Skip to main content

Evropski Podatkovni Portal

Evropski podatkovni portal zajema metapodatke informacij javnega sektorja, ki so na voljo na javnih podatkovnih portalih v evropskih državah. Vključene so tudi informacije o zagotavljanju podatkov in koristih njihove ponovne uporabe.

O Evropskem podatkovnem portalu

Poleg zajemanja metapodatkov je strateški cilj Evropskega podatkovnega portala izboljšati dostopnost do odprtih podatkov in povečati njihovo vrednost:

  • Dostopnost: Kako priti do informacij? Kje jih lahko najdemo? Kako jih sploh narediti dostopne? V domenah, med domenami, med državami? V katerem jeziku?
  • Vrednost: Za kakšen namen in kakšno gospodarsko korist? Družbeno korist? Demokratsko korist? V kakšni obliki? Kaj je kritična masa?

Evropski podatkovni portal obravnava celotno vrednostno verigo podatkov: od objavljanja podatkov do njihove ponovne uporabe.

Rubrike na portalu obravnavajo naslednje:

Iskanje zbirk podatkov: Opredeljene so kategorije za strukturiranje metapodatkov, zajetih iz različnih držav. Te kategorije sledijo pregledu aplikacije profilov DCAT za podatkovne portale in so bile začrtane ob upoštevanju tezavra Eurovoc.

Zagotavljanje podatkov: Ta rubrika nudi vpogled v razumevanje odprtih podatkov z vidika osebe, ki podatke zagotavlja. Na voljo so tudi navodila za vse tiste, ki želijo, da Evropski podatkovni portal zajame njihov podatkovni portal.

Uporaba podatkov: V tej rubriki je podrobno opisano, kako se odprti podatki uporabljajo in kakšne so njihove gospodarske koristi.

Usposabljanje in knjižnica: Moduli programa E-učenje o odprtih podatkih in navodila za usposabljanje ter baza znanja z navedbami publikacij o odprtih podatkih ter posebnih projektih.

Portali so lahko prilagojeni glede na državo, regijo, lokalno območje ali področje. Povezujemo portale v državah članicah EU, evropskem gospodarskem področju (EGP), Evropskem združenju za prosto trgovino (EFTA), državah pristopnicah EU in državah, ki so vključene v sosedsko politiko EU. Poleg tega s pridobivanjem podatkov s Portala odprtih podatkov Evropske unije pokrivamo tudi evropske institucije, agencije in organe ter nekaj čezmejne vsebine iz projektov, ki jih financira EU.

Kako uporabljati portal?

Evropski podatkovni portal zajema metapodatke javnih podatkov, ki so na voljo v Evropi. Izvirni katalogi podatkov lahko vsebujejo zbirke podatkov z napakami.

Portal bo ocenil te napake in jih sporočil imetnikom katalogov. S tem bo prispeval k izboljšanju kakovosti metapodatkov in podatkov, ki so na voljo po vsej Evropi. Ta portal je razvila Evropska komisija ob podpori konzorcija pod vodstvom družbe Capgemini Invent, ki vključuje podjetja INTRASOFT International, Fraunhofer Fokus, con terra, Sogeti, Univerzo v Southamptonu, Time.Lex, 52 North ter Lisbon Council.

Če imate posebna vprašanja, kliknite na naslednjo povezavo.

Poseben sklop odprtih podatkov, ki se uporabljajo na Evropskem podatkovnem portalu, so podatki, ki jih objavljajo javne uprave ali ki se objavljajo v njihovem imenu.

Metapodatki vsebujejo informacije, ki jih prvotni izdajatelj da na voljo skupaj z zbirkami podatkov. Možne so lahko različne licence ali pa licence sploh ni, zato so ponovni uporabniki vabljeni, da pri imetnikih/izdajateljih podatkov preverijo pogoje za ponovno uporabo podatkov.