Portál Európskych Údajov

Čo robíme

Čo robíme

Európsky portál dát zbiera metadáta z informácií verejného sektora, ktoré sú dostupné na portáloch s verejnými dátami vo všetkých európskych krajinách. Nájdete tu aj informácie o poskytovaní dát a o výhodách opakovaného použitia dát.

Čo sú otvorené dáta?

Otvorené (vládne) dáta sú informácie, ktoré zhromaždili, vytvorili alebo za ktoré zaplatili orgány verejnej správy (nazývajú sa tiež informácie verejného sektora), a ktoré sú voľne dostupné na opakované použitie na akýkoľvek účel. V licencii budú spresnené podmienky používania. Tieto zásady týkajúce sa otvorených dát sú podrobnejšie opísané v tzv. otvorenej definícii.

Informácie verejného sektora sú informácie, ktoré vlastní verejný sektor. Smernica o opakovanom použití informácií verejného sektora zabezpečuje právny rámec v oblasti vládnych dát pre európsky trh. Opiera sa o kľúčové piliere vnútorného trhu: voľný pohyb dát, transparentnosť a spravodlivá hospodárska súťaž. Je dôležité poznamenať, že nie všetky informácie verejného sektora sú otvorené dáta.

Spoznajte bližšie smernicu o informáciách verejného sektora a ďalšie nelegislatívne činnosti GR pre komunikačné siete, obsah a technológie v tejto oblasti

 

O Európskom portáli dát

Strategickým cieľom Európskeho portálu dát nad rámec zberu metadát je zlepšiť dostupnosť a zvýšiť hodnotu otvorených dát:

  • Dostupnosť: Ako sa dostať k týmto informáciám? Kde ich nájsť? Ako ich začať sprístupňovať? V rámci domén, na rôznych doménach, v rôznych krajinách? V akom jazyku?
  • Hodnota: Na aký účel a s akým hospodárskym prínosom? Spoločenský prínos? Demokratický prínos? V akom formáte? Čo je kritické množstvo?

Európsky portál dát sa zameriava na celý hodnotový reťazec dát – od zverejnenia dát po opakované použitie dát.

 

Jednotlivé časti portálu sú venované týmto témam:

Vyhľadávanie súborov dát: Vymedzili sa kategórie s cieľom štrukturovať metadáta zozbierané z rôznych krajín. Tieto kategórie nadväzujú na revíziu aplikačného profilu DCAT a boli zmapované na základe tezauru Eurovoc.

Poskytovanie dát: Táto časť približuje otvorené dáta z pohľadu poskytovateľa dát. Obsahuje aj pokyny pre tých, ktorí si želajú, aby Európsky portál dát zbieral dáta z ich portálu dát.

Použitie dát: V tejto časti sa opisuje, ako sa otvorené dáta používajú a aký majú prínos pre hospodárstvo.

TVzdelávanie a knižnica: Elektronické vzdelávacie moduly o otvorených dátach, ako aj príručky pre školiteľov a základňa poznatkov s odkazmi na publikácie na tému otvorených dát a pozoruhodné projekty.

Portály môžu byť vnútroštátne, regionálne, miestne alebo pripojené k osobitnej doméne. Pokrývajú 28 členských štátov EÚ, EHP, krajiny zapojené do susedskej politiky EÚ a Švajčiarsko.

Zistite, ako používať portál

 

Európsky portál dát zbiera metadáta z verejných dát, ktoré sú dostupné v celej Európe. Pôvodné katalógy dát môžu obsahovať súbory dát s chybami. Portál posúdi tieto chyby a oznámi ich vlastníkom katalógov. Prostredníctvom tohto úsilia sa bude zlepšovať kvalita metadát a dáta dostupné v celej Európe.

Tento portál vytvorila Európska komisia s podporou konzorcia, ktoré vedie spoločnosť Capgemini a na ktorom sa zúčastňujú Intrasoft International, Fraunhofer Fokus, con.terra, Sogeti, Open Data Institute, Time.Lex a Univerzita v Southamptone.

Ak máte špecifické otázky, kliknite na toto prepojenie.

Konkrétny rozsah otvorených dát používaných na Európskom portáli dát zahŕňa dáta, ktoré zverejnili orgány verejnej správy vo vlastnom mene.

Metadáta obsahujú informácie, ktoré v súbore dát sprístupnil pôvodný vydavateľ. Môžu sa vyskytnúť rôzne licencie alebo neprítomnosť licencií a pri opakovanom použití dát odporúčame overiť si u vlastníkov/vydavateľov dát, aké podmienky sa uplatňujú na opakované použitie dát.