Europeiska Data Portalen

Data

Data

Dataset

Portalen möjliggör sökning och filtrering av datamängder från dess centrala lagringsplats

Användare kan använda flerspråkig sökning via nyckelord och / eller filtrera datamängder med uppgifter om kategori, plats, katalog, taggar, dataformat och licens.

Kataloger

Datamängderna inhämtas från externa offentliga platser och organiseras i motsvarande "Kataloger"

En "katalog" finns för varje inhämtad site och ger en lista över alla underliggande datamängder samt information om dess källa, utgivare, ihämtningsstatus etc.

Metadatakvalitet

MQA verktyget övervakar kvaliteten på metadata och skapar grafiska rapporter

Detta verktyg ger en översikt över det aktuella läget för tillgången och tillgängligheten av varje distribution. Dessutom genererar den statistik över datamängdens överensstämmelse.

SPARQL Manager

SPARQL Manager tillåter SPARQL-frågor att köras på det länkade datalagret i datamängdsförvaret

Detta verktyg är ansvarigt för att köra användardefinierade SPARQL frågor på Virtuoso frågemotorn.