EVROPSKI PODATKOVNI PORTAL

Preglednice in poročila

Preglednice in poročila

Na voljo je enostaven dostop do vseh poročil projektne skupine Evropskega podatkovnega portala. Vsebuje gospodarsko analizo, oceno zrelosti odprtih podatkov in različna analitična poročila.

Filter

Videos

Extensive Studies

Analytical Report

European Data Portal User Manual

European Data Portal Presentation Material

Open Data Goldbook for Data Managers and Data Holders

Source code of the European Data Portal

API access URLs

API Documentation

EDP Download Statistics