Portál Európskych Údajov

Sprievodca pre školiteľov

Sprievodca pre školiteľov

Vitajte v sprievodcovi pre školiteľov na Európskom portáli dát. Táto zbierka vám pomôže pri poskytovaní školení venovaných základom v oblasti otvorených dát a ponúka vám podporné materiály na naplnenie vašich potrieb.

Nižšie uvádzame 16 krátkych školení (1 – 3 hodiny), ktoré sú určené pre všetkých, ktorí chcú bližšie spoznať otvorené dáta. Školenia zodpovedajú 16 modulom elektronického vzdelávania ktoré vytvoril EDP.

Každé školenie sa zameriava na iné hľadisko vzdelávania o otvorených dátach. Školenia sú prispôsobené pre všetky úrovne, od úplných začiatočníkov po expertov.

Používanie našich vzdelávacích materiálov

Európsky portál dát neponúka žiadnu záštitu nad používaním vzdelávacích materiálov, ktoré sú tu poskytnuté. Za akékoľvek použitie našich vzdelávacích materiálov zodpovedá daný školiteľ a materiály sa nesmú prezentovať ako názory alebo postoje Európskej komisie, Európskeho portálu dát alebo partnerských inštitúcií zapojených do tvorby portálu.

Licencia

Všetky materiály sú dostupné s licenciou Creative Commons Share-Alike Attribution Licence (CC-BY-SA – licencia creative commons s podmienkou atribúcie a poskytovania dát za rovnakých podmienok). Vo svojej prezentácii by ste mali uviesť príslušné označenie zdroja a na každej strane prezentácie alebo na akomkoľvek inom mieste, na ktorom sa materiály sprístupnia e-mailom, by ste mali uviesť odkaz na zdroj.