EVROPSKI PODATKOVNI PORTAL

Naše dejavnosti

Naše dejavnosti

Evropski podatkovni portal zajema metapodatke informacij javnega sektorja, ki so na voljo na javnih podatkovnih portalih v evropskih državah. Vključene so tudi informacije o zagotavljanju podatkov in koristih njihove ponovne uporabe.

Kaj so odprti podatki?

Odprti (državni) podatki so informacije, ki jih zbirajo, pripravljajo ali plačujejo javni organi (tudi „informacije javnega sektorja“) in ki so na voljo brezplačno za ponovno uporabo za kakršen koli namen. Pogoji uporabe so določeni z licenco. Ta načela v zvezi z odprtimi podatki so podrobno opisana v Opredelitvi odprtih podatkov.

Informacije javnega sektorja so informacije, ki jih hrani javni sektor. Direktiva o ponovni uporabi informacij javnega sektorja določa skupen pravni okvir za evropski trg državnih podatkov. Temelji na ključnih stebrih notranjega trga: prosti pretok podatkov, preglednost in poštena konkurenca. Pomembno je vedeti, da niso vse informacije javnega sektorja tudi odprti podatki.

Preberite več o Direktivi o ponovni uporabi informacij javnega sektorja in drugih nezakonodajnih dejavnostih GD CONNECT na tem področju.

 

O Evropskem podatkovnem portalu

Poleg zajemanja metapodatkov je strateški cilj Evropskega podatkovnega portala izboljšati dostopnost do odprtih podatkov in povečati njihovo vrednost:

  • Dostopnost: Kako priti do informacij? Kje jih lahko najdemo? Kako jih sploh narediti dostopne? V domenah, med domenami, med državami? V katerem jeziku?
  • Vrednost: Za kakšen namen in kakšno gospodarsko korist? Družbeno korist? Demokratsko korist? V kakšni obliki? Kaj je kritična masa?

Evropski podatkovni portal obravnava celotno vrednostno verigo podatkov: od objavljanja podatkov do njihove ponovne uporabe.

 

Rubrike na portalu obravnavajo naslednje:

Iskanje zbirk podatkov: Opredeljene so kategorije za strukturiranje metapodatkov, zajetih iz različnih držav. Te kategorije sledijo pregledu aplikacije profilov DCAT za podatkovne portale in so bile začrtane ob upoštevanju tezavra Eurovoc.

Zagotavljanje podatkov: Ta rubrika nudi vpogled v razumevanje odprtih podatkov z vidika osebe, ki podatke zagotavlja. Na voljo so tudi navodila za vse tiste, ki želijo, da Evropski podatkovni portal zajame njihov podatkovni portal.

Uporaba podatkov: V tej rubriki je podrobno opisano, kako se odprti podatki uporabljajo in kakšne so njihove gospodarske koristi.

Usposabljanje in knjižnica: Moduli programa E-učenje o odprtih podatkih in navodila za usposabljanje ter baza znanja z navedbami publikacij o odprtih podatkih ter posebnih projektih.

Portals can be national, regional, local or domain specific. We connect portals in the EU Member States, the European Economic Area (EEA), the European Free Trade Area (EFTA), the EU accession countries, and countries involved in the EU's neighbourhood policy. In addition, by harvesting the European Union Open Data Portal, we also cover European institutions, agencies and bodies and some cross-border content from EU-funded projects.

Kako uporabljati portal?

 

Evropski podatkovni portal zajema metapodatke javnih podatkov, ki so na voljo v Evropi. Izvirni katalogi podatkov lahko vsebujejo zbirke podatkov z napakami. Portal bo ocenil te napake in jih sporočil imetnikom katalogov. S tem bo prispeval k izboljšanju kakovosti metapodatkov in podatkov, ki so na voljo po vsej Evropi.

Ta portal je razvila Evropska komisija ob podpori konzorcija pod vodstvom družbe Capgemini Invent, ki vključuje podjetja INTRASOFT International, Fraunhofer Fokus, con terra, Sogeti, Univerzo v Southamptonu, Time.Lex, 52 North ter Lisbon Council.

Če imate posebna vprašanja, kliknite na naslednjo povezavo.

Poseben sklop odprtih podatkov, ki se uporabljajo na Evropskem podatkovnem portalu, so podatki, ki jih objavljajo javne uprave ali ki se objavljajo v njihovem imenu.

Metapodatki vsebujejo informacije, ki jih prvotni izdajatelj da na voljo skupaj z zbirkami podatkov. Možne so lahko različne licence ali pa licence sploh ni, zato so ponovni uporabniki vabljeni, da pri imetnikih/izdajateljih podatkov preverijo pogoje za ponovno uporabo podatkov.