Europejski Portal Danych

Praktyczny przewodnik

Praktyczny przewodnik

Aby pomóc organizacjom w wejściu na ścieżkę „domyślnie otwartą”, opracowany został „Praktyczny przewodnik dla administratorów danych”. Przewodnik przedstawia w skrócie wszystko, co trzeba wiedzieć, aby móc z powodzeniem wdrożyć w swojej organizacji inicjatywę na rzecz otwartych danych. W niniejszym przewodniku przedstawiono podstawowe, organizacyjne i techniczne problemy, jakie pojawiają się w codziennej pracy z otwartymi danymi – od terminologii, przez procesy, po wdrożenie i realizację. Poszczególne sekcje praktycznego przewodnika zaprezentowano poniżej.