Portál Európskych Údajov

Praktická príručka

Praktická príručka

Chceli sme pomôcť organizáciám, aby sa stali „automaticky otvorenými“, a preto sme vytvorili príručku o otvorených dátach pre dátových manažérov. Táto príručka zhŕňa všetko, čo potrebujete vedieť o úspešnom vykonávaní iniciatívy otvorených dát vo vašej organizácii. Od tejto príručky môžete očakávať, že pokryje základné organizačné, technické a každodenné výzvy súvisiace s otvorenými dátami – od terminológie a postupov až po zavedenie a využitie. Jednotlivé časti praktickej príručky sú predstavené ďalej v texte.