Fittex bil-Mistoqsija SPARQL

Fittex għall-metadata fl-arkivju triplu tal-Portal tad-Data Ewropew bl-użu tal-mistoqsijiet ta' SPARQL.
Il-maniġer ta' SPARQL jibgħat mistoqsijiet tal-utent ta' SPARQL definiti għall-faċilità tal-mistoqsija ta' SPARQL Virtuoso.
L-ispeċfikazzjonijiet ta' SPARQL jistgħu jinstabu fuq il- W3C web site.Jekk jogħġbo innota li din hija għodda esperta ta' SPARQL.

PREFIX adms: <http://www.w3.org/ns/adms#>
PREFIX dawgt: <http://www.w3.org/2001/sw/DataAccess/tests/test-dawg#>
PREFIX dbpedia: <http://dbpedia.org/resource/>
PREFIX dbpprop: <http://dbpedia.org/property/>
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX fn: <http://www.w3.org/2005/xpath-functions/#>
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX geo: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#>
PREFIX go: <http://purl.org/obo/owl/GO#>
PREFIX ldp: <http://www.w3.org/ns/ldp#>
PREFIX math: <http://www.w3.org/2000/10/swap/math#>
PREFIX mesh: <http://purl.org/commons/record/mesh/>
PREFIX mf: <http://www.w3.org/2001/sw/DataAccess/tests/test-manifest#>
PREFIX nci: <http://ncicb.nci.nih.gov/xml/owl/EVS/Thesaurus.owl#>
PREFIX obo: <http://www.geneontology.org/formats/oboInOwl#>
PREFIX ogc: <http://www.opengis.net/>
PREFIX ogcgml: <http://www.opengis.net/ont/gml#>
PREFIX ogcgs: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#>
PREFIX ogcgsf: <http://www.opengis.net/def/function/geosparql/>
PREFIX ogcgsr: <http://www.opengis.net/def/rule/geosparql/>
PREFIX ogcsf: <http://www.opengis.net/ont/sf#>
PREFIX org: <http://www.w3.org/ns/org#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX product: <http://www.buy.com/rss/module/productV2/>
PREFIX protseq: <http://purl.org/science/protein/bysequence/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfa: <http://www.w3.org/ns/rdfa#>
PREFIX rdfdf: <http://www.openlinksw.com/virtrdf-data-formats#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX sc: <http://purl.org/science/owl/sciencecommons/>
PREFIX schema: <http://schema.org/>
PREFIX scovo: <http://purl.org/NET/scovo#>
PREFIX sd: <http://www.w3.org/ns/sparql-service-description#>
PREFIX sioc: <http://rdfs.org/sioc/ns#>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
PREFIX spdx: <http://spdx.org/rdf/terms#>
PREFIX vcard2006: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#>
PREFIX vcard: <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#>
PREFIX virtcxml: <http://www.openlinksw.com/schemas/virtcxml#>
PREFIX virtrdf: <http://www.openlinksw.com/schemas/virtrdf#>
PREFIX void: <http://rdfs.org/ns/void#>
PREFIX xf: <http://www.w3.org/2004/07/xpath-functions>
PREFIX xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX xsl10: <http://www.w3.org/XSL/Transform/1.0>
PREFIX xsl1999: <http://www.w3.org/1999/XSL/Transform>
PREFIX xslwd: <http://www.w3.org/TR/WD-xsl>
PREFIX yago: <http://dbpedia.org/class/yago/>
PREFIX dqv: <http://www.w3.org/ns/dqv#>