Portál Európskych Údajov

Údaje

Údaje

Datasety

Portál umožňuje vyhľadávanie a filtrovanie datasetov z centrálneho repozitára Portálu

Používatelia môžu využiť mnohojazyčné vyhľadávanie podľa kľúčových slov a/alebo filtrovanie datasetov podľa údajovej kategórie, umiestnenia, katalógu, značiek, údajových formátov a licencie.

Katalógy

Datasety sú predmetom zberu z externých verejných webových lokalít a zaradené do príslušných "katalógov"

"Katalóg" existuje pre každú webovú lokalitu zaradenú do zberu a poskytuje zoznam všetkých dotknutých datasetov ako aj informácií o ich zdrojoch, vydavateľoch, stave zberu atď.

Kvalita metaúdajov

Tento nástroj typu MQA sleduje kvalitu metaúdajov a generuje grafické reporty

Tento nástroj poskytuje prehľad o aktuálnom stave dostupnosti každej distribúcie. K tomu tiež generuje štatistiky o súlade datasetu s nastavenými štandardmi.

SPARQL manažér

SPARQL manažér umožňuje spúšťanie SPRQL dopytov v úložisku prepojených údajov v repozitári datasetov

Tento nástroj slúži na spúšťanie SPARQL dopytov zadaných používateľmi cez dopytovací systém Virtuoso.