Portál Európskych Údajov

Prípady použitia

Prípady použitia

V tejto časti portálu sú uvedené prípady použitia zo strany poskytovateľov údajov, ako aj opakovaných používateľov otvorených dát. Uvedené prípady použitia zhromažďujeme prostredníctvom dotazníka „Povedzte nám svoj príbeh“ dostupného na portáli alebo prostredníctvom iných kontaktov, ktoré sa s nami o tieto príbehy rozhodnú podeliť. Táto časť portálu bude postupom času rásť.

Filter

Spain
Odvetvie:
Science & Technology
Nature:
Website
Description:

Start-up environment that stimulates the use of Open Data with...

15/01/2016
Sweden
Odvetvie:
Economy & Finance
Nature:
Service
Description:

Service provider of credit information and analysis around the...

15/01/2016
United Kingdom
Odvetvie:
Government & Public Sector
Nature:
Platform, Website
Description:

Tool that allows the user to check whether a bike they want to buy...

15/01/2016
United States
Odvetvie:
Economy & Finance
Nature:
Service
Description:

Providing insurance products to companies and institutions for...

15/01/2016

Pages