Portál Európskych Údajov

Kontrolný zoznam používania dát

Kontrolný zoznam používania dát

Dôležité kroky, ktoré treba vykonať pred použitím dát.

Získanie prístupu k dátam je prvý krok. Samotnými dátami sa to nekončí. Dáta možno použiť rôznymi spôsobmi a na rôzne účely. Dáta zároveň môžu byť dostupné s rôznymi licenciami, v rôznych formátoch a kvalite. 


Váš účel

Vymedzte si účel: Sú rôzne účely, v súvislosti s ktorými môžu otvorené dáta priniesť pridanú hodnotu do vašich činností: Pomocou otvorených dát môžete hlbšie preniknúť do konkrétnej témy, o ktorej chcete získať viac informácií alebo dokonca písať (t. j. dátová žurnalistika). Otvorenými dátami možno tiež doplniť požadované informácie do aplikácie alebo služby, ako sú napr. údaje o školách, ak vyvíjate aplikáciu na pomoc rodičom pri hľadaní najlepšej školy pre deti. Podniky môžu použiť otvorené dáta na zlepšenie zákazníckych profilov, aby vedeli lepšie vyhovieť potrebám zákazníkov. Či už ide o súkromné alebo komerčné použitie, otvorené dáta ponúkajú veľa možností.
Identifikujte označenie dát: Ak už poznáte účel, na ktorý potrebujete dáta, je dôležité skontrolovať, či dáta vyhovujú vašim potrebám, a to tak, že sa pozriete na metadáta (dáta o dátach). Napríklad ak chcete zostaviť aplikáciu, ktorá radí pri výbere najlepšieho základného vzdelania v okolí, musíte overiť, či súbor dát, ktorý by ste chceli použiť, zahŕňa školy, ktoré poskytujú základné vzdelanie, či pokrýva konkrétnu oblasť, ktorú chcete zahrnúť, a či sú dostupné ukazovatele výkonnosti.

 

Otvorená licencia

Skontrolujte otvorenosť: Pozrite si informácie o licencii poskytnuté k súboru dát. Ubezpečte sa, že je k dispozícii licencia, ktorá vám umožňuje použiť dáta spôsobom, ktorý ste si naplánovali (napr. že je povolené komerčné opakované použitie, ak vyvíjate komerčnú aplikáciu). 

Skontrolujte požiadavky na atribúciu: Je možné, že v licencii sa uvádza, že osoby, ktoré používajú dáta, musia označiť vlastníka dát pri sprístupnení produktu alebo služby. To sa nazýva atribúcia. 

Skontrolujte požiadavky na poskytovanie dát za rovnakých podmienok: Ak sa v licencii uvádza, že osoby, ktoré kombinujú dáta s inými dátami, musia takisto zverejniť výsledky ako otvorené dáta, máte povinnosť vydať vaše vlastné dáta s podobnou licenciou po tom, ako pridáte iné dáta k pôvodnému zdroju. To sa nazýva poskytovanie dát za rovnakých podmienok. Uistite sa, že licencia je v súlade s účelom, na ktorý plánujete dáta použiť.

Ak licencia neexistuje, nemáte žiadne informácie o platných podmienkach! Možno by ste mali kontaktovať vlastníka dát a overiť, aké použitie je povolené.

 

Formát súboru

Po tom, ako sa rozhodnete, že konkrétny súbor dát je presne to, čo hľadáte, pravdepodobne máte možnosť vybrať si, v akom formáte súboru si stiahnete súbory dát. V závislosti od vašich počítačových zručností si môžete vybrať typ súboru, ktorý je najvhodnejší. Najčastejší formát súboru pre tabuľkové dáta je „.csv“. Umožňuje vám pridať ďalšie informácie do súboru alebo robiť výpočty s dátami. Súbory dát, ktoré možno upravovať, sú vydávané vo formáte otvoreného súboru. Väčšina súborov dát je dostupných vo formáte otvoreného súboru, ale majte na pamäti, že niektoré formáty (napr. „pdf“) nie je možné meniť. 

 

Kvalita dát

Na stránke, z ktorej si chcete stiahnuť súbor dát, by ste mali nájsť aj informácie o poslednom dátume zmeny súboru. Ak potrebujete dáta za určité časové obdobie, musíte skontrolovať, či sú poskytnuté informácie o časovom období alebo či boli nedávno aktualizované. Mali by ste skontrolovať, či informácie, ktoré by mal podľa vašich očakávaní súbor obsahovať, sú skutočne zahrnuté, a či rozumiete jednotlivým označeniam. 

 

Tu nájdete krátky kontrolný zoznam, ktorý vytvorila organizácia Open Data Institute:

Formát

 • Ako boli dáta spracované?
 • Sú v surovom alebo spracovanom formáte?
 • Aký vplyv bude mať formát dát na vašu analýzu/produkt/aplikáciu?
 • Akú syntaktickú (jazyk) a sémantickú (zmysel) transformáciu budete musieť vykonať?
 • Je súbor kompatibilný s inými súbormi dát, ktoré máte?

Kvalita

 • Ako aktuálne sú dáta?
 • Ako pravidelne sa aktualizujú?
 • Rozumiete všetkým poliam a ich kontextu?
 • Ako dlho sa budú zverejňovať? Aký je záväzok vydavateľa?
 • Čo viete o presnosti dát?
 • Ako sa riešia chýbajúce dáta?

Prezrite si Európsky portál dát a zistite, ako vyhovuje vašim potrebám v oblasti dát.