Europeiska Data Portalen

Vårt arbete

Vårt arbete

Europeiska dataportalen skördar metadata för information från den offentliga sektorn som finns tillgängliga i offentliga dataportaler i EU-länder. Information angående tillhandahållande av data och fördelarna med återanvändande av data ingår även.

Vad är öppna data?

Öppna (statliga) data hänvisar till information som samlats in, producerats eller betalats för av statliga organ (även hänvisat till som Information från offentliga sektorn) och som kostnadsfritt görs tillgänglig för återanvändning för alla typer av ändamål. Licensen kommer att specificera användarvillkoren. Dessa principer för öppna data beskrivs i detalj i Öppen definition.

Information från den offentliga sektorn är information som innehas av den offentliga sektorn. Direktivet om återanvändning av information från offentliga sektorn tillhandahåller ett allmänt rättsligt ramverk för en europeisk marknad för statligt ägd data. Det är upprättat kring huvudpelarna för den inre marknaden: fritt flöde av data, öppenhet och rättvis konkurrens. Det är viktigt att observera att inte all information från den offentliga sektorn är öppna data.

Läs mer om PSI-direktivet och andra icke-lagstiftingsaktiviteter DG CONNECT (generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik) inom detta område.

 

Om den europeiska dataportalen

Utöver att skörda metadata, är europeiska dataportalens strategiska mål att förbättra tillgängligheten och öka värdet av öppna data:

  • Tillgänglighet: Hur får man tillgång till denna information? Var kan man hitta den? Hur kan den göras tillgänglig redan från början? I domäner, över domäner, över länder? På vilket språk?
  • Värde: För vilket ändamål och vilken ekonomisk vinst? Samhällsinverkan? Demokratisk inverkan? I vilket format? Vad är den kritiska massan?

Europeiska dataportalen inriktar sig på hela datavärdekedjan: från offentliggörande till återanvändning av data.

 

I portalen är sektionerna indelade enligt följande

Söka dataset: Kategorier har upprättats för att strukturera den metadata som skördas från olika länder. Dessa kategorier följer revisionen av DCAT användarprofil och har kartlagts gentemot Eurovoc Thesaurus.

Tillhandahålla data: Denna sektion ger en insikt i förståelsen av öppna data från en dataoperatörs synpunkt. Dessutom erbjuds instruktioner för dem som vill att deras dataportal ska skördas av den europeiska dataportalen.

Använda data: Hur öppna data används, liksom ekonomiska fördelar med öppna data beskrivs i detalj i denna sektion.

Utbildning och bibliotek: e-lärandemoduler om öppna data liksom utbildningshandböcker och en kunskapsbas med referensdokument kring öppna data och presenterade projekt.

Portals can be national, regional, local or domain specific. We connect portals in the EU Member States, the European Economic Area (EEA), the European Free Trade Area (EFTA), the EU accession countries, and countries involved in the EU's neighbourhood policy. In addition, by harvesting the European Union Open Data Portal, we also cover European institutions, agencies and bodies and some cross-border content from EU-funded projects.

Så här används portalen

 

Europeiska dataportalen skördar metadata från offentliga data som görs tillgängliga över Europa. De ursprungliga datakatalogerna kan innehålla dataset med fel. Portalen kommer att bedöma dessa fel och meddela dem tillbaka till katalogernas innehavare. Detta bidrar till att förbättra kvaliteten på metadata och data som finns tillgängliga över hela Europa.

Denna portal har utvecklats av EU-kommissionen med stöd av ett konsortium som leds av Capgemini Invent, inklusive Intrasoft International, Fraunhofer Fokus, con.terra, Sogeti, universitetet i Southampton, Time.Lex, 52 North och Lisbon Council.

För specifika frågor, klicka på följande länk.

Det specifika tillämpningsområdet för öppna data som används inom den europeiska dataportalen är data som offentliggjorts av offentliga förvaltningar eller för deras räkning.

Metadata innehåller information som görs tillgänglig med data som upprättats av den första innehavaren. Olika licenser, eller frånvaro av licens kan vara fallet och återanvändare uppmanas att kontrollera med innehavarna/utgivare av data vilka villkor som gäller för återanvändning av datan.