EVROPSKI PODATKOVNI PORTAL

Koristi uporabe podatkov

Koristi uporabe podatkov

Koristi odprtih podatkov so raznolike in obsegajo vse od večje učinkovitosti javne uprave do gospodarske rasti v zasebnem sektorju in večje socialne varnosti.

Odprti podatki lahko povečajo uspešnost in prispevajo k izboljšanju učinkovitosti javnih storitev. Večja učinkovitost v postopkih in pri izvajanju javnih storitev se lahko doseže z medsektorsko izmenjavo podatkov, s čimer se lahko na primer zagotovi pregled nad nepotrebno porabo.

 

Gospodarstvo ima lahko korist zaradi lažjega dostopa do informacij, vsebine in znanja, v zameno pa lahko prispeva k razvoju inovativnih storitev in ustvarjanju novih poslovnih modelov.

 

Socialna varnost se lahko izboljša, saj ima družba na voljo informacije, ki so preglednejše in dostopnejše. Odprti podatki krepijo sodelovanje, udeležbo in socialne inovacije.

 

Gospodarstvo ima lahko korist zaradi lažjega dostopa do informacij, vsebine in znanja, v zameno pa lahko prispeva k razvoju inovativnih storitev in ustvarjanju novih poslovnih modelov.

Pričakovan neposreden tržni obseg odprtih podatkov v EU 28+ naj bi v letu 2016 znašal 55,3 milijarde EUR. V obdobju 2016–2020 se bo tržni obseg večal za 36,9 % in v letu 2020 dosegel vrednost 75,7 milijarde EUR, vključno z inflacijskimi popravki. Skupen neposreden tržni obseg v obdobju 2016–2020 naj bi znašal 325 milijard EUR.

 

 

 

S spodbudami gospodarstva in večjim povpraševanjem po zaposlenih, ki znajo delati s podatki, se ustvarjajo nova delovna mesta. Leta 2016 bo v zasebnem sektorju EU 28+ 75 000 delovnih mest, povezanih z odprtimi podatki. Do leta 2020 se bo to število povečalo in doseglo skoraj 100 000 delovnih mest, povezanih z odprtimi podatki. Do leta 2020 bo torej ustvarjenih skoraj 25 000 novih delovnih mest, ki so neposredno povezana z odprtimi podatki.

 

Odprti podatki lahko izboljšajo uspešnost javnega sektorja. Večja učinkovitost v postopkih in izvajanju javnih storitev se lahko doseže z medsektorsko izmenjavo podatkov, s čimer se zagotovi hitrejši dostop do informacij. Zbrani prihranek pri stroških v EU 28+ naj bi v letu 2020 po napovedih dosegel 1,7 milijarde EUR.

 

Odprti podatki povečujejo učinkovitost, kajti uporabljajo se podatki v realnem času, ki omogočajo enostaven dostop do informacij, s katerimi se izboljša sprejemanje odločitev. Podrobneje so ocenjene tri študije primerov: kako lahko odprti podatki rešujejo življenja, kako je z njimi mogoče prihraniti čas in kako pomagajo ustvariti okoljske koristi. Odprti podatki lahko na primer z omogočanjem zgodnejšega oživljanja rešijo 7 000 življenj na leto. Poleg tega je mogoče z uporabo odprtih podatkov v prometu prihraniti 629 milijonov ur nepotrebnega čakanja na cestah v EU.  


 

Povzetek ugotovitev ekonomske študije o koristih odprtih podatkov je na voljo tukaj: