Europeiska Data Portalen

Checklista

Checklista

Viktiga steg att gå igenom innan datan används.

Att ha tillgång till data är ett första steg. Data är inte ett mål i sig. Data kan användas på olika sätt och för olika syften. Data kan även användas med olika licenser, format och kvalitet.


Ditt syfte

Definiera dina syften: Det finns olika syften för vilka användning av öppna data kan ge mervärde till din verksamhet. Öppna data kan ge insikt i ett specifikt ämne som du vill få mer information om eller även skriva om (dvs. datajournalism). Öppna data kan även tillföra information som erfordras för en applikation eller tjänst, till exempel detaljer om skolor om du håller på att utveckla en applikation för att hjälpa föräldrar hitta den bästa skolan för sina barn. Företag kan även använda öppna data för att förbättra deras kundprofiler så att de bättre passar kundernas behov. Vare sig det är för privat eller kommersiellt bruk, erbjuder öppna data en mängd olika möjligheter.

Identifiera databeteckningar:Om du vet för vilket syfte du har behov av data, är det viktigt att sedan kontrollera att datan passar dina behov genom att söka efter metadata (data om datan). Till exempel, om du vill bygga en applikation som ger råd om de bästa lågstadieskolorna i närheten, ska du kontrollera huruvida det dataset som du vill använda innefattar skolor med lågstadieutbildning, täcker det specifika område du vill inkludera och om det finns tillgängliga utförandeindikatorer.

 

Öppen licens

Kontrollera öppenhet: Läs igenom licensinformationen som tillhandahålls om dataset. Se till att en licens finns tillgänglig vilken tillåter dig att använda datan på det sätt du avser (t.ex. att kommersiell återanvändning endast är tillåtet om du utvecklar en kommersiell applikation).

Kontrollera tillskrivningskrav: Det kan hända att licensen anger att människor som använder datan måste ge medgivande till den person som publicerar den, vilket innebär att du måste ge medgivande till innehavaren när du gör din produkt eller tjänst tillgänglig. Detta kallas tillskrivning.

Kontrollera Share-Alike-krav: Om det indikeras att människor som blandar samman datan med andra typer av data även måste släppa resultaten som öppna data, är du förpliktigad att offentliggöra dina egna data under en liknande licens efter att ha lagt till andra data till ursprungskällan. Detta kallas share-alike. Se till att licensen är i linje med syftet för vilket du vill använda datan.

I frånvaro av en licens, finns det ingen information om tillämpliga användarvillkor! Du kan behöva kontakta datainnehavaren för att kontrollera vilken typ av användning som är tillåten.

 

Filformat

Efter att du har beslutat att ett specifikt dataset är exakt vad du söker efter, kan du förmodligen välja att hämta dataseten i olika filformat. Beroende på dina datorfärdigheter, kan du välja den filtyp som är lämpligast. Det vanligaste filformatet för data i tabellform är ".csv". Det tillåter dig att lägga till övrig information till filen eller göra beräkningar med datan. Dataseten som kan justeras offentliggörs i ett öppet filformat. De flesta dataset finns tillgängliga i öppna filformat, men tänk på att vissa format (t.ex. .pdf) inte kan skrivas över.

 

Datakvalitet

På sidan där du vill hämta datasetet, bör du hitta information om det senaste datumet då filen ändrades. Om du har behov av data för en specifik tidsperiod, ska du kontrollera huruvida information om tidsperioden tillhandahålls eller om den nyligen har uppdaterats. Du ska kontrollera om den information du förväntade dig att hitta i filen verkligen ingår och att du förstår de olika beteckningarna.

 

Här följer en kort kontrollista som tagits fram Open Data Institute:

Formulär

 • hur har datan behandlats?
 • är den i behandlad eller obehandlad form?
 • är den i behandlad eller obehandlad form?
 • vilka syntaktiska (språk) och semantiska (betydelse) omarbetningar måste du göra?
 • är detta kompatibelt med dina andra dataset?

Kvalitet

 • hur aktuell är datan?
 • hur ofta uppdateras den?
 • förstår du alla fält och deras sammanhang?
 • hur länge kommer det att vara publicerat? vilket är utgivarens åtagande?
 • vad vet du om datans korrekthet?
 • hur hanteras uteblivna data?

Ta en titt på Europeiska dataportalen för att se hur den passar dina behov.