Europeiska Data Portalen

Utbildningsguide

Utbildningsguide

Välkommen till den europeiska dataportalens utbildningsguide. Denna samling hjälper dig att tillhandahålla utbildning i grunderna om öppna data och ger dig stödmaterial som passar dina behov.

Nedan hittar du en lista över 16 korta utbildningssessioner (1-3 timmar) som är utformade för alla som vill lära sig mer om öppna data. Sessionerna motsvarar de 16 e-lärandemodulerna som designats av EDP.

Varje session täcker en särskild aspekt i utbildning för öppna data. Sessionerna passar alla nivåer från en komplett nybörjare till en expert.

Använda våra utbildningsmaterial

Den europeiska dataportalen erbjuder inget stöd för din användning av utbildningsmaterialen på den här länken. All användning av materialen sker på den individuella utbildarens eget gottfinnande och ska inte ses som EU-kommissionens, den europeiska dataportalens eller partnerinstitutioners synpunkter eller ståndpunkt som är inblandade i skapandet av portalen.

Licens

Allt material tillhandahålls enligt en Creative Commons Share-Alike Attribution-licens (CC-BY-SA). Lämpliga erkännanden och tackmeddelanden ska placeras i din presentation och en länk göras tillgänglig till eventuella slideshare eller andra konton där material görs tillgängliga via e-post.