Portál Európskych Údajov

Vzdelávanie a knižnica

Vzdelávanie a knižnica

Elektronické vzdelávanie

13 modulov so všetkými informáciami, ktoré potrebujete vedieť o otvorených dátach

Táto časť zahŕňa interaktívne vzdelávacie prostredie rozdelené na rôzne kurzy, v ktorých získate nové poznatky o otvorených dátach a pokročilé technické podrobnosti.

Sprievodca pre školiteľov

Poskytnite prednášku, konferenčný príspevok alebo školenie o otvorených dátach

Zbierka pre školiteľov ponúka materiály a zdroje na poskytovanie školení o každom hľadisku otvorených dát. Stačí, ak si vyberiete plán školenia, prispôsobíte ho svojmu obsahu a môžete poskytnúť školenie.

Knižnica

Rozvíjajúci sa archív materiálov, správ a ďalších dokumentov o otvorených dátach

Knižnica ponúka centralizovaný prístupový bod k materiálom z oblasti otvorených dát. Sprístupňujú sa tu materiály zo všetkých projektov financovaných EÚ. Táto časť portálu sa bude postupne rozvíjať.