Portál Európskych Údajov

Použitie dát

Použitie dát

Prínosy používania dát

Používaním otvorených dát sa vytvára ekonomická hodnota prostredníctvom tvorby nových produktov a služieb

Zistite, akú hodnotu majú otvorené dáta pre veľkosť trhu, počet vytvorených pracovných miest, úspor nákladov vo verejnom sektore a zvýšenie efektívnosti. Spoznajte aj ďalšie výhody otvorených dát!

Kontrolný zoznam
používania dát

Zopár krokov, ktoré treba prejsť pred tým, než začnete používať dáta

V kontrolnom zozname sú vymenované kľúčové kroky používania dát. Zoznam sa zameriava aj na účel používania dát, typ licencií, ktoré treba skontrolovať, formáty súborov a kvalitu dát.

Povedzte nám svoj príbeh

Radi by sme počuli, ako používate otvorené dáta. Podeľte sa s nami o skúsenosti!

Máte dobrý príklad opakovaného použitia dát, ktorý by ste chceli predstaviť výskumnému tímu? Povedzte nám svoj príbeh a pomôžte zostaviť zbierku európskych príkladov o možnostiach opakovaného použitia otvorených dát vrátane opakovaného použitia v kombinácii s dátami získanými z mimovládnych zdrojov.