Portál Európskych Údajov

Prípady použitia

Prípady použitia

V tejto časti portálu sú uvedené prípady použitia zo strany poskytovateľov údajov, ako aj opakovaných používateľov otvorených dát. Uvedené prípady použitia zhromažďujeme prostredníctvom dotazníka „Povedzte nám svoj príbeh“ dostupného na portáli alebo prostredníctvom iných kontaktov, ktoré sa s nami o tieto príbehy rozhodnú podeliť. Táto časť portálu bude postupom času rásť.

Filter

Austria
Odvetvie:
Transport
Nature:
Platform
Description:

The platform consolidates all public transport worldwide on a...

12/07/2019
Croatia
Odvetvie:
Population & Society
Nature:
Platform
Description:

The platform allows parents to find and compare kindergartens in...

12/07/2019
Finland
Odvetvie:
Economy & Finance
Nature:
Website
Description:

The website allows citizens, companies, and interested parties to...

12/07/2019
Germany
Odvetvie:
Transport
Nature:
Website
Description:

BrokenLifts is a Berlin-focused website that visualises broken...

12/07/2019
Germany
Odvetvie:
Health
Nature:
Application
Description:

Users of Toilet Map can find the nearest public toilet to their...

12/07/2019
Germany
Odvetvie:
Population & Society
Nature:
Application
Description:

With this application, users can discover population development...

12/07/2019
Ireland
Odvetvie:
Transport
Nature:
Website
Description:

Users receive real-time information on Irish public transport. The...

12/07/2019
Netherlands
Odvetvie:
Justice, Legal System & Public Safety
Nature:
Website
Description:

The website supports users in finding different polling station...

12/07/2019
Portugal
Odvetvie:
Justice, Legal System & Public Safety
Nature:
Platform
Description:

Fogos maps fires in Portugal on a map. Users can see the intensity...

12/07/2019
Switzerland
Odvetvie:
Education, Culture & Sport
Nature:
Application, Website
Description:

Badimeter provides the user with information on all public open...

12/07/2019

Pages