je vytvorenie zaujímavých európskych príbehov o benefitoch a efektivite vyplývajúcich z používania otvorených dát.

Prehľad už zhromaždených prípadov použitia nájdete na tomto odkaze.

Dôležité upozornenie: Tieto informácie sa môžu zverejniť, a preto je dôležité uviesť, či má váš príbeh byť anonymizovaný.

Názov vašej organizácie
Uveďte, či má byť váš príbeh anonymizovaný
Zadajte adresu URL vašej organizácie
Ľubovoľný text opisujúci vašu organizáciu
Opíšte dôvod, prečo ste začali s používaním otvorených dát.
Špecifický druh otvorených dát, z ktorých čerpajú organizácie verejného sektora. Ktoré Datasety?
Kombinujete otvorené dáta s inými dátami?
Ak áno, opíšte to
Opis pridanej hodnoty otvorených dát pre špecifickú organizáciu
Opis benefitov v oblasti efektivity, sociálnych prvkov či politických výhod
Opis výhod v oblasti šetrenia nákladov a mimoriadnych príjmov v eurách
Použijete ďalšie otvorené dáta alebo rozšírite túto iniciatívu na iné podniky/krajiny?
Súhlasíte s tým, aby vás mohol kontaktovať tím Portálu európskych údajov?
Želáte si prihlásiť sa na odber noviniek Portálu európskych údajov?
Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.