Europeiska Data Portalen

Fördelarna med öppna data

Fördelarna med öppna data

Fördelarna med öppna data är olika och sträcker sig från förbättrad effektivitet inom offentlig förvaltning, till ekonomisk tillväxt i den privata sektorn och en mer omfattande social trygghet.

Resultat kan framhävas genom öppna data och bidra till att förbättra offentliga tjänsters effektivitet. Bättre effektivitet i processer och tillhandahållande av offentliga tjänster kan uppnås tack vare tvärsektoriellt delande av data, vilket, till exempel, kan ge en översikt av onödiga utgifter.

 

Ekonomin kan dra nytta av en enklare åtkomst till information, innehåll och kunskap vilket i sin tur bidrar till utvecklingen av innovativa tjänster och skapandet av nya affärsmodeller.

 

Social omsorg kan förbättras i takt med att samhället drar nytta av information som är mer öppen och tillgänglig. Öppna data förbättrar samarbete, deltagande och samhällelig innovation.

/sv/file/benefitsrainbowsvpngbenefitsrainbowsv.png

Benefits of using Open Data
 

Ekonomin kan dra nytta av en enklare åtkomst till information, innehåll och kunskap vilket i sin tur bidrar till utvecklingen av innovativa tjänster och skapandet av nya affärsmodeller.

Ekonomin kan dra nytta av en enklare åtkomst till information, innehåll och kunskap vilket i sin tur bidrar till utvecklingen av innovativa tjänster och skapandet av nya affärsmodeller. Mellan 2016 och 2020, kommer marknadsstorleken att öka med 36,9%, till ett värde av 75,7 miljarder euro år 2020, inklusive inflationsjusteringar. För perioden 2016-2020, är den kumulativa direkta marknadsstorleken beräknad till 325 miljarder euro.

 

Nya jobb skapas genom en stimulering av ekonomin och en större efterfrågan på personal med färdigheter för att arbeta med öppna data. Under 2016, kommer det att finnas 75 000 lediga jobb inom öppna data i den offentliga sektorn i EU:s mer än 28 medlemsstater. År 2020, kommer denna siffra att öka till nästan 100 000 jobb inom öppna data. Detta leder till nästan 25 000 nya direkta öppna data-jobb år 2020.

 

Resultat från den offentliga sektorn kan framhävas av öppna data. Bättre effektivitet i processer och tillhandahållande av offentliga tjänster kan uppnås tack vare tvärsektoriellt delande av data, för att ge snabbare tillgång till information. De ackumulerade kostnadsbesparingarna för EU28+ år 2020 förutspås vara lika med 1,7 miljarder euro.

 

Öppna data resulterar i effektiva fördelar i takt med att realtidsdata används vilka möjliggör enkel åtkomst till information som förbättrar individuellt beslutsfattande. Tre fallstudier bedöms mer i detalj: hur öppna data kan rädda liv, hur de kan användas för att spara tid och hur öppna data hjälper till att uppnå miljöfördelar. Till exempel har öppna data potential att rädda 7000 liv per år genom att tillhandahålla första hjälpen tidigare. Genom att använda öppna data i trafiken kan man dessutom spara 629 miljoner timmar av onödig väntetid på vägar i EU. 


 

En sammanfattning av slutsatserna i den ekonomiska studien om fördelarna med öppna data finns här: