Europski Portal Podataka

Informativni letci i izvješća

Informativni letci i izvješća

Omogućen je jednostavan pristup svim izvješćima koja su napisali članovi projektnog tima Europskog portala podataka. Sadržava ekonomsku analizu, procjenu vijeka trajanja otvorenih podataka i različita analitička izvješća.

Filtar

Videos

Extensive Studies

Analytical Report

European Data Portal User Manual

European Data Portal Presentation Material

Open Data Goldbook for Data Managers and Data Holders

Source code of the European Data Portal

API access URLs

API Documentation

EDP Download Statistics