Tairseach Sonraí Eorpach

ríomhFhoghlaim

ríomhFhoghlaim

Fáilte roimh chlár ríomhFhoghlama Tairseach Sonraí Oscailte. Lenár gcuid inneachair ar líne tugaimid eolas tosaigh soiléir ar Shonraí Oscailte duit.

Cad is ríomhFhoghlaim ann?

Tá 16 mhodúl ghairide roghnaithe ag ár saineolaithe do dhuine ar bith ar mhaith leis tuilleadh a fhoghlaim faoi Shonraí Oscailte. Oireann na modúil do gach leibhéal idir thosaitheoirí agus saineolaithe.

 

Cé chomh fada agus a thógfaidh an cúrsa?

Is léir dúinn go bhfuil mórchuid daoine ró-ghnóthach chun tabhairt faoi chúrsa ar fad in aon bhabhta amháin mar sin ceapadh ár modúil do dhaoine gnóthacha. Tógann sé idir 15 agus 30 nóiméad modúl a chríochnú dóibh siúd nach bhfuil ach forbhreathnú uathu. Lena chois sin faightear i ngach modúl 2 uair léitheoireachta breise dóibh siúd ar mhaith leo tuilleadh eolais a chur ar shainréimse.

 

Cathain a úsáidtear na modúil?

Chun na torthaí is fearr a fháil, críochnaigh na 16 mhodúl ceann i ndiaidh a chéile, chun eolas bunúsach iontaofa ar gach gné de Shonraí Oscailte a fháil. Ach más fearr leat tabhairt faoi thopaic ar leith, ná bíodh leisce ort tabhairt faoin mhodúl áirithe seo.

 

Cad is féidir leat a fhoghlaim?

Sa chlár ríomhfhoghlama seo tugtar eolas tosaigh duit ar gach gné de Shonraí Oscailte. Foghlaimeoidh tú faoi shainmhínithe a bhaineann leis an gcoincheap agus léifidh tú scéalta ratha ó gach cearn den Eoraip. Tugaimid eolas duit ar na príomhthreochtaí maidir le Sonraí Oscailte, mínímid conas a fhoilsítear iad, conas a dhéantar rochtain orthu agus conas a úsáidtear iad. Faoi dheireadh thiar, tarraingítear aird ar an todhchaí atá ag Sonraí Oscailte agus spreagaimid thú chun smaoineamh ar na chéad bhearta eile i do chuid oibre féin.

 

Cá rachaidh mé?

Chun tús a chur leis, cliceáil ar an nasc seo:

 

Conas is féidir liom m’eispéireas a chomhroinnt?

Ba mhaith linne, anseo ag an Tairseach Sonraí Oscailte, cloisteáil uait faoi d’eispéireas le Sonraí Oscailte. Más mian leat do scéal a insint dúinn cliceáil anseo:

 

Cá bhfaighidh mé trascríbhinní de na modúil ríomhfhoghlama?

Más spéis leat dul chuig trascríbhinní de na modúil ríomhfhoghlama, cliceáil an nasc i mBéarla, i bhFraincis.