Portál Európskych Údajov

Informačné listy a správy

Informačné listy a správy

Ku všetkým správam, ktoré vypracoval projektový tím Portálu európskych údajov sa poskytuje jednoduchý prístup. Nájdete tu hospodárske analýzy, hodnotenie vyzretosti otvorených dát a rôzne analytické správy.

Filter

Videos

Extensive Studies

Analytical Report

European Data Portal User Manual

European Data Portal Presentation Material

Open Data Goldbook for Data Managers and Data Holders

Source code of the European Data Portal

API access URLs

API Documentation

EDP Download Statistics