Europeiska Data Portalen

Användningsfall

Användningsfall

Den här delen av portalen innehåller användningsfall från både utgivare och återanvändare av öppna data. Användningsfallen nedan har samlats in via formuläret ”Berätta din historia” på portalen eller delats med oss via andra kontakter. Den här delen av portalen kommer att utökas med tiden.

Filtrera

Austria
Sektor:
Transport
Nature:
Platform
Description:

The platform consolidates all public transport worldwide on a...

12/07/2019
Croatia
Sektor:
Population & Society
Nature:
Platform
Description:

The platform allows parents to find and compare kindergartens in...

12/07/2019
Finland
Sektor:
Economy & Finance
Nature:
Website
Description:

The website allows citizens, companies, and interested parties to...

12/07/2019
Germany
Sektor:
Transport
Nature:
Website
Description:

BrokenLifts is a Berlin-focused website that visualises broken...

12/07/2019
Germany
Sektor:
Health
Nature:
Application
Description:

Users of Toilet Map can find the nearest public toilet to their...

12/07/2019
Germany
Sektor:
Population & Society
Nature:
Application
Description:

With this application, users can discover population development...

12/07/2019
Ireland
Sektor:
Transport
Nature:
Website
Description:

Users receive real-time information on Irish public transport. The...

12/07/2019
Netherlands
Sektor:
Justice, Legal System & Public Safety
Nature:
Website
Description:

The website supports users in finding different polling station...

12/07/2019
Portugal
Sektor:
Justice, Legal System & Public Safety
Nature:
Platform
Description:

Fogos maps fires in Portugal on a map. Users can see the intensity...

12/07/2019
Switzerland
Sektor:
Education, Culture & Sport
Nature:
Application, Website
Description:

Badimeter provides the user with information on all public open...

12/07/2019

Pages