Portál Európskych Údajov

Správy o otvorených dátach

Správy o otvorených dátach

O otvorených dátach a súvisiacich technických, tematických, politických a organizačných otázkach sa píše množstvo správ. Na tejto stránke nájdete prehľad štúdií a správ, ktoré boli vypracované na úrovni členských štátov alebo na európskej (projektovej) úrovni.

Filter

Rok Krajina Názov Typ správy
2017 Europe ePSI Platform PSI Scoreboard Open Data Community reports
2017 Europe ePSI platform scoreboard Open Data Community reports
2017 Germany Value Creation in the Digital Age Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: (Re)use federated tools Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Categorise openness of data Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Dataset Criteria Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Develop and Implement a Cross Agency Strategy Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Enable feedback channels for improving the quality of existing government data Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Enable quality assessment of open data Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Encourage crowdsourcing around PSI Open Data Community reports

Pages