Europeiska Data Portalen

Faktablad och rapporter

Faktablad och rapporter

Det är enkelt att få åtkomst till alla rapporter som upprättats av Europeiska dataportalens projektteam. Här ingår ekonomisk analys, mognadsbedömning av öppna data och olika analytiska rapporter.

Filtrera

Videos

Extensive Studies

Analytical Report

European Data Portal User Manual

European Data Portal Presentation Material

Open Data Goldbook for Data Managers and Data Holders

Source code of the European Data Portal

API access URLs

API Documentation

EDP Download Statistics