Zoeken met SPARQL-Query

Zoek naar metadata in de European Data Portal triple store met behulp van SPARQL queries.
De SPARQL manager stuurt door de gebruiker gedefinieerde aanvragen naar de Virtuoso SPARQL query engine.
SPARQL specificaties kunnen gevonden worden op de W3C web site.Let op: dit is een SPARQL expert tool.

PREFIX adms: <http://www.w3.org/ns/adms#>
PREFIX dawgt: <http://www.w3.org/2001/sw/DataAccess/tests/test-dawg#>
PREFIX dbpedia: <http://dbpedia.org/resource/>
PREFIX dbpprop: <http://dbpedia.org/property/>
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX fn: <http://www.w3.org/2005/xpath-functions/#>
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX geo: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#>
PREFIX go: <http://purl.org/obo/owl/GO#>
PREFIX ldp: <http://www.w3.org/ns/ldp#>
PREFIX math: <http://www.w3.org/2000/10/swap/math#>
PREFIX mesh: <http://purl.org/commons/record/mesh/>
PREFIX mf: <http://www.w3.org/2001/sw/DataAccess/tests/test-manifest#>
PREFIX nci: <http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl#>
PREFIX obo: <http://www.geneontology.org/formats/oboInOwl#>
PREFIX ogc: <http://www.opengis.net/>
PREFIX ogcgml: <http://www.opengis.net/ont/gml#>
PREFIX ogcgs: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#>
PREFIX ogcgsf: <http://www.opengis.net/def/function/geosparql/>
PREFIX ogcgsr: <http://www.opengis.net/def/rule/geosparql/>
PREFIX ogcsf: <http://www.opengis.net/ont/sf#>
PREFIX org: <http://www.w3.org/ns/org#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX product: <http://www.buy.com/rss/module/productV2/>
PREFIX protseq: <http://purl.org/science/protein/bysequence/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfa: <http://www.w3.org/ns/rdfa#>
PREFIX rdfdf: <http://www.openlinksw.com/virtrdf-data-formats#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX sc: <http://purl.org/science/owl/sciencecommons/>
PREFIX schema: <http://schema.org/>
PREFIX scovo: <http://purl.org/NET/scovo#>
PREFIX sd: <http://www.w3.org/ns/sparql-service-description#>
PREFIX sioc: <http://rdfs.org/sioc/ns#>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
PREFIX spdx: <http://spdx.org/rdf/terms#>
PREFIX vcard2006: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#>
PREFIX vcard: <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#>
PREFIX virtcxml: <http://www.openlinksw.com/schemas/virtcxml#>
PREFIX virtrdf: <http://www.openlinksw.com/schemas/virtrdf#>
PREFIX void: <http://rdfs.org/ns/void#>
PREFIX xf: <http://www.w3.org/2004/07/xpath-functions>
PREFIX xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX xsl10: <http://www.w3.org/XSL/Transform/1.0>
PREFIX xsl1999: <http://www.w3.org/1999/XSL/Transform>
PREFIX xslwd: <http://www.w3.org/TR/WD-xsl>
PREFIX yago: <http://dbpedia.org/class/yago/>
PREFIX dqv: <http://www.w3.org/ns/dqv#>