Skip to main content

Tairseach Sonraí Eorpach

Buaineann an Tairseach Sonraí Oscailte meiteashonraí Faisnéise na hEarnála Poiblí atá ar fáil ar thairseacha sonraí poiblí i dtíortha Eorpacha. Cuirtear faisnéis maidir le soláthar sonraí agus na tairbhí a bhaineann le sonraí a athúsáid san áireamh.

Eolas faoin Tairseach Sonraí Oscailte

Agus í ag déanamh níos mó ná meiteashonraí a bhuain is ea is aidhm straitéiseach don Tairseach Sonraí Oscailte feabhas a chur ar inrochtaineacht ar Shonraí Oscailte agus cur lena luach:

  • Inrochtaineacht: Conas a dhéantar rochtain ar fhaisnéis? Cá bhfuil sí ar fáil? Conas a chuirtear ar fáil í ar an gcéad dul síos? I bhfearainn, i dtíortha? Cén teanga a úsáidfear?
  • Luach: Cad chuige agus cén tairbhe eacnamaíoch atá i gceist? Tairbhe ó thaobh na sochaí de? Tairbhe dhaonlathach? Cén fhormáid a úsáidtear? Cad é an tairseach chriticiúil?

Tugann an Tairseach Sonraí Oscailte faoin slabhra luacha sonraí iomlán: idir shonraí a fhoilsiú agus sonraí a athúsáid.

Laistigh den Tairseach tá na míreanna tiomnaithe do na nithe seo:

Tacair shonraí a chuardach: Tá catagóirí curtha ar bun chun struchtúr a chur ar mheiteashonraí a buaineadh ó thíortha éagsúla. Is mar thoradh ar athbhreithniú ar an bPróifíl Feidhmchláir DCAT (Catalóg Sonraí) a rinneadh na catagóirí seo agus rinneadh iad a léarscáiliú le hais Teasáras Eurovoc.

Sonraí a chur ar fáil: Sa mhír seo tugtar léargas ar Shonraí Oscailte ó thaobh sholáthraí na sonraí. De bhreis air seo tairgtear treoracha dóibh siúd ar mian leo go ndéanfadh an Tairseach Sonraí Oscailte a dtairseach sonraí a bhuain.

Sonraí a úsáid: modúil ríomhfhoghlama ar Shonraí Oscailte chomh maith le treoraithe oiliúna agus bunachar eolais ina dtagraítear foilseacháin faoi Shonraí Oscailte agus gné-thionscadail.

Oiliúint agus Leabharlann: modúil ríomhfhoghlama ar Shonraí Oscailte chomh maith le treoraithe oiliúna agus bunachar eolais ina dtagraítear foilseacháin faoi Shonraí Oscailte agus gné-thionscadail.

Is féidir go mbaineann tairseach le tír, réigiún, ceantar nó fearann ar leith. Ceanglaímid tairseacha i mBallstáit AE, sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (EEA), Limistéar Saorthrádála na hEorpa (EFTA), tíortha AE is iarrthóirí, agus tíortha atá páirteach i mbeartas comharsanachta AE. Rud eile de, trí Thairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh a chnuaschóipeáil, clúdaímid institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí Eorpacha, leis, mar aon le roinnt inneachar trasteorann ó thionscadail a mhaoiníonn an AE.

Faigh amach conas an tairseach a úsáid

Buaineann an Tairseach Sonraí Oscailte meiteashonraí na sonraí poiblí a chuirtear ar fáil ar fud na hEorpa. D’fhéadfadh tacair shonraí ina bhfuil earráidí a bheith sna catalóga sonraí bunaidh.

Déanfaidh an Tairseach na hearráidí seo a mheas agus cuirfidh sí ar shúile úinéirí na gcatalóg iad. Cabhraíonn an obair seo chun cáilíocht na meiteashonraí agus na sonraí atá ar fáil ar fud na hEorpa a fheabhsú. Tá an Tairseach seo á forbairt ag an gCoimisiún Eorpach le tacaíocht ó chuibhreannas faoi threoir Capgemini Invent, lena n-áirítear INTRASOFT International, Fraunhofer Fokus, con terra, Sogeti, the Ollscoil Southampton, Time.Lex, 52 North agus Lisbon Council.

Má tá ceist ar leith agat cliceáil ar an nasc seo a leanas.

Is é scóip ar leith na Sonraí Oscailte a úsáidtear laistigh den Tairseach Sonraí Oscailte ná sonraí arna bhfoilsiú ag córais riaracháin phoiblí nó thar a gceann.

Sna meiteashonraí tá an fhaisnéis a chuir an foilsitheoir bunaidh ar fáil leis an taca sonraí. D’fhéadfadh tarlú go bhfuil ceadúnais dhifriúla ann nó nach bhfuil aon cheadúnas ar bith ar fáil. Dá bhrí sin moltar i gcás athúsáide, dul i dteagmháil le húinéirí/foilsitheoirí na sonraí maidir le téarmaí agus coinníollacha is infheidhme d’athúsáid na sonraí.